Holistic bloggar

Gurkmejextrakt kan lindra symtom på artros

Den gyllene currykryddan gurkmeja med det aktiva ämnet kurkumin har antiinflammatoriska egenskaper som kan vara till nytta för personer med ledvärk och artros.

Kurkumin är pigmentet som ger den gula färgen åt gurkmeja – kryddan som använts i traditionell kinesisk och indisk medicin i århundraden för att lindra inflammatoriska besvär.1

Olika typer av gurkmejapreparat har gett effekt mot inflammatoriska sjukdomar i allt från leder, lungor, hud och tarm.2-6 Den typ av forskning som anses fungera bäst för att undersöka effekten hos enstaka ämnen – randomiserade, kontrollerade studier – har tydligt visat att olika inflammatoriska markörer i kroppen minskar när gurkmeja intas under längre tid.7,8

Lika bra som ibuprofen

Gurkmejans antiinflammatoriska effekt kommer av att den har reglerande verkan på nästan alla av kroppens 1 200–1 300 inflammationsdrivande gener. Enligt Stig Bengmark, professor emeritus i kirurgi, som själv äter den gula kryddan dagligen, innehåller gurkmeja omkring tjugo olika ämnen med antiinflammatorisk funktion – så kallade kurkumenoider – med kurkumin som flaggskeppet.9,10

Det är genom att blockera olika inflammatoriska ämnen, bland annat två typer av enzymer som kallas cox-1 och cox-2, som kurkuminet i gurkmeja utövar sin antiinflammatoriska och smärtlindrande verkan. Effekten påminner om de så kallade cox-2-hämmarna – antiinflammatoriska läkemedel som dessvärre visat sig vara skadliga för hjärthälsan. Några sådana biverkningar har däremot inte gurkmeja eller kurkumin.11,12

I en studie upptäckte man att kurkumin som togs tre gånger per dag hade lika god effekt som att ta en daglig dos på 1200 mg ibuprofen, och att det kan hjälpa ännu bättre mot reumatoid artrit än ibuprofen.13,14

Smärtstillande vid artros

Kurkumin har också visat sig lindra inflammation och symtom på stela leder och värk vid artros.15

Trots att artros är en så vanlig sjukdom saknas det bra läkemedel. Det som finns att tillgå är värktabletter som dessvärre kan ge otrevliga biverkningar. Därför är det glädjande att en helt ny randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 12-veckors studie från Australien visar att gurkmejaextrakt fungerade bättre än placebo när det gällde smärtlindrande effekt hos patienter med artros i knäna. Däremot kunde forskarna se på magnetkameraavbildningar att gurkmejan inte påverkade strukturella faktorer som svullnad eller broskets sammansättning i knäna.16

En anledning till att många äldre drabbas av ledvärk är att den åldrande kroppen blir sämre på att bekämpa inflammation.17,18 Inflammationen kan delvis bero på ökade nivåer av oxidativ stress i kroppen, något som kurkumin också är bra på att bekämpa genom sin antioxidantverkan.19

Behöver hjälp av peppar

Dessvärre är det inte så mycket av kurkuminet som tas upp i blodet eftersom mycket binds i tarmen. Därför brukar ett ämne i svartpeppar, peperin, tillsättas i kosttillskott med kurkumin för att öka upptaget av ”fria kurkuminoider”.

Peperinet svarar for pepparns skarpa smak och doft och minskar kroppens omsättning av vissa ämnen, bland annat kurkumin.20 Det gör att upptaget i blodet ökar. Även en liten nypa peppar, bara en tjugondel av en tesked, kan få upp kurkuminet i blodet till mycket högre nivåer.21,22

Men kurkuminet som blir kvar i tarmen är inte overksamt: det kan skydda mot att det bildas elakartade polyper i tjocktarmens slemhinna, både på egen hand och i kombination med ämnet quercetin.23,24

I studier där man dessutom tillsatt olja av gurkmeja har gett många goda resultat, bland annat minskad trötthet och ökad stresstålighet, bättre kärlhälsa och kolesterolvärden samt mindre inflammation.25-28

– Vår vision är att det här näringsämnet en dag används som ett dagligt tillskott som hjälper kroppen att förebygga vissa sjukdomar och som en behandling mot den dåliga inflammationen som ses vid många sjukdomar, säger Nicholas Young vid Ohio State-universitetet i USA i ett pressmeddelande.29 Han forskar om immunologi och reumatiska sjukdomar och har även studerat gurkmejaextrakt mot inflammation.

Kurkumin är ett säkert ämne som tolereras väl, och det finns få rapporter om biverkningar när man tar rekommenderade doser. Men en regelbunden användning kan minska kroppens upptag av järn, så därför bör det inte tas av personer med järnbrist och inte vid graviditet och amning.30

(Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436156/)

Referenser

1. Daily JW, Yang M, Park S. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med Food. 2016 Aug;19(8):717-29.

2. Daily JW, Yang M, Park S. Efficacy of turmeric extracts and curcumin for alleviating the symptoms of joint arthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Med Food. 2016;19(8):717–29.

3. Abidi A, Gupta S, Agarwal M, Bhalla HL, Saluja M. Evaluation of efficacy of curcumin as an add-on therapy in patients of bronchial asthma. J Clin Diagn Res. 2014;8(8):HC19–24.

4. Panahi Y, Sahebkar A, Parvin S, Saadat A. A randomized controlled trial on the anti-inflammatory effects of curcumin in patients with chronic sulphur mustard-induced cutaneous complications. Ann Clin Biochem. 2012;49(Pt 6):580–8.

5. Garg SK, Ahuja V, Sankar MJ, Kumar A, Moss AC. Curcumin for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10:CD008424. +

6. Vecchi Brumatti L, Marcuzzi A, Tricarico PM, Zanin V, Girardelli M, Bianco AM. Curcumin

and inflammatory bowel disease: potential and limits of innovative treatments. Molecules.

2014;19(12):21127–53.

7. Derosa G, Maffioli P, Simental-Mendía LE, Bo S, Sahebkar A. Effect of curcumin on circulating interleukin-6 concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2016;111:394–404.

8. Sahebkar A, Cicero AFG, Simental-Mendía LE, Aggarwal BB, Gupta SC. Curcumin downregulates human tumor necrosis factor-α levels: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2016;107:234–42.

9. Agarwal KA, Tripathi CD, Agarwal BB, Saluja S. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain

and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind,

randomized placebo-controlled study. Surg Endosc. 2011;25(12):3805–10.

10. Bengmark S. Gurkmeja – Det antiinflammatoriska guldet. Blogginlägg, hämtat 2020-09-17,

11. Bengmark S, Mesa MD, Gil A. Plant-derived health: the effects of turmeric and curcuminoids. Nutr Hosp. 2009;24(3):273-281.

12. Daily JW, Yang M, Park S. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med Food. 2016 Aug;19(8):717-29.

13. Goulart M, Partar D, Cunha L, Zung S. Curcumin in osteoarthritis treatment: the present state of evidence. Annals of the Rheumatic Diseases 2019;78:1867. 

14. Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012;26(11):1719–25.

15. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, et al. Efficacy and safety of Curcuma

domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter

study. Clin Interv Aging. 2014;9:451–8.

16. Wang Z, Jones G, Winzenberg T, et al. Effectiveness of Curcuma longa Extract for the Treatment of Symptoms and Effusion-Synovitis of Knee Osteoarthritis : A Randomized Trial [published online ahead of print, 2020 Sep 15]. Ann Intern Med. 2020;10.7326/M20-0990.

17. Franceschi C, Campisi J. Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014 Jun;69 Suppl 1:S4-9.

18. Rea IM, Gibson DS, McGilligan V, et al. Age and Age-Related Diseases: Role of Inflammation Triggers and Cytokines. Front Immunol. 2018;9:586.

19. Menon VP, Sudheer AR. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. Adv Exp Med Biol. 2007;595:105-125.

20. Atal CK, Dubey RK, Singh J. Biochemical basis of enhanced drug bioavailability by piperine:

evidence that piperine is a potent inhibitor of drug metabolism. J Pharmacol Exp Ther. 1985;

232(1):258–62.

21. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin:

problems and promises. Mol Pharm. 2007;4(6):807–18.

22. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on

the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998;64(4):

353–6.

23. Carroll RE, Benya RV, Turgeon DK, et al. Phase IIa clinical trial of curcumin for the prevention

of colorectal neoplasia. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(3):354–64.

24. Cruz-Correa M, Shoskes DA, Sanchez P, et al. Combination treatment with curcumin and

quercetin of adenomas in familial adenomatous polyposis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;

4(8): 1035–8.

25. Pandaran Sudheeran S, Jacob D, Natinga Mulakal J, et al. Safety, Tolerance, and Enhanced Efficacy of a Bioavailable Formulation of Curcumin With Fenugreek Dietary Fiber on Occupational Stress: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. J Clin Psychopharmacol. 2016 Jun;36(3):236-43.

26. Metzler M, Pfeiffer E, Schulz SI, et al. Curcumin uptake and metabolism. Biofactors. 2013 Jan-Feb;39(1):14-20.

27. Campbell MS, Ouyang A, I MK, et al. Influence of enhanced bioavailable curcumin on obesity-associated cardiovascular disease risk factors and arterial function: A double-blinded, randomized, controlled trial. Nutrition. 2019 Jun;62:135-9.

28. Saji S, Asha S, Svenia PJ, et al. Curcumin-galactomannoside complex inhibits pathogenesis in Ox-LDL-challenged human peripheral blood mononuclear cells. Inflammopharmacology. 2018 Oct;26(5):1273-82.

29. Ohio State University. New Research Adds Spice to Curcumin’s Health-Promoting Benefits. Pressmeddelande 2014-11-06.

30. Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin

in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012;26(11):1719–25.