SIBO – vad är det?

Begreppet SIBO är ofta på tapeten för tillfället. Men vad är det egentligen? Och vad kan det leda till? Det verkar vara ganska vanligt i befolkningen och verkar faktiskt påverka hela kroppen. Vill du veta mer?

SIBO

Förkortningen SIBO står för ”small intestinal bacterial overgrowth” dvs. överväxt av bakterier i tunntarmen. Men ska vi inte ha bakterier i tunntarmen kanske du undrar? Jo, men inte alls så många som vid SIBO.

Mängden bakterier uppifrån och ner

I munnen finns rikligt med bakterier. Men i magsäcken minskar antalet bakterier dramatiskt på grund av att saltsyran skapar ett så lågt pH att många bakterier dör. Galla som utsöndras i tolvfingertarmen är också antibakteriellt. I tolvfingertarmen är därför antalet bakterier som lägst i hela matsmältningskanalen. Antalet bakterier ökar sedan successivt genom tunntarmen, men är ändå lågt i förhållande till den enorma mängd bakterier som finns i tjocktarmen. Vid SIBO är antalet bakterier i tolvfingertarmen och övriga tunntarmen förhöjt. Även i magsäcken är det som regel förhöjt. Detta leder till stor oreda i kroppen.

SIBO – konsekvenser

Precis som vid andra obalanser i tarmfloran kan SIBO påverka hela kroppen. I en studie fann man att 84 procent av patienterna med IBS hade SIBO, att jämföra med 20 procent av friska individer.[1]  I en studie från 2016 testades kopplingen mellan SIBO och Acne rosacea. Man fann att SIBO var 13 gånger vanligare hos individer med rosacea jämfört med kontroller. Och av dem som behandlades med antibiotika mot SIBO så var 65 procent fortfarande bra från sin rosacea 3 år efter behandlingen.[2] SIBO är också vanligt hos personer med reumatism. Och reumatiker med SIBO har en svårare sjukdomsbild än de utan bakteriell överväxt av tunntarmen.[3]

Magsyran viktig

En orsak till SIBO är brist på magsyra och magsyrahämmande läkemedel. I en placebokontrollerad studie ökade tillväxten av bakterier i tolvfingertarmen med 56 procent hos patienter som fick magsyrahämmande medel i fyra till åtta veckor veckor. I placebogruppen var det ingen ökning.[4] Andra orsaker är långvarig för stoppning, tidigare akut tarminfektion och störningar i immunsystemet.

Ska man skippa fibrer?

Råkost och andra livsmedel med mycket fibrer, fruktos och laktos kan förvärra symtomen vid SIBO. Många med exempelvis IBS kan må bättre av att undvika sådana livsmedel. Det kan vara lätt att tro att det löser problemet, men så verkar det inte vara. Det verkar bara ge en symtomlindring. Ska man åtgärda SIBO måste man inta antimikrobiella ämnen som tar död på bakterierna. Och man måste ändra pH i tarmen så att man återfår balans i tarmfloran. Fibrer är otroligt viktiga för tarmfloran på sikt. När man fått hjälp med SIBO bör man därför försöka börja äta mer fibrer igen.


[1] Pimentel M, Chow EJ, Lin HC. Normalization of lactulose breath testing correlates with symptom improvement in irritable bowel syndrome. a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Am J Gastroenterol. 2003 Feb;98(2):412-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12591062

[2] Drago F et. al. The role of small intestinal bacterial overgrowth in rosacea: A 3-year follow-up. J Am Acad Dermatol. 2016 Sep;75(3):e113-5. https://www.jaad.org/article/S0190-9622(16)30014-7/pdf

[3] Henriksson AE Small intestinal bacterial overgrowth in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 1993 Jul;52(7):503-10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8346978

[4] Laine L, Ahnen D, McClain C, Solcia E, Walsh JH. Review article: potential gastrointestinal effects of long-term acid suppression with proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14(6):651-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10848649

Det här inlägget postades i Artiklar. Bokmärk permalänken.