Överkänslighet och allergier

Allergisk överkänslighet, icke-allergisk överkänslighet, akut allergi, dold allergi, fördröjd allergi, matintolerans eller matsmältningsbesvär. Kroppen är komplicerad och begreppsförvirringen är stor. Överkänslighet ökar i västvärlden. Ännu har vi inte hela bilden av orsaken till detta. Men faktorer som kan påverka är: Ökad användning av processad mat. Miljö. Ökade krav och stress. För lite kontakt med bakterier och andra mikroorganismer.

9

Allergisk och icke-allergisk överkänslighet

Överkänslighet för livsmedel kan delas upp i två kategorier: allergisk och icke-allergisk. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilket man lider av eftersom symtomen ofta överlappar varandra. Läs mer.

9

Tarmens roll för immunsystemet

Tarmen har en oerhört viktig roll i det man kan kalla ”kroppens fysiologiska integritet”, det vill säga hur kroppen fysiologiskt förhåller sig till omvärlden. Läs mer.

9

Laktosintolerans

Att vara laktosintolerant innebär att man har svårt att bryta ner laktos, mjölksocker, som finns i mjölkprodukter. Läs mer.

9

Glutenintolerans

Problem med gluten har ökat de senaste åren. Många känner inte till att man kan ha problem med gluten utan att ha glutenintolerans (celiaki). Läs mer.

9

Hur kommer jag tillrätta med överkänslighet?

Många som har problem med matöverkänslighet upplever att deras överkänslighet varierar. Ibland tål man och ibland inte. Vad kan det bero på? Läs mer.

9

Tips för gladare mage

Många lider av matsmältningsbesvär efter att ha ätit vissa livsmedel utan att de har vare sig allergisk och icke-allergisk överkänslighet. Dessa matsmältningsbesvär kan bero på... Läs mer.