OM OSS

CERTIFIERINGAR OCH MÄRKNINGAR

Våra certifieringar är en trygghet för såväl dig som kund som för oss. Genom att certifiera oss kan vi alltid säkerställa att vi lever upp till de krav, riktlinjer och standarder som finns för att våra produkter och vårt företag ska hålla bästa tänkbara kvalitet.

Se mer av våra certifikat här

CERTIFIED FOR SELF-CARE

Certifieringskriterierna för Säkra kosttillskott till konsument (Certified for self-care) baseras på myndighetskrav, branschriktlinjer och krav från ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder som till exempel ISO 22000, ISO 9001, Global standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard IFS. De fastställda kriterierna för Certified for self-care kan hittas på Svensk egenvård hemsida.

MEDLEM I SVENSK EGENVÅRD

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Deras uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge sina medlemsföretag stöd och information. Holistic följer Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys enligt EU förordning 852/2004.