Lugols lösning

Innehåll

50 ml

Jod bidrar till:

  • normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion
  • normal energiomsättning
  • normal kognitiv funktion
  • nervsystemets normala funktion
  • att bibehålla normal hud

Ingredienser

  • Destillerat vatten
  • Kaliumjodid
  • Jod

Mängddeklaration per 2 droppar (0,1 ml):

  • Kaliumjodid 10 mg
  • Jod 5 mg

Användning vuxna för utvärtes bruk:

2-4 droppar (0,1-0,2 ml) ingnides direkt på huden, eller enligt rekommendation. Allergi mot jod kan förekomma.

OBS! Iakttag försiktighet vid problem med sköldkörteln. Personer med hypertyreos bör inte ta denna produkt! Tänk även på att det är en brun vätska som kan missfärga kläder.

Förvaring

Förvaras utom räckhåll för små barn.

Övrigt

Kaliumjodid CAS nr: 7681-11-0, EG nr: 231-659-4

Jod CAS nr: 7553-56-2,
EG nr: 231-442-4