23 Januari 2023

Att hjälpa kroppen på traven vid covid

Coronaviruset likt andra virus som framkallar luftvägsinfektioner verkar ge allvarligare symtom hos människor som lider brist på vissa näringsämnen, precis som att symptom från luftvägsvirus kan mildras med ökat intag av vissa näringsämnen.

Vi minns covidpandemin som under nästan två år fängslade och förändrade världen. Under pandemins gång började man studera den nyuppkomna virusvarianten och nu när viruset muterat till mildare varianter och pandemin officiellt är avslutad, så kvarstår samma fakta som vi på Holistic alltid pekat på:
 – vissa näringsämnen kan förebygga, förmildra och förkorta infektioner i människokroppen. Och vi tror att om fler kände till den informationen så skulle världen se ganska annorlunda ut.  

Coronaviruset likt andra virus som framkallar luftvägsinfektioner verkar ge allvarligare symtom hos människor som lider brist på vissa näringsämnen, precis som att symptom från luftvägsvirus kan mildras med ökat intag av vissa näringsämnen. Vi pratar så klart om immunhjältarna C-vitamin, D-vitamin och Zink som alla bidrar till immunsystemets normala funktion.

Här kommer 3 tips på näringsämnen att inta för att både förebygga och förmildra en luftvägsinfektion.

1.    Att inta höga doser av C-vitamin kan fungera som en dunderkur för att förebygga och dessutom mildra, och tidigare avsluta, pågående infektioner i kroppen. C-vitamin är essentiell för immunsystemets normala funktion.

2.    Under pandemin sålde ett särskilt tillskott slut hos många apotek och hälsokoster då det tidigt blev känt att D-vitamin har bevisats skydda mot svåra infektioner. Under vinterhalvåret står solen så lågt på våra breddgrader att vi i Sverige inte kan bilda något D-vitamin alls. Att fylla på med D-vitamin kan alltså vara en god idé för att skydda mot svåra infektioner.

3.    Zink har en viktig roll för immunförsvarets normala funktion och zinkbrist kan kopplas till en mängd infektionssjukdomar så som exempelvis lunginflammation. Även om zink kopplas även ihop till sinnen som smak och lukt finns det idag inga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan zinkbrist och förändrat luktsinne efter covid-19.

Precis som det finns flera strategier för att undvika smittspridning så finns det också strategier för att undkomma besvärliga symptom från infektioner.

Vilken är din?

 

Läs gärna ett annat blogginlägg om immunsystemets fantastiska funktion här och läs mer om C-vitamin här, och om zink här.

Läs gärna intressanta debattartiklar rörande C-vitaminet, D-vitaminets och näringsintagets roll vid covidinfektion:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/naringsintaget-viktigt-under-pandemin-inte-minst-hos-aldre/