14 november 2021

Järnbrist kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

För lite järn är en av våra mest förekommande näringsbrister. Det är vanligt hos menstruerande kvinnor och särskilt hos de som har riklig mens. Av brist på järn blir du inte bara trött och håglös - du kan också ha större risk för hjärt-kärlsjukdom.

Så många som 10 procent av alla fall av kranskärlsjukdom kan kopplas till järnbrist, tror forskare bakom en ny studie. De understryker också att studien var en så kallad observationsstudie och därför går det inte att säga att det är järnbristen som är den direkta orsaken. Men:

- Vi får fler och fler bevis på att det finns en länk där emellan, säger Benedikt Schrage som är läkare vid Hamburgs Universitetssjukhus.

Tidigare studier har visat att i studier med hjärt-kärlsjukdom som hjärtsvikt, har järnbrist lett till sämre hälsa inklusive fler inläggningar på sjukhus och dödsfall. Behandling med intravenöst järn förbättrar symtomen, livskvaliteten och funktionen hos patienterna med brist.

Järnbrist och hjärt-kärlsjukdom i befolkningen

Deltagarna i denna studien delades in i två grupper:

  1. Absolut järnbrist. De som hade för lite järn i sina förråd (det vill säga för lite ferritin).
  2. Funktionell järnbrist. De som hade för lite järn i förråden och i blodet (för lite ferritin och transferrin som är transportprotein för järn i blodet).

Benedict Schrage menar:

- Om vi bara mäter absolut järnbrist missar vi alla de som har för lite järn i blodet. Det funktionella blodprovet är en mer korrekt bild av järnstatus

Vanligt att ha brist

Blodprover på över 12 000 deltagare visade att två tredjedelar av dem hade funktionell järnbrist. Dessa hade också en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom under de 13 år de följdes i studien. Totalt sett räknar forskarna med att om en person mitt i livet får hjälp att återställa sina järnnivåer kan vi förebygga 1 av 10 dödsfall i en av våra vanligaste folksjukdomar. 

Värdet av att testa järn

Några grupper har särskild risk för järnbrist:

Symtom att hålla koll på som kan tyda på järnbrist:

Tillskott av järn är ett effektivt sätt att öka nivåerna av järn. Du bör alltid testa dig innan du tar tillskott av järn. Det beror på att har du inte brist kan mineralen orsaka oxidation och öka inflammation. Stora doser kan även vara akut toxiska.

Referenser:

Schrage B, Rübsamen N, Ojeda FM, et al. Association of iron deficiency with incident cardiovascular diseases and mortality in the general population. ESC Heart Fail, 2021 DOI: 10.1002/ehf2.13589

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211005191010.htm