9 Februari 2023

Vad är egentligen hjärtchakrat?

Människan har 7 energicentrum, så kallade chakran.  Här går vi igenom hjärtats energicentrum.

Inom världen för andlighet, yoga och energimedicin pratar man ofta om att människokroppen har 7 energicentrum, så kallade chakran

Precis som att man pratar om att hur viktigt det är att fysiskt kroppsliga flöden, exempelvis lymfsystemet och blodcirkulationen fungerar som de ska, så inkluderar det även vår kropps mer subtila energibanor som inte kan ses med blotta ögat. 

Att energierna är i ett jämt flöde och inte blockerade, är en essentiell del i människans alltomfattande balans; fysiskt, mentalt och emotionellt.

När hjärtats energicentrum, Anahata Chakra, är i ett balanserat och jämt flöde är det naturligt att uppleva emotionella tillstånd av glädje, kärlek och tacksamhet. Det motsatta, när energin kring hjärtchakrat är mer stagnerat och till och med blockerat, är istället  krävande och nedstämda intryck som sorg, förlust och vrede allt vanligare.

För att balansera hjärtchakrat i exempelvis yogan så arbetar man med bröstöppare, dvs att öppna upp området kring bröst och bröstrygg med hjälp av olika bakåtböjningar. 

För en del som kapslat in sina känslor under lång tid kan det upplevas som mycket utmanande att vara i en sådan kroppsställning och befriande och frigörande för andra. När hjärtchakrat öppnas upp med hjälp av dessa rörelser kan ofta undertryckta känslor som gråt välla upp ut vilket är ett tecken på att flödet kommer i gång igen.

Att hålla hjärtchakrats energi flödande och i balans är en viktig pusselbit i det hela, stora människopusslet.