Holistic bloggar

Zink och immunförsvaret

Zink är ett livsnödvändigt mineral som finns i alla våra celler. Det ingår i hundratals enzymer i kroppen och behövs för god motståndskraft mot infektioner.

Zink är ett livsnödvändigt mineral som finns i alla våra celler. Det ingår i hundratals enzymer i kroppen och behövs för god motståndskraft mot infektioner.

Det finns också forskning som tyder på att zink skulle kunna balansera ett överaktivt immunförsvar och minska allergiska reaktioner. Det beror på att zink aktiverar immunförsvarets T-celler samtidigt som det inaktiverar inflammatoriska ämnen utan att dämpa immunförsvarets normala funktion.[1]

Zink ingår dessutom i enzymet superoxiddismutas (SOD) som fungerar som en antioxidant i kroppen. Det neutraliserar fria radikaler och skyddar våra celler från oxidativ stress.

Viktigt med regelbundet intag

Eftersom zink inte lagras i kroppen måste vi få i oss det kontinuerligt via kosten eller som kosttillskott. De bästa källorna till zink är: ostron, musslor, räkor, kött, inälvsmat, nötter och frön, bladgrönsaker som spenat, bönor, vetekli och andra fullkornsprodukter samt mejerivaror.

Särskilt veganer och äldre bör hålla koll på sitt zinkintag eftersom upptaget av zink underlättas om man får i sig animaliska proteiner. Kroppen utsöndrar extra mycket zink vid infektioner, stress och ansträngande kroppsarbete.[2] Gravida och ammande kvinnor samt kvinnor med riklig menstruation eller som använder kopparspiral kan också ha ett större behov.

Äldre får lättare brist

Uttalad zinkbrist är ovanligt i Sverige och beror då oftast på alkoholmissbruk eller sjukdomar som försämrar näringsupptaget. Men även ett måttligt ökat behov av zink kan försämra immunförsvaret.[3] Upp till 30 procent av våra äldre anses ha för lite zink.[4]

Det ökar risken för olika infektioner och sjukdomar, till exempel lunginflammation.[5],[6] Enligt en studie av 33 äldreboenden i Boston i USA hade äldre med högst zinknivåer i blodet lägst förekomst av lunginflammation och behövde inte lika mycket behandling med antibiotika som övriga deltagare.[7]

Kan hjälpa mot förkylning

Flera studier har gjorts där forskarna sett att tillskott av zink kan skydda mot förkylning.[8],[9] Tillskott av zink verkar också kunna hjälpa dem som redan är förkylda. Enligt en liten studie av 64 små barn som var inlagda på sjukhus med akut infektion i nedre luftvägarna, blev de som fick 30 mg zink per dag friska snabbare och kunde lämna sjukhuset i genomsnitt två dagar tidigare jämfört med de barn som i stället fick placebo.[10]

I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att mer inte alltid är bättre – alltför höga halter av zink i kroppen kan fungera som en oxidant i stället för en antioxidant. Höga doser zink under längre tid, dvs. över den rekommenderade dagliga dosen på 40 mg elementärt zink, kan också minska upptaget av koppar i kroppen.[11]

Men att ta extra zink några dagar i samband med förkylning har inte visat på några negativa biverkningar.[12]Tvärtom visar en analys av sju studier med totalt 575 deltagare att doser på 80–92 mg zink per dag i en eller ett par veckor minskade förkylningssymtomen med i genomsnitt 33 procent, medan 192–207 mg zink per dag minskade symtomen med 35 procent.[13]

Zinkglykonat och zinkacetat är de former som verkade ge bäst effekt vid behandling av förkylningssymtom, enligt samma analys.[14]