HÅLLBARHET

VI STÖTTAR

Som en del i Holistics vision om att bidra till en friskare värld är det självklart för oss att arbeta för hållbarhet i alla aspekter. Därför stöttar vi ett antal organisationer som aktivt arbetar för ett mer hållbart samhälle för såväl människor som miljö.

NORDIC NUTRITION COUNCIL

Nordic Nutrition Council skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, media, forskare, hälsovårdspersonal och allmänhet.

BRIS

BRIS, står för Barnens rätt i samhället. BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. De arbetar för att göra barns röster hörda för att påverka beslutsfattare samt mobilisera samhället.

SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar arbetar för alla barnens rätt att växa upp i trygghet världen över. De arbetar för att familjer får hålla ihop och för att ge barn och unga förutsättningar att forma sitt liv. SOS Barnbyar ger barn och unga möjligheter att bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen.

WATERAID

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. De arbetar för att alla människor överallt en dag ska ha hållbar tillgång till rent vatten.

HAND IN HAND

Hand in Hand Sweden är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Hand in Hand startades på 90-talet av Olle och Gunnel Blomqvist för att utrota barnarbete i Indien. Hand in Hand arbetar i dag med heltäckande utvecklings-program för bekämpning av barnarbete.