RETURER

Jag saknar en produkt i min leverans, hur gör jag?

Kontakta oss om du saknar en produkt i din leverans. För snabbare hantering är det bra om du kan uppge följande information:

Inköpsdatum
Fakturanummer
Artikelnummer
Batchnummer
Antal berörda artiklar

Jag har mottagit fel produkt i min leverans, hur gör jag?

Kontakta oss om du har mottagit fel produkt i din leverans. För snabbare hantering är det bra om du kan uppge följande information:

Inköpsdatum
Fakturanummer
Artikelnummer
Batchnummer
Antal berörda artiklar

Jag har mottagit en skadad produkt i min leverans, hur gör jag?

Kontakta oss om du har mottagit en skadad produkt i din leverans. För snabbare hantering är det bra om du kan uppge följande information:

Inköpsdatum
Fakturanummer
Artikelnummer
Batchnummer
Antal berörda artiklar


Vill du reklamera en produkt kan du göra det här.