Holistic  
Du kan anmäla dig till Bertil Wosk energimedicin. Och hallå, vi söker ny medarbetare!
 
Sök | Instagram | Facebook | Flickr | Youtube | Logga in som ÅF

Holistic Sverige AB

Vi lever i en snabbt föränderlig värld på väg in i en ny tidsålder som innebär nödvändiga och stora förändringar.

Detta ställer stora krav på individer, samhällen och nationer där det krävs snabba och kraftfulla förändringar för att ställa om till en långsiktigt hållbar utveckling för planeten.

I denna förändringsprocess mår många människor dåligt. Holistic vill hjälpa dig att leva ett liv i balans och må bra både till kropp och själ. När du är friskare, gladare och i balans har du också mer energi och uttrycker mer kärlek och glädje.

Tillsammans skapar vi en friskare, gladare och mer kärleksfull värld som är långsiktigt hållbar.

Bertil Leif Ylva Anna

Holistic verkar för en friskare värld genom kunskap om orsakerna till sjukdomar och hur de långsiktigt kan undvikas eller elimineras samt hur du kan återställa balansen i din kropp.

Holistic informerar om livsstilens och kostens betydelse för hälsa och välbefinnande så att du kan återställa balansen och själv ta kontrollen över din hälsa.

Holistic vill också verka för att överbrygga klyftan mellan skolmedicin och alternativmedicin genom förståelse för det goda i båda systemen samt visa hur de kan samverka och komplettera varandra.

Från början sålde vi endast produkter till terapeuter med höga krav både på effekt, renhet och ett minimum av biverkningar i form av överkänslighetsreaktioner. I dag säljs våra produkter även i butiker och på nätet. Ryggraden är våra terapeuter och alla våra produkter ska uppfylla deras höga krav.

Vi har ingen egen tillverkning, men specificerar allting ända ner på ingrediensnivå. Om en leverantör inte uppfylla våra stränga krav hittar vi någon annan och ibland får vi hjälpa våra leverantörer att hitta just de ingredienser som vi vill ha eftersom vi aldrig kompromissar med dessa.

Alla Holistics egna produkter är i form av kapslar, vätskor eller pulver. Vi undviker tabletter för att slippa tabletthjälpämnen som till exempel bind- och ytbehandlingsmedel eller stearinsyra.

Vi undviker självklart också socker, syntetiska sötningsmedel, färg och smakämnen. Det finns ingen anledning att ha olika kosmetiska ingredienser i kosttillskott.

Här kan du läsa mer om vår filosofi och historia, våra värderingar och roliga medarbetare. Och vill du hänga med i stort och smått så är vår Facebook-sida en bra kanal.

Holistic

Vår historia
Våra övergripande mål
Vår filosofi och värderingar
Vårt hälsoprogram
Våra produkter
Våra medarbetare
Vår logotyp
Var hittar man Holistic?
Hur blir man kund?
Vad är Holistic HK?
Vad är Vitamera?
Vi sponsrar

Nyheter!

Broschyr om GMO
Vår inspiration

Vår inspiration
Vår inspiration

K2
Chia