Allergisk och icke-allergisk överkänslighet

Överkänslighet för livsmedel kan delas upp i två kategorier: allergisk och icke-allergisk.

 • Vid allergisk överkänslighet reagerar immunsystemet mot livsmedlet.
 • Vid icke-allergisk matöverkänslighet förekommer överkänsligheten utan att immunsystemet är inblandat. Det har med andra reaktioner i kroppen att göra.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man lider av allergisk överkänslighet eller icke-allergisk överkänslighet, eftersom tecken och symtom ofta överlappar varandra.

Allergisk överkänslighet

Det finns två versioner av allergisk överkänslighet:

 • Akut allergi
 • Dold/fördröjd allergi
Akut allergi: IgE Dold/fördröjd allergi: IgG
 • Omedelbara symtom
 • Positivt pricktest
 • Få allergen
 • Mycket små mängder livsmedel kan ge reaktion
 • Symtom på hud och slemhinnor
 • Vanligt hos barn
 • Man vet ofta utan att testa
 • Man känner motstånd mot allergenet
 • Oftast permanent
 • 1–2 % av vuxna och 2–8% av barnen har det
 • Fördröjda symtom
 • Negativt pricktest
 • Kan orsakas av många allergen
 • Dosberoende
 • Påverkar alla vävnader
 • Drabbar både vuxna och barn
 • Ofta ej upptäckt
 • Ofta är det mat man uppskattar
 • Kan försvinna
 • Över 50 % av befolkningen har det

Symtom på dold/fördröjd allergi

         

Symtomen dold/fördröjd allergi tar längre tid än en akut allergisk reaktion. Tiden mellan intaget av livsmedlet och symtomen kan variera mellan några timmar till några dygn.

Obehag som uppsvullen mage, magvärk, gasbildning, huvudvärk, hosta, ledvärk, klåda, andningsbesvär, rinnande näsa, nysningar, led- eller muskelsmärtor, kroniskt svullna körtlar, inflammatoriska problem samt migränlikande symtom är vanliga.

Många har en ökad känslighet mot flera grupper av livsmedel, vilket gör det svårare att identifiera och utesluta de livsmedel man reagerar på.

Dold/fördröjd allergi-test hjälper dig se vad du tål och inte tål

Du kan göra tester för att se om du har någon dold/fördröjd allergi. Det kallas IgG-test. Ett test som vi själva använder och rekommenderar är ImuPro.

Icke-allergisk överkänslighet

Icke-allergisk överkänslighet kallas även icke-IgE-medierad överkänslighet (som inte aktiverar immunförsvaret). Det är också vanligt att man kallar det för matintolerans.

Orsaker till icke-allergisk överkänslighet (matintolerans)

Det kan finnas många orsaker till en icke-allergisk överkänslighet men här följer några av de vanligaste:

 • Frånvaro av ett eller flera matsmältningsenzymer. Laktosintolerans är ett exempel där man har nedsatt eller ingen produktion av enzymet laktas som bryter ner mjölksocker. Ta gärna matsmältningsenzymer som kosttillskott. När kroppen får hjälp att spjälka maten kan symtomen på känsligheten dämpas.
 • Kemikalier i mat och dryck, till exempel färgämnen och konserveringsmedel. Bensoesyra är ett vanligt använt konserveringsmedel som en del är överkänsliga mot. Bensoesyra förekommer också naturligt i lingon, tranbär och hjortron, livsmedel som också kan orsaka besvär hos dessa individer.
 • Biogena aminer som exempelvis histamin. Histaminrik mat, till exempel anjovis, rökt makrill, fisksås, kött (som marinerats för att öka hållbarheten), ost, spenat, rött vin, jäst, öl. Histamin är ett kroppseget ämne som kroppen producerar i samband med att man får en allergisk reaktion. Men histamin finns också i vår mat och bryts normalt ned i tunntarmen av ett enzym som heter diaminoxidas. Man kan sakna en tillräcklig produktion av diaminoxidas, vilket gör att histamin i maten inte bryts ned tillräckligt, vilket i sin tur kan leda till att man utvecklar histaminintolerans. Diaminoxidas finns att köpa som tillskott.
 • Lektiner är proteiner som vissa växter har för att slippa bli uppätna. Lektiner finns i bönor och bajväxter, men även i potatis, jordnötter, frön och spannmål. Lektiner kan leda till illamående och diarré hos vissa. De kan även hämma upptaget av näring i tarmen, och de kan öka tarmslemhinnans genomsläpplighet. Att blötlägga och/eller koka maten är ett sätt att minska problemet med lektiner.

9

Allergisk och icke-allergisk överkänslighet

Överkänslighet för livsmedel kan delas upp i två kategorier: allergisk och icke-allergisk. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilket man lider av eftersom symtomen ofta överlappar varandra. Läs mer

9

Tarmens roll för immunsystemet

Tarmen har en oerhört viktig roll i det man kan kalla ”kroppens fysiologiska integritet”, det vill säga hur kroppen fysiologiskt förhåller sig till omvärlden. Läs mer

9

Laktosintolerans

Att vara laktosintolerant innebär att man har svårt att bryta ner laktos, mjölksocker, som finns i mjölkprodukter. Läs mer

9

Glutenintolerans

Problem med gluten har ökat de senaste åren. Många känner inte till att man kan ha problem med gluten utan att ha glutenintolerans (celiaki). Läs mer

9

Hur kommer jag tillrätta med överkänslighet?

Många som har problem med matöverkänslighet upplever att deras överkänslighet varierar. Ibland tål man och ibland inte. Vad kan det bero på? Läs mer

9

Tips för gladare mage

Många lider av matsmältningsbesvär efter att ha ätit vissa livsmedel utan att de har vare sig allergisk och icke-allergisk överkänslighet. Dessa matsmältningsbesvär kan bero på... Läs mer