Holistic bloggar

Adaptogena örter för immunförsvaret

Hur vi kan använda adaptogena örter för att stärka vårt immunförsvar? Forskarna Alexander Panossian och Thomas Brendler ger oss svaret.

Hur vi kan använda adaptogena örter för att stärka vårt immunförsvar? Forskarna Alexander Panossian och Thomas Brendler ger oss svaret.

I en ny forskningsöversikt[1] skriver Panossian och Brendler att de vill visa på den underskattade potential som adaptogena örter har när det gäller att förebygga och lindra besvär vid förkylning och luftvägsinfektioner.

De förklarar att det finns över hundra medicinalväxter med adaptogen aktivitet, men att det bara är ett fåtal som har så bred effekt i kroppen att de kan räknas som immunstärkande adaptogener. Dessa är:

Panossian och Brendler bygger sin översikt på resultat från både kliniska prövningar och prekliniska experiment (studier på celler eller djur) och visar att de sju adaptogenerna i listan ovan kan hjälpa kroppen genom att:

Alexander Panossian
Alexander Panossian är världsledande inom forskningen om
adaptogener. Han var tidigare professor i kemi i Ryssland men bor idag i Sverige och är verksam som forskningsledare vid Svenska örtmedicinska institutet i Vallberga. Han har bidragit till mer än 170 publicerade
vetenskapliga artiklar om adaptogener.

Adaptogener hjälper på många sätt

En akut virusinfektion består av fyra steg: infektion, virusförökning, stegrad inflammation och till sist sjukdomsframkallande inflammation. En fördel med adaptogenerna, skriver Panossian och Brendler, är att de har många olika effekter i kroppen och kan fungera virushämmande samtidigt som de kan stärka immunförsvaret och minska inflammation. Som jämförelse brukar vanliga läkemedel oftast bara fungera genom en enskild mekanism.

Andrographis har visat sig vara bättre på att lindra hosta, halsont och luftvägsbesvär vid vanlig förkylning jämfört med placebo, standardvård eller andra örtmedel i de 33 studier som forskarna granskade i den här översikten. Sjukdomstiden förkortades också i några studier. Inga allvarliga biverkningar rapporterades av deltagarna. De lindrigare biverkningar som några upplevde var främst magbesvär.

Andrographis har ännu inte testats mot SARS-CoV-2, men en thailändsk studie är på gång.[2]

Ashwaganda har visat sig vara verksamt vid bland annat kronisk stress, sömnlöshet och ångestbesvär. De adaptogena effekterna inkluderar ökad syreförbrukning, ökad styrka och bättre prestation i samband med träning – något som författarna till översikten menar kan vara relevant för en patients återhämtning efter luftvägsinfektion.

Ginseng är en adaptogen som det gjorts många studier om. Bland resultaten som redovisas i den här översikten kan man se att den gett god effekt tillsammans med antibiotikabehandling hos patienter med kronisk bronkit. Den gav också ett bättre skydd mot akut luftvägsinfektion i en studie med 100 deltagare och minskade även sjukdomstiden och symtomen hos de som blev sjuka. Av de studier som gjorts om ginseng drar Panossian och Brendler slutsatsen att växten påverkar immunförsvaret bland annat genom att minska nivån av inflammatoriska ämnen och oxidativ stress i kroppen.

Lakritsrot har visat effekt i flera studier mot besvär i lever, mage-tarm och hals samt vid hudproblem och metabola störningar. Den verkar fungera som en antioxidant och har antiinflammatoriska och immunreglerande egenskaper. Författarna varnar dock för längre tids användning, särskilt hos personer med hjärt-kärlproblem eftersom ämnet glykyrretinsyra i lakritsrot minskar nedbrytningen av kortisol i kroppen och kan höja blodtrycket.

Flera studier av lakritsrot och covid-19 pågår, bland annat en egyptisk studie där lakritsrot testas i kombination med den antiinflammatoriska örten Boswellia serrata.[3]

Rosenrot har använts i många kliniska prövningar, både enskilt och i kombinationer med andra örter. Man har bland annat sett att örten minskar komplikationer i samband med KOL och med akut andnödssyndrom på grund av inflammation i lungorna. Enligt Panossian och Brendler verkar rosenrot kunna minska risken att drabbas av akut luftvägsinfektion och andnödssyndrom om den används i ett tidigt skede.

Schisandra har visat effekt mot virusburna luftvägsinfektioner i både prekliniska och ett flertal kliniska undersökningar. Örten tycks stoppa virus från att föröka sig och samtidigt stimulera funktionen hos både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.

Ett kombinationspreparat med rysk rot, malabarnöt och röd solhatt (Echinacea purpurea) granskades också i den här översikten. Författarna skriver att resultaten från fem randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studier som gjordes mellan 1997 och 2004 i Skandinavien, Sydamerika, Ryssland och Armenien tyder på att kombinationspreparatet lindrar symtom på okomplicerad luftvägsinfektion vid förkylning utan några negativa biverkningar.  De konstaterar också att många fler studier av samma preparat bekräftar de här resultaten och att preparatet kan vara effektivt som komplement vid behandling av akuta övre luftvägsinfektioner och för att lindra bihåleinflammation.

Melatonin nämns som ett ytterligare verktyg för att minska besvär vid infektion av SARS-virus, särskilt hos äldre som brukar ha lägre melatoninproduktion. Melatonin är ett hormon som fungerar som en antioxidant i kroppen och författarna menar att det även verkar ha adaptogen funktion.

Dessutom tycks adaptogenerna kunna stimulera kroppens egen melatoninproduktion, skriver Panossian och Brendler. Intressant nog innehåller också flera av adaptogenerna (andrographis, ginseng, lakritsrot och schisandra) växtmelatonin i mindre mängder.  

Ashwaganda, rosenrot och rysk rot innehåller inget melatonin, men kan ändå stimulera melatoninproduktionen genom sin inverkan på nervsystemet och kroppens signalsubstanser. Det är ingen slump att det latinska namnet för Ashwaganda är Withania somnifera; somnifiera betyder ”sömnframkallande”.

Referenser


[1] Panossian A, Brendler T. The Role of Adaptogens in Prophylaxis and Treatment of Viral Respiratory Infections. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Sep 8;13(9):236.

[2] Department of Disease Control. Novel Coronavirus 2019. Pressmeddelande 2020-02-21. https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/news/news_no27_210263.pdf

[3] US National Library of Medicine. Complementary Intervention for COVID-19. 2020-07-27. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04487964