Orsaker till PMS

Trots att PMS har varit en väldefinierad klinisk sjukdom i mer än 80 år, hävdar vissa läkare att PMS inte existerar2. Som ett resultat får många kvinnor som lider av PMS inte en ordentlig behandling. Istället får de veta att det är psykiskt. Detta synsätt har blivit allt vanligare eftersom stora läkemedelsbolag har upptäckt den enorma försäljningspotentialen med att behandla kvinnor med PMS med antidepressiva läkemedel (SSRI) som Fontex (Prozac) och Sertralin (Zoloft) och lugnande medel som Stesolid (bensodiazepiner), trots det faktum att riskerna för bieffekter kraftigt överstiger fördelarna3. Dessa kvinnor har fått klara sig själva bäst de kan eller vända sig till den holistiska/alternativa medicinen, ofta med gott resultat.

PMS liksom andra sjukdomar har en eller flera orsaker. Det är inte brist på läkemedel som är orsaken utan olika faktorer som skapar biokemiska obalanser i kroppen. Oftast är det näringsobalanser som i sin tur ger upphov till hormonella obalanser. Ett bättre alternativ än läkemedel vid PMS är att identifiera orsakerna och sätta in lämplig behandling med kostterapi, kosttillskott, stresshantering och motion. Rätt utfört ger det goda resultat.

PMS och hormonobalanser

Orsaken till PMS är inte fastställd, men den dominerande teorin inom skolmedicinen är att den cykliska förändringen av äggstockarnas könshormoner östrogen och progesteron orsakar förändringar i många olika system i kroppen, bla hjärnans neurotransmittorer som i sin tur påverkar både känslor och kroppsliga manifestationer4. De neurotransmittorer som mest påverkas av förändringen av östrogen och progesteron är ”måbra” hormonerna serotonin och GABA men även stresshormonerna adrenalin och noradrenalin och det opioida systemet som kontrollerar smärta, belöning och vanebildande uppföranden.

Trots ett vitt spektrum av symtom finns det hormonella skillnader mellan kvinnor med PMS jämfört med kvinnor som inte har PMS. Under sista halvan av menscykeln (den luteala fasen) producerar gulkroppen framför allt progesteron men även östrogen. När detta inte fungerar optimalt uppstår den hormonella obalansen mellan östrogen och progesteron. Framför allt är nivåerna av östrogen förhöjda samtidigt som nivåerna av progesteron är reducerade 5–10 dagar före mens. Ett annat sätt att säga detta är att kvoten östrogen/progesteron är förhöjd (ofta kraftigt eftersom östrogen är hög samtidigt som progesteron är låg). Man kan mäta dessa hormoner och deras kvot med ett enkelt salivprov hos t.ex. Labrix, via en läkare eller terapeut.

Förutom denna hormonella obalans är hypotyreos (underfunktion på sköldkörteln) samt förhöjda prolaktinnivåer vanliga; nivåerna av FSH (follikelstimulerande hormon) är förhöjda 6–9 dagar före mens och nivåerna av aldosteron (ett hormon som styr vätskeregleringen via njurarna) är något förhöjda 2–8 dagar före mens1,5,6.

Hur hormonobalanser orsakar olika PMS-symtom

Oro

Oro, irritabilitet och känslomässig instabilitet är de vanligaste symtomen vid PMS. Dessa associeras starkt med ett överskott av östrogen och brist på progesteron under den premenstruella fasen.

Depression

Depression vid PMS associeras vanligtvis med låga nivåer av vissa neurotransmittorer, särskilt serotonin och GABA, i centrala nervsystemet. Detta orsakas troligen av en ökad nedbrytning, och därav minskning, av neurotransmittorer.

Stress och energibrist

Andra vanliga symtom är ökad aptit, begär efter sötsaker, huvudvärk, trötthet, svimningar och hjärtklappning. Dessa associeras med underfunktion hos binjurarna pga. långvarig fysisk eller psykisk stress. Dålig kost med ett överskott av snabba kolhydrater och brist på proteiner och bra fett under lång tid bidrar till denna inre stressituation. Glukostoleranstest under de närmaste 5–10 dagarna före mens visar en tillplattning av början på kurvan, vilket tyder på ett överskott av utsöndring av insulin pga. sockerkonsumtion. Under resten av menscykeln är glukostoleranskurvan normal.

Detta tror man beror på att den hormonella obalansen i slutet av menscykeln leder till att cellerna binder mer insulin än vanligt, varför mindre blodsocker (glukos) kommer in i cellerna och kan omvandlas till energi. Detta i sin tur leder till stress i kroppen (energibrist), vilket påminner om symtomen vid hypoglykemi (lågt blodsocker). Detta ger upphov bla till trötthet, yrsel och svimningskänsla, koncentrationssvårigheter och hjärtklappning. För att rädda situationen signalerar kroppen att den behöver mer energi vilket ger ett begär efter sötsaker som bara löser problemet under en kort period, ofta mindre än en timme. Sedan sätter begären igång igen. Lösningen är att undvika socker och snabba kolhydrater och istället äta långsamma kolhydrater, proteiner och bra fett (gärna ekologisk kokosolja och smör) vid varje måltid.

Viktuppgång, uppsvälld buk

Andra symtom är viktuppgång (mer än 1,5 kg) uppsvälld buk, ömma och spända bröst, uppsvällda händer, fötter och ansikte, vilket orsakas av en ökad vätskevolym i kroppen.

Detta beror på en ökning av hormonet aldosteron (troligen pga. östrogenöverskott) som ger en ökad återabsorbering av vatten i njurarna och därmed en minskad mängd urin. Detta ger upphov till en ökad vätskeretention och ansamling av vätska på olika ställen i kroppen.

Vad orsakar dessa hormonförändringar

Nivåerna av östrogen och progesteron påverkas negativt av många faktorer bla följande:

 • Xenoöstrogener, som är ämnen som rent kemiskt är östrogenliknande och ger ett östrogentillskott både till män och till kvinnor.
  • De flesta bekämpningsmedel som används inom odling är av denna typ
  • BPA (Bisfenol-A) och andra bisfenoler som används för att mjukgöra plast, tex vattenflaskor av plast
  • Många andra kemikalier inom industrin
 • P-piller med syntetiskt östrogen och ibland även syntetiskt progesteron ökar östrogenet som troligen är den viktigaste orsaken till PMS
 • Överskott av mineralet koppar i förhållande till mineralet zink ökar östrogen och minskar progesteron.

Miljöfaktorer

Det finns en grupp kemikalier som kallas för xenoöstrogener. Det är främmande ämnen (oftast syntetiska kemikalier) som när de kommer in i kroppen har förmågan att fästa på östrogenreceptorer, eftersom de har vissa kemiska likheter med östrogen, och kan därmed utöva en östrogeneffekt. DDT, PCB, BPA (Bisfenol A) och många jordbrukskemikalier (bekämpningsmedel) hör till denna grupp. De är mycket svåra att bryta ned och de lagras i fettvävnad. De är en viktig orsak till det växande problemet med östrogenrelaterade sjukdomar som PMS, och bröstcancer7. Men också av infertilitet hos både kvinnor och män. Dessa xenoöstrogener orsakar en kraftigt växande andel av dåligt utveckling av manliga könsorgan och minskat antal spermier och dålig rörelseförmåga8.

Att äta ekologiskt så långt det är möjligt är viktigt, särskilt för kvinnor med PMS.

Låg sköldkörtelfunktion och PMS

En stor andel av kvinnor med PMS har visat sig ha låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos). I en studie visade sig 51 av 54 kvinnor med PMS ha låg sköldkörtelfunktion jämfört med 0 av 12 kvinnor i kontrollgruppen9. I en annan studie hade 7 av 10 kvinnorna med PMS låg sköldkörtelfunktion jämfört med 0 av 9 kvinnor i kontrollgruppen10. Många kvinnor med PMS och bekräftad hypotyreos upplever att alla symtom försvinner när de får sköldkörtelhormon18.

Stress livsstil och depression

De flesta vanliga sjukdomar beror till stor del på den moderna livsstilen och stress spelar definitivt en stor roll vid PMS. Stress påverkar en mängd funktioner i kroppen. En effektiv behandling av PMS bör innefatta stresshantering. Olika alternativa metoder har visat sig vara minst lika effektiva som antidepressiva läkemedel, bland annat har KBT11 och yoga och andningsövningar12 visat sig vara effektivt vid PMS.

Träning och PMS

Flera studier har visat att kvinnor som motionerar regelbundet inte alls lider av PMS lika mycket som kvinnor som inte motionerar regelbundet.13,14,15

I en studie jämfördes 97 kvinnor som motionerade regelbundet med 159 kvinnor som inte motionerade. Känslomässiga och fysiska symtom följdes upp under hela menscykeln. De som motionerade regelbundet fick signifikant lägre poäng för försämrad koncentration, dåligt humör, beteendeförändringar och smärta.22

I en annan studie studerades 143 kvinnor under menscykeln. De delades in i fyra grupper (tävlingsidrottare, de som tränade ofta, de som tränade ibland och de som inte tränade alls). De som tränade oftast hade de högsta positiva emotionella poängen och de som inte tränade alls hade de lägsta poängen. De som tränade oftast hade också minst depression och oro. Skillnaden var störst under den premenstruella och den menstruella fasen.23

Regelbunden motion kan minska symtomen vid PMS genom att höja nivåerna av endorfiner, förbättra glukostoleransen, minska mängden stresshormoner (katekolaminer) och påverka östrogennivåerna.16


PMS

9

Symptom vid PMS

Att vara kvinna är ingen sjukdom. Menstruation, graviditet, förlossning och klimakteriet är naturliga delar av kvinnors liv. Läs mer

9

Orsaker till PMS

Oftast är det biokemiska obalanser som skapar näringsobalanser som i sin tur ger upphov till hormonella obalanser. Läs mer

9

Diagnosticering av PMS

En god hjälp att ställa diagnos är en symtomdagbok under ett par månaders tid, där kvinnan skriver upp sina symtom och när de inträffar i menscykeln. Läs mer

9

Östrogenmetabolism

En av de vanligaste faktorerna man finner hos kvinnor med PMS är en förhöjd kvot av östrogen i förhållande till progesteron. Läs mer

9

Kostens betydelse för PMS

Socker, särskilt i kombination med koffein, och särskilt choklad, har en skadlig inverkan på PMS och humörsvängningar. Läs mer

9

Näringsämnen och PMS

Det är bättre att åtgärda den underliggande bristen på vitaminer och mineraler samt den minskade nedbrytningen av hormoner i levern än att använda progesteronkräm. Läs mer

9

Örter och PMS

Angelica sinensis, lakritsrot, maskrosrot, amerikansk frossört, silverax, kyskhetsträd. Läs mer

9

Konventionell behandling av PMS

Många kvinnor rekommenderas P-piller. En del blir hjälpta av det men inte alla. Det är viktigt att förstå att P-piller inte åtgärdar orsaken till den hormonobalans som finns. Läs mer

9

Holistisk behandling av PMS

Det är dyrt att genomföra studier och läkemedelsindustrin har intresse av att finansiera studier på alternativa metoder inom sjukvården. Läs mer

9

Sammanfattning

Kost, stresshantering, motion, rekommenderade kosttillskott . Läs mer

9

Formulär för PMS

Bertil ska lägga till en sak i slutet... Gemensam/Holistic/Sälj- & Marknad/Marknadsföring/2017/Broschyrer och Foldrar/PMS/Underlag/PMS-formulär.inddLäs mer

 
 
 

Referenser

 1. Barnhart KT, Freeman EW, Sondheimer SJ. A clinicians guide to the premenstrual syndrome. Med Clin North Am 1995; 79: 1457-1472. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7475500
 2. Richardson JT. The premenstrual syndrome: a brief history. Soc Sci Med. 1995 Sep;41(6):761-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+premestrual+syndrome%3A+a+brief+history%2C+Richardson+JT
 3. Mortola JF. A risk-benefit appraisal of drugs used in the management of premenstrual syndrome. Drug Saf. 1994 Feb;10(2):160-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortola+JF+A+risk+benefin+appraisal+of+drugs
 4. Mortola JF. Premenstrual syndrome. Trends Endocrinol Metab. 1996 Jul;7(5):184-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406746
 5. Nader S. Premenstrual syndrome. Postgraduate Med 1991; 90:173-180
 6. Smith S. The premenstrual syndrome – diagnosis and management. Fertility Sterility 1989; 53: 527-543
 7. Falck F Jr, Ricci A Jr, Wolff MS, Godbold J, Deckers P; Pesticides and polychlorinated biphenyl residues in human breast lipids and their relation to breast cancer; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falck+F%2C+Ricci
 8. Sharpe RM, Skakkebaek NE; Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract?; Lancet. 1993 May 29;341(8857):1392-5. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8098802
 9. Brayshaw ND, Brayshaw DD; Thyroid Hypofunction in Premenstrual Syndrome; N Engl J Med 1986; 315:1486-1487
 10. Roy-Byrne PP, Rubinow DR, Hoban MC, Grover GN, Blank D; TSH and prolactin responses to TRH in patients with premenstrual syndrome; Am J Psychiatry. 1987 Apr;144(4):480-4.
 11. Van Zak DB; Biofeedback treatments for premenstrual and premenstrual affective syndromes; Int J Psychosom. 1994;41(1-4):53-60.
 12. Sharma B, Misra R, Singh K, Sharma R, Archana; Comparative study of effect of anuloma-viloma (pranayam) and yogic asanas in premenstrual syndrome; Indian J Physiol Pharmacol. 2013 Oct-Dec;57(4):384-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968577
 13. Aganoff JA1, Boyle GJ; Aerobic exercise, mood states and menstrual cycle symptoms; J Psychosom Res. 1994 Apr;38(3):183-92.
 14. Choi PY1, Salmon P; Symptom changes across the menstrual cycle in competitive sportswomen, exercisers and sedentary women; Br J Clin Psychol. 1995 Sep;34 ( Pt 3):447-60.
 15. Steege JF1, Blumenthal JA; The effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study; J Psychosom Res. 1993;37(2):127-33.
 16. Gannon L; The potential role of exercise in the alleviation of menstrual disorders and menopausal symptoms: a theoretical synthesis of recent research; Women Health. 1988;14(2):105-27.
 17. Wang M, Seippel L, Purdy RH; Relationship between symptom severity and steroid variation in women with premenstrual syndrome: study on serum pregnenolone, pregnenolone sulfate, 5 alpha-pregnane-3,20-dione and 3 alpha-hydroxy-5 alpha-pregnan-20-one; J Clin Endocrinol Metab. 1996 Mar;81(3):1076-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang+M%2C+Seippel+L%2C+Purdy+RH
 18. Facchinetti F, Nappi G, Petraglia F, Volpe A, Genazzani AR; Oestradiol/progesterone imbalance and the premenstrual syndrome; Lancet. 1983 Dec 3;2(8362):1302.
 19. Munday MR, Brush MG, Taylor RW; Correlations between progesterone, oestradiol and aldosterone levels in the premenstrual syndrome; Clin Endocrinol (Oxf). 1981 Jan;14(1):1-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7194756
 20. Bäckström T, Mattsson B; Correlation of symptoms in pre-menstrual tension to oestrogen and progesterone concentrations in blood plasma. A preliminary study; Neuropsychobiology. 1975;1(2):80-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correlations+of+symptoms+in+premenstrual+tension+to+oestrogen+and+progesteron+conentrations+in+blood+plasma
 21. Severino SK, Moline ML; Premenstrual syndrome. Identification and management; Drugs. 1995 Jan;49(1):71-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7705217
 22. Eriksson E1, Alling C, Andersch B, Andersson K, Berggren U; Cerebrospinal fluid levels of monoamine metabolites. A preliminary study of their relation to menstrual cycle phase, sex steroids, and pituitary hormones in healthy women and in women with premenstrual syndrome; Neuropsychopharmacology. 1994 Nov;11(3):201-13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cerebrospinal+fluid+levels+of+monoamine+cycle+phase%2C+sex+steroids
 23. Halbreich U1, Petty F, Yonkers K, Kramer GL, Rush AJ, Bibi KW; Low plasma gamma-aminobutyric acid levels during the late luteal phase of women with premenstrual dysphoric disorder; Am J Psychiatry. 1996 May;153(5):718-20. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halbreich+U%2C+low+plasma+gamma-aminobutyric+acid
 24. Chuong CJ1, Hsi BP, Gibbons WE; Periovulatory beta-endorphin levels in premenstrual syndrome; Obstet Gynecol. 1994 May;83(5 Pt 1):755-60. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=peri+ovulatory+beta+endorphin+levels+in+premenstrual+syndrome
 25. Janal MN, Colt EW, Clark WC, Glusman M. Pain sensitivity, mood and plasma endocrine levels in man following long-distance running: effects of naloxone. Pain 1984;19:13-25.
 26. Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M;Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70. www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022473175903362 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tryptophan+depression+and+steroidal+contraception
 27. Abraham GE; Nutritional factors in the etiology of the premenstrual tension syndromes; J Reprod Med. 1983 Jul;28(7):446-64.
 28. Rossignol AM1, Bonnlander H; Prevalence and severity of the premenstrual syndrome. Effects of foods and beverages that are sweet or high in sugar content; Reprod Med. 1991 Feb;36(2):131-6.
 29. Rossignol AM1, Bonnlander H; Caffeine-containing beverages, total fluid consumption, and premenstrual syndrome; Am J Public Health. 1990 Sep;80(9):1106-10. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2382749
 30. Rossignol AM; Caffeine-containing beverages and premenstrual syndrome in young women; Am J Public Health. 1985 Nov;75(11):1335-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4051076
 31. Puder JJ, Blum CA, Mueller B, De Geyter Ch, Dye L, Keller U; Menstrual cycle symptoms are associated with changes in low-grade inflammation; Eur J Clin Invest. 2006 Jan;36(1):58-64. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16403011
 32. Gorbach SL, Goldin BR; Diet and the excretion and enterohepatic cycling of estrogens; Prev Med. 1987 Jul;16(4):525-31. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=diet+and+the+excretion+and+enterohepatic+cycling+of+estrogens
 33. Berman MK1, Taylor ML, Freeman E; Vitamin B-6 in premenstrual syndrome; J Am Diet Assoc. 1990 Jun;90(6):859-61.
 34. Kleijnen J1, Ter Riet G, Knipschild P; Vitamin B6 in the treatment of the premenstrual syndrome--a review; Br J Obstet Gynaecol. 1990 Sep;97(9):847-52.
 35. Barr W; Pyridoxine supplements in the premenstrual syndrome; Practitioner. 1984 Apr;228(1390):425-7.
 36. Doll H, Brown S, Thurston A, Vessey M; Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: a randomized crossover trial; J R Coll Gen Pract. 1989 Sep;39(326):364-8.
 37. Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M; Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70.
 38. Bermond P; Therapy of side effects of oral contraceptive agents with vitamin B6; Acta Vitaminol Enzymol. 1982;4(1-2):45-54.
 39. Majumdar P1, Boylan LM; Alteration of tissue magnesium levels in rats by dietary vitamin B6 supplementation; Int J Vitam Nutr Res. 1989;59(3):300-3.See comment in PubMed Commons below
 40. Brush MG, Bennett T, Hansen K; Pyridoxine in the treatment of premenstrual syndrome: a retrospective survey in 630 patients; Br J Clin Pract. 1988 Nov;42(11):448-52.
 41. www.crnusa.org/safety/updatedpdfs/14-CRNVMS3-VITAMINB6-PYRIDOXINE.pdf
 42. Posaci C, Erten O, Uren A, Acar B; Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome; Acta Obstet Gynecol Scand. 1994 Jul;73(6):452-5.
 43. Facchinetti F1, Borella P, Sances G, Fioroni L, Nappi RE, Genazzani AR; Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes; Obstet Gynecol. 1991 Aug;78(2):177-81.
 44. Rosenstein DL, Elin RJ, Hosseini JM, Grover G, Rubinow DR; Magnesium measures across the menstrual cycle in premenstrual syndrome; Biol Psychiatry. 1994 Apr 15;35(8):557-61.
 45. Abraham GE, Lubran MM. Serum and red cell magnesium levels in patients with premenstrual tension. Am J Clin Nutr. 1981 Nov;34(11):2364-6.
 46. London RS1, Bradley L, Chiamori NY; Effect of a nutritional supplement on premenstrual symptomatology in women with premenstrual syndrome: a double-blind longitudinal study; J Am Coll Nutr. 1991 Oct;10(5):494-9.
 47. Stewart A; Clinical and biochemical effects of nutritional supplementation on the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):435-41.
 48. Fathizadeh N1, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B6 supplement on the severity of premenstrual syndrome. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010 Dec;15(Suppl 1):401-5.
 49. Docent Rune Eliasson; Integrativ medicin; 2015-11-15 integrativ-medicin.se/osteoporos-frakturer-och-behovet-av-mirakelmetallen-magnesium/
 50. Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CY; Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide; J Am Coll Nutr. 1990 Feb;9(1):48-55.
 51. Bøhmer T1, Røseth A, Holm H, Weberg-Teigen S, Wahl L; Bioavailability of oral magnesium supplementation in female students evaluated from elimination of magnesium in 24-hour urine; Magnes Trace Elem. 1990;9(5):272-8.
 52. Chuong CJ, Dawson EB; Zinc and copper levels in premenstrual syndrome; Fertil Steril. 1994 Aug;62(2):313-20.
 53. Judd AM, Macleod RM, Login IS; Zinc acutely, selectively and reversibly inhibits pituitary prolactin secretion; Brain Res. 1984 Feb 27;294(1):190-2.
 54. Penland JG1, Johnson PE. Dietary calcium and manganese effects on menstrual cycle symptoms. Am J Obstet Gynecol. 1993 May;168(5):1417-23.
 55. London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study; J Am Coll Nutr. 1983;2(2):115-22.
 56. London RS, Sundaram G, Manimekalai S, Murphy L, Reynolds M, Goldstein P; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. II. Endocrine correlates; J Am Coll Nutr. 1984;3(4):351-6.
 57. London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA; Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):400-4.
 58. Dadkhah H1, Ebrahimi E2, Fathizadeh N1, Evaluating the effects of vitamin D and vitamin E supplement on premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, controlled trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016 Mar-Apr;21(2):159-64. doi: 10.4103/1735-9066.178237.
 59. Brush MG, Watson SJ, Horrobin DF, Manku MS; Abnormal essential fatty acid levels in plasma of women with premenstrual syndrome; Am J Obstet Gynecol. 1984 Oct 15;150(4):363-6.
 60. Goldin BR, Gorbach SL; The effect of milk and lactobacillus feeding on human intestinal bacterial enzyme activity; Am J Clin Nutr. 1984 May;39(5):756-61.
 61. www.mayoclinic.org/drugs-supplements/dong-quai/dosing/hrb-20059206
 62. Costello CH, Lynn EV; Estrogenic substances from plants; glycyrrhiza; J Am Pharm Assoc Am Pharm Assoc. 1950 Mar;39(3):177-80.
 63. Kumagai A, Nishino K, Shimomura A, Kin T, Yamamura Y; Effect of glycyrrhizin on estrogen action; Endocrinol Jpn. 1967 Mar;14(1):34-8.
 64. Farese RV Jr, Biglieri EG, Shackleton CH, Irony I, Gomez-Fontes R; Licorice-induced hypermineralocorticoidism; N Engl J Med. 1991 Oct 24;325(17):1223-7.
 65. Størmer FC, Reistad R, Alexander J; Glycyrrhizic acid in liquorice--evaluation of health hazard; Food Chem Toxicol. 1993 Apr;31(4):303-12.
 66. www.herbslist.net/skullcap.html
 67. Webb JL; Nutritional effects of oral contraceptive use: a review; J Reprod Med. 1980 Oct;25(4):150-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001015
 68. www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/
  lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Peter-Gotzsche-pa-krigsstigen-mot-psykiatrin/
 69. Fass: www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19961108000027