Järncitrat och cancer – kommentar till ny studie

I en ny studie från Chalmers tekniska högskola har man funnit att järncitrat och järn-EDTA kan öka bildningen av ett ämne som är kopplat till cancerutveckling i tjocktarmen.[1] Det järncitrat man använt i studien är så kallat tre-värt järn, järn(III)-citrat. I Holistics Järn ingår två-värt järn, järn(II)-citrat. Järn-EDTA ingår inte heller i någon av Holistics produkter. Resultaten från denna studie berör därför inte våra produkter.

Men det kan ändå vara intressant att titta lite närmare på vad som framkommit i studien och vad det är man har studerat. Men först några viktiga fakta om järn.

Järn – nödvändigt för kroppen

Järn är ett essentiellt mineral för alla levande organismer däribland människan. Myndigheterna har fastställt att det finns så stort vetenskapligt underlag för att få använda följande hälsopåståenden på tillskott med järn:

 

Överskott av järn är skadligt för hälsan

Det är sedan länge känt att överskott på järn i kroppen är skadligt för hälsan och bland annat verkar kunna öka risken för cancer.[2] Man ska därför aldrig inta ett rent järntillskott dvs järn i högre dos om man inte via blodprov konstaterat att man har järnbrist. Det är värdet på serum-ferritin som bäst återspeglar järnstatusen i kroppen. Man kan ha järnbrist trots att blodvärdet är bra. 

Vad har man tittat på i studien?

I studien har man in vitro exponerat cancerceller för olika former av järn, i olika doser. Man har sedan analyserat bildningen av bland annat ett ämne som heter amfiregulin, en tillväxtfaktor som kan kopplas till tillväxt av cancerceller. Järncitrat och järn-EDTA ökade bildningen av amfiregulin, medan järnsulfat inte hade den effekten. Amfiregulin påverkar i sin tur en annan tillväxtfaktor EGFr som driver processen med celltillväxt vidare. Vid doser motsvarande 150-600 mg järn ökade halterna av både amfiregulin och EGFr. Men vid doser motsvarande 15 mg ökade bara amfiregulin och inte EGFr. Värt att notera är att trots att amfiregulin ökade vid närvaro av järncitrat och järn-EDTA så ökade inte tillväxten av cancerceller under de följande 72-timmarna man studerade detta.

Man har inte studerat människor med cancer och hur tillskott av dessa former påverkat, utan titta på cancerceller i laboratoriemiljö.

I musstudier som tidigare gjorts som visar att tillskott av järn ökar risken för cancer är det genmodifierade möss som använts, möss med stor risk att utveckla cancer.

 

Studiens slutsats

Forskarna drar slutsatsen att ”olika järnföreningar påverkar cellerna olika och att vissa järnföreningar hos personer som redan har tarmcancer, kan öka risken att tarmcancern utvecklas snabbare. Vidare granskning av säkert oralt intag av järn är önskvärt.”

Varför använder Holistic järncitrat?

Det gör vi på grund av att det är en form av järn med hög biotillgänglighet (bra upptag). Järn(II)-citrat är enligt lagstiftningen godkänt att använda i tillskott vilket järn(III)-citrat, som användes i studien, inte är.

[1] http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=24899

[2] http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(12)00199-4

Dela med dig av din kommentar här ...