SVT Plus granskar tillsynen av kosttillskott

Medias roll är att förmedla källkritisk information. Vi som konsumenter litar oftast på att informationen är sann även om vi tack och lov har blivit mer kritiska senaste åren. Allt för ofta görs tyvärr inte en allsidig nyhetsrapportering, där berörda kommer till tals, utan rapporteringen är ensidigt vinklad, i syfte att skapa skandal och rubriker. Så är det även i detta fall, där faktafel och ett dåligt förarbete skapar skrämselpropaganda. När får kosttillskottsbranschen upprättelse?

Så här ligger det till, häng med nu. Alla kosttillskott på marknaden går under livsmedelslagstiftningen. Eftersom kosttillskott räknas som livsmedel är det miljö- och hälsoskyddsinspektörer i respektive kommun som ska kontrollera att butiker och livsmedelsföretag följer gällande lagstiftning. Det är upp till Livsmedelsverket att utbilda och informera alla Sveriges 290 kommuner om vilken lagstiftning som gäller och vad som ska ligga till grund för att till exempel förbjuda ett visst kosttillskott. Under förra året tog Livsmedelsverket fram en mycket omdiskuterad kontrollhandbok som skulle underlätta för kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer att ta egna beslut. Denna kontrollhandbok är nu ersatt med KontrollWiki, ett webbaserat verktyg med reviderad information från kontrollhandboken. KontrollWiki finns nu alltså till hjälp för kommunernas miljö- och hälsoinspektörer.  Det innebär att det fortfarande är upp till varje kommun och inspektör att tolka livsmedelslagstiftningen och ta egna beslut gällande till exempel saluförbud av kosttillskott.

Hängde du med? Bra!Det som är viktigt att förtydliga är att det inte finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler. Det finns rekommenderade värden från EFSA (European Food Safety Authority d.v.s. EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket) som kallas UL-värden, Upper Limits. UL-värden är ett uppskattat estimat av maxdos/dag som inte har visat sig ge några biverkningar vid en kronisk användning. EFSA skriver själva att dessa UL-värden inte ska eller kan likställas med lagstadgade gränsvärden. Livsmedelsverket instämmer med EFSA. Trots detta arbetar inte kommunernas miljö- och hälsoinspektörer efter detta utan likställer vägledande UL-värden med lagstadgade maxgränsvärden.

Nu tillbaka till SVT Plus som i förra veckan sände ett program där de skulle granska dessa rutiner. Budskapet var att en produkt som fått saluförbud i en kommun, fortfarande kan finnas till försäljning i en annan kommun. Som ett exempel lyfte programmet Holistic Mega B komplex som hade fått saluförbud i Järfälla kommun, men som fanns tillgänglig i Sundbybergs kommun. Detta beror på att dagens kontrollsystem är decentraliserat och för att få bort en produkt från hela landet behöver 290 kommuner ge produkten saluförbud.

Det som är olyckligt i detta fall är att reportaget inte lyfte fram att kommuninspektören hade gett produkten saluförbud utan stöd i rådande lagstiftning (eftersom det inte finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler). Trots detta påstås det i programmet att Mega B komplex innehåller dubbelt så mycket vitamin B6 än vad som är ”tillåtet” och att produkten skulle kunna vara potentiellt farlig. Holistic ombads i ärendet om Mega B komplex fallet att skicka in en säkerhetsutvärdering till vår dåvarande hemkommun som gjorde bedömningen att produkten är säker.

För att ge dig som läsare lite mer perspektiv vill vi förklara detta med UL-värden närmare. Svenska Läkemedelsverket har godkänt ett receptfritt läkemedel vid namn Pyridoxin Recip med  en dosering av vitamin B6 med upp till 240mg/dag*. Holistic Mega B komplex innehåller 50 mg B6 per kapsel och rekommenderad dos är 1 kapsel/dag vilket ger max 50 mg vitamin B6/dag. Vår Mega B komplex innehåller alltså endast 21 % vitamin B6 jämfört med halten av vitamin B6 i Pyridoxin Recip.

I Pyridoxin Recips bipacksedel står det skrivet att för de rekommenderade doserna på 40-240mg/dag inte finns några rapporterade biverkningar.

Den här produkten har du kunnat köpa receptfritt i 100-pack sedan 1973. Idag kan du köpa Pyridoxin Recip på din lokala bensinstation, på nätet och på apoteket. Som ni förstår så är alltså vår Mega B komplex en säker och ofarlig produkt.

I SVT Plus visar man även Holistic Mega B komplex i samband med ett inslag om en hockeyspelare som blev ofrivilligt dopad efter att ha intagit kosttillskott. I bild visas Holistics Mega B komplex, trots att hockeyspelaren hade intagit produkten Pre Workout ”The Butcher”.  Att koppla Holistics Mega B komplex till doping är totalt vilseledande. Vi antar att det är ytterligare okunskap som gör att man lyfter detta som exempel.

Holistic  anser att Livsmedelsverket bör skapa en centraliserad tillsyn av kosttillskott. Om en produkt på marknaden utgör en hälsorisk, så tycker vi att det skall räcka med ett beslut från en kommun (istället för 290 kommuner!) för att ge produkten saluförbud i hela landet.

Vi håller även med SVT Plus att hälsoskyddsinspektörer, kommuner och framförallt Livsmedelsverket behöver kunskap och kompetensutveckling gällande rådande lagstiftning. Detta bör ske snarast så att inte mer skrämselpropaganda sprids i media. Vi har skrivit om dessa ämnen tidigare, till exempel här: ”Livsmedelsverkets förbud är ett hån mot människors hälsa” och här: ”Behöver vi kosttillskott?”

Vi, och flera av de andra seriösa aktörerna som finns i branschen, samarbetar mer än gärna med Livsmedelsverket för att utarbeta ett kontrollsystem som fungerar och som gör att du som slutkonsument kan känna dig trygg med dina val av kosttillskott.


Tillägg 2016-10-27

SVT Plus har nu själva gått ut med en rättelse på sin hemsida. 


Tillägg 2016-10-31

*Gällande Pyridoxin Recip från FASS så är den uppdaterad 2016-01-14 med dosering för Vuxna: ½-1 tablett 2-3 gånger dagligen vilket ger en daglig dos på 40-120 mg . De uppgifter som är angivna i artikeln är de uppgifter som var aktuella när ärendet var aktuellt utskrivna från FASS 2015-05-06.

Det här inlägget postades i Artiklar, Kosttillskott, Myndigheter och organisationer och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.