Gurkmeja och fänkål – en hjälp vid IBS

IBS, eller Irritable Bowel Syndrome, drabbar många av oss. Forskare har nu visat att behandling med gurkmeja i kombination med fänkål kan lindra besvär och öka livskvaliteten hos personer med IBS.

IBS kan ge oerhört jobbiga symtom och ännu finns ingen enhetlig förklaring till vad det är som ligger bakom denna diagnos. Antalet som lider av besvären ökar dessutom stadigt. Obalanser i tarmflora och läckande tarm anses kunna bidra till problemet [1]

Gurkmeja är kraftfullt antiinflammatorisk och har visat sig potentiellt verksamt vid flera symtom och sjukdomar. Därför valde forskare att testa dess effekt hos patienter med IBS. Fänkål är känt för sina lugnande och positiva effekter på matsmältningen. Det har lång tradition av att användas vid besvär från mag-tarmkanalen och har i studier visat sig vara läkande för tarmen [2].

Positiva resultat efter två månader

I en studie ville forskarna undersöka om extra intag av 42 mg biooptimiserat gurkmejaextrakt och 25 mg fänkålsolja kunde minska symtom av IBS och öka deras livskvalitet. Studien hade 211 deltagare som delades in i grupper beroende på om de främst hade symtom av diarré, förstoppning eller en kombination av de båda.

Efter 30 dagar undersökte forskarna om behandlingen haft effekt. De fann då att symtomen minskat i medeltal med 29 procent. Efter 60 dagar var de ytterligare 17 procent lägre. Även patienternas livskvalitet hade blivit bättre. Stuiden hade ingen kontrollgrupp, vilket innebär att det är möjligt att resultatet påverkats av den så kallade placeboeffekten [3].

Svårast drabbade bäst hjälpta

I inledningen av studien var patienterna i gruppen med främst diarré, mest påverkade av symtom och de hade även lägst livskvalitet. Studien kunde visa att det var i denna värst drabbade grupp som de största förbättringarna skedde.

Referenser

  1. Fukui H. Increased Intestinal Permeability and Decreased Barrier Function: Does It Really Influence the Risk of Inflammation?. Inflamm Intest Dis. 2016;1(3):135–145. doi:10.1159/000447252
  2. Badgujar SB, Patel VV, Bandivdekar AH. Foeniculum vulgare Mill: a review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary application, and toxicology. Biomed Res Int. 2014;2014:842674.

Dela med dig av din kommentar här ...