Holistic bloggar

Ät frukost och skippa sen middag!

Vi har alla en inre klocka, en dygnsrytm som påverkar vår ämnesomsättning och hur kroppen svarar på en måltid. Studier visar att det är viktigt att följa rytmen. Att skippa frukosten och äta sena middagar kan skapa problem med blodsockret.

Vår inre klocka

Vår inre klocka påverkar vårt genuttryck och därmed vår ämnesomsättning. Kroppens svar på en måltid är helt annorlunda på natten än på dagen. Klockan styr blodsockret genom påverkan på metaboliska enzymer, hormoner och transportsystem i kroppen. Vad händer om man skippar frukosten? Eller äter en sen middag? Studier ger svar.

Sen middag ger högt blodsocker

Forskare jämförde blodsockernivån hos deltagarna efter en middag klockan 18:00 med en middag vid 22:00. De som åt den sena middagen fick ett betydligt högre blodsocker efter måltid jämfört med de som åt vid sex-tiden. I gruppen med sen middag var blodsockret också högre fyra timmar längre. [1] Detta stämmer med tidigare studier som kopplat sena middagar till förhöjt långtidssocker, HbA1c.[2] HbA1c bildas när blodsocker dvs. glukos reagerar med hemoglobin. Störst effekt av den sena middagen såg man hos de som brukar lägga sig tidigt. Det finns alltså individuella skillnader i den inre klocka.

Frukosten viktig för klockan

Det är känt sedan tidigare att en bra frukost påverkar blodsockret positivt under hela dagen. Forskare ville se om frukosten påverkar den inre klockan och det genuttryck som styrs av klockan. Och så visade det sig vara. Frukosten har en direkt effekt på den inre rytmen och att skippa frukosten ger ett förhöjt blodsocker efter måltid senare under dagen, både hos friska individer och vid typ-2 diabetes.

Det är alltså viktigt att lära känna sin inre klocka och följa den.


[1] Chenjuan Gu, Nga Brereton, Amy Schweitzer, Matthew Cotter, Daisy Duan, Elisabet Børsheim, Robert R Wolfe, Luu V Pham, Vsevolod Y Polotsky, Jonathan C Jun, Metabolic Effects of Late Dinner in Healthy Volunteers – A Randomized Crossover Clinical Trial, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, , dgaa354

[2] Jakubowicz D, Wainstein J, Landau Z, et al. Influences of Breakfast on Clock Gene Expression and Postprandial Glycemia in Healthy Individuals and Individuals With Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Diabetes Care. 2017;40(11):1573-1579.