Oregano mot multiresistenta bakterier?

Multiresistenta bakterier är ett stort problem idag. Tänk om det finns hjälp att få i kryddlandet? Kanske kan vi dra nytta av växternas eget försvar mot bakterier? En studie på oreganoolja gav lovande resultat.

Växternas eget försvar

Växter måste bilda ämnen som motverkar bakterier, svamp och parasiter. Varför? Jo, därför att de ju växer mitt i jorden som är full av just bakterier, svampar och parasiter. Växterna måste ha ett eget försvar, annars skulle de brytas ner bums. Det här kan vi dra nytta av. I den här studien valde forskarna den helt vanliga pizzakryddan oregano. Från oregano kan man utvinna oreganoolja som är rik på bioaktiva ämnen såsom karvakrol och tymol. Men kan vanlig oreganoolja verkligen påverka multiresistenta bakterier?

Motverkade 13 olika multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier syftar på bakterier som är resistenta mot ett flertal olika antibiotika. I studien samlade man in multiresistenta bakterier från sår på människa och tittade på hur oreganoolja påverkade dessa bakterier in vitro dvs. när man odlade dem utanför kroppen samt på brännskadade möss. Man fann att oreganoolja hade en signifikant antibakteriell effekt på dessa bakterier. Allra mest intressant var att oreganoolja till och med kunde bryta ner och fullständigt inaktivera biofilm av multiresistenta bakterier.[1] När bakterier bildar en biofilm samverkar de för att hålla sig kvar på platsen och bildar som en skyddande mur omkring sig. En biofilm av bakterier är mycket mer motståndskraftig mot antibiotika och även mot vårt eget immunförsvar, än fria bakterier.[2] Men oreganoolja hade alltså kapacitet att till och mer bryta ner biofilmer av bakterier.

Man fann inga tecken på att bakterierna utvecklade resistens mot oreganooljan eller att oreganooljan skadade huden på mössen.


[1] Lu M, Dai T, Murray CK, Wu MX. Bactericidal Property of Oregano Oil Against Multidrug-Resistant Clinical Isolates. Front Microbiol. 2018;9:2329. Published 2018 Oct 5.

[2] https://ki.se/forskning/bakterier-i-biofilm-mer-motstandskraftiga

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Kan magnesium förbättra din träning?

Det är konstaterat att magnesium bidrar till normal muskelfunktion och normal energiomsättning. Det låter ju onekligen som att magnesium borde vara viktigt i samband med träning. Men vad visar forskningen?


Magnesium ger energi

I en sammanfattande artikel från 2017 konstaterar författarna att intaget av magnesium i befolkningen generellt är för lågt, även bland fysiskt aktiva individer.* Och att för låg nivå på magnesium kan försämra prestationen i samband med träning. Magnesium är helt nödvändigt för energiproduktionen i cellen. Den molekyl som används vid all fysiskt aktivitet är Magnesium-ATP.

I studier på djur har man funnit att extra intag av magnesium förbättrar tillgången på glukos i muskler, blod och hjärna och minskar ansamlingen av mjölksyra i blod och muskler. Det låter ju lovande. Men vad har man då funnit i studier på människa.

Magnesium och träning

Som vanligt när det handlar om forskning så är resultaten inte helt samstämmiga. Här är några exempel:

 • I en studie på 26 män fann man en positiv koppling mellan ett bra intag av magnesium via kosten och muskelstyrkan.
 • Högre nivå av magnesium i serum kunde kopplas till bättre muskelfunktion i en studie på 1138 äldre.
 • I en liten dubbelblind placebokontrollerad studie fann man att ett extra intag av 300 mg magnesium i 1-4 veckor gav bättre prestation i samband med träning.
 • I två olika studier på 10 respektive 35 personer gav extra intag av magnesium, 122 och 250 mg/dag, ingen effekt på muskelstyrka, prestation vid träning eller återhämtning.

En orsak till att man fått olika resultat i studier där man gett extra magnesium kan, enligt författarna, vara att man gett olika dos och olika former av magnesium (magnesiumoxid, magnesiumcitrat eller magnesium L-aspartathydroklorid.) Artikelförfattarna drar ändå slutsatsen att magnesium kan förbättra prestationen i samband med både aerob och anaerob träning, men att det behövs fler stora studier för att säkerställa sambanden.

Källor till magnesium, enligt artikeln

Livsmedel                                     Mängd               Magnesium (mg)

Mandlar, torrostade                 0,3 dl                  80

Spenat, kokad                             1,2 dl                  78

Cashewnötter, torrostade      0,3 dl                  74

Sojamjölk                                      2,4 dl                 61

Svarta bönor, kokade               1,2 dl                  60

Edamamebönor, kokade        1,2 dl                  50

Jordnötssmör                              2 msk                 49

Bröd på fullkornsvete              2 skivor             46

Avokado                                        2,4 dl                  44

Kan magnesium tas upp via huden?

Läs mer här

*Författarna till den vetenskapliga artikeln från 2017 är verksamma i USA och Kina.

Zhang Y, Xun P, Wang R, Mao L, He K. Can Magnesium Enhance Exercise Performance?. Nutrients. 2017;9(9):946. Published 2017 Aug 28.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Doften av natur lugnar

Att vara i naturen har en lugnande effekt på kroppen och sinnet. Men frågan är vad det är i naturen som lugnar? En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att doften av natur har stor betydelse.

Parken och skogen lugnar

De 154 deltagarna i studien fick, i en virtuell verklighet, uppleva antingen en stad, en park eller en skog. De fick både se, höra och känna doften av miljöerna. Exempelvis doftade skogen av gran och ett antal svampar. Samtidigt utsatte man dem för små elstötar för att skapa en måttlig stressrespons i och sedan noterades hur snabbt kroppen återhämtade sig från stressen.

Doften påverkade mest

Till skillnad från stadsmiljön hade både parken och skogen en lugnande inverkan, både fysiskt och psykiskt. Och det intressanta i just denna studie är att man kunde notera att doften av natur hade större påverkan än synintrycket och att höra ljudet av fågelsång. Vad kan det bero på? En förklaring kan vara att intrycket av dofter processas på ett speciellt sätt i hjärnan. Andra sinnesintryck går först till talamus och passare sedan ett antal synapser innan de når områden i hjärnan som påverkar stressresponsen. Men signaler från luktsinnet behöver bara passera två synapser innan de når hypotalamus och amygdala, områden i hjärnan som påverkar stressresponsen.

Bra att tänka på

Med tanke på resultaten i studien så bör man, enligt forskarna, inte bara fokusera på att grönområden som planläggs ska se vackra ut, utan att andra sinnen också ska stimuleras.

Hedblom, M., Gunnarsson, B., Iravani, B. et al. Reduction of physiological stress by urban green space in a multisensory virtual experiment. Sci Rep 9, 10113 (2019).

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Utmattad? Allt du behöver veta.

Har du höga krav på dig själv? Nöjer du dig inte förrän du presterar mer än ”perfekt”? Baserar du din självkänsla till stor del på prestation? I så fall är du extra sårbar för att drabbas av utmattningssyndrom och det är väl investerad tid för just dig att lyssna extra noga på det här avsnittet av Hälsa kommer inifrån.

Utbränd, utmattad, gå in i väggen… tillståndet har många namn och antalet människor som blir sjuka av stress fortsätter tyvärr att öka.

Hur kan vi bromsa?

I veckans avsnitt får vi lära oss mer om utmattningssyndrom, som diagnosen sedan 2005 heter. Hur vet man att man är i farozonen? Vad kan man göra själv för att bromsa? Hur ställer man om livet när man drabbas och är det ens möjligt att bli helt frisk?

På plats i poddstudion för att lära oss mer om detta ständigt aktuella ämne finns Inger Erland Tångring, verksam psykoterapeut som har gästat podden flera gånger tidigare. Inger arbetar även med klienter inom näringsterapi och funktionsmedicin, och med utbildning och kunskapsspridning för Holistic.

Troligtvis stort mörkertal

Ungefär 40 000 personer i Sverige beräknas vara sjuka i psykisk ohälsa kopplat till utmattning, enligt siffror från Försäkringskassan. Men mörkertalet tros vara stort och ökningen av antalet fall har fortsatt under de senaste tio åren. Men det är inte stressen i sig som är farlig, utan bristen på återhämtning.

Om du utsätts för stress och press under lång tid, utan återhämtning, så uppfattar kroppen det som att du flyr för ditt liv hela tiden och din hjärna badar i stresshormonet kortisol. Och om det sker under lång tid så bryts hippocampus och delar av främre pannloben ner. Man kan likna det vid att man bryter ner ”bromspedalerna” i hjärnan samtidigt som förmågan att gasa ökar, berättar Inger.

Tydliga varningsklockor

Signaler att ta på allvar och som tillsammans kan vara varningsklockor för att du är i farozonen att bli utmattad är återkommande sömnproblem, koncentrationsproblem, minnesstörningar, labilt humör, mindre lust för sociala aktiviteter och umgänge, ljud- och ljuskänslighet, hjärtklappning och minskat intresse för omgivningen.

Den goda nyheten är att det går att stoppa innan det går för långt. Och det går att bli helt frisk, även om det kan ta flera år, på samma sätt som det ofta tagit flera år att bli sjuk. För att ha en möjlighet att ta sig tillbaka efter att ha drabbats av utmattningssyndrom är det oerhört viktigt att förstå vad som orsakat sjukdomen, såväl biologiskt som fysiskt och mentalt. Förstår man inte det så kommer man sannolikt att göra om samma sak igen.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Viktigt att tänka på för veganer

Det finns väldigt många fördelar med att äta en kost som till största del består av vegetabilier. Men för strikta veganer och även för vegetarianer finns några näringsämnen man kan behöva vara extra noga med, näringsämnen som bland annat är viktiga för den mentala hälsan.

Vitamin B12

Den primära källan till B12 är animaliska livsmedel. Även om Chlorella och Nori kan ge ett värdefullt tillskott så verkar det ofta inte räcka. Jämfört med allätare har vegetarianer och veganer lägre nivå av vitamin B12 i kroppen.[1] Brist på vitamin B12 kan ge depression. Och barn behöver B12 för att hjärnan ska utvecklas på rätt sätt. Barn som äter vegankost utan tillskott av B12 ligger efter sina jämnåriga allätare vad gäller mental utveckling, minne och inlärning.[2] Hur mycket extra B12 man kan behöva inta finner du här.

Zink

Upptaget av zink underlättas av animaliska proteiner, men hämmas bland annat av fytinsyra som finns rikligt i fullkornsprodukter, nötter och baljväxter. Det verkar därför som att veganer och vegetarianer, speciellt om intaget av fytinsyra är högt, har svårare att tillgodogöra sig zink och därför behöver ha ett högre intag än allätare.# Zink ingår i 100-tals enzymer i kroppen. Den högsta halten zink finns i hjärnan, speciellt i hippocampus. För låga nivåer av zink kan leda till symtom på depression, ADHD, svårigheter med minne och inlärning.[3] Några vegetabiliska källor till zink är vetegroddar, quorn, sesamfrö, pumpafrö och pekannöt.[4]

# Långtidsjäsning, surdegsbakning, groddning av baljväxter och frön minskar mängden fytinsyra.

Järn

Enligt WHO är järnbrist den mest utbredda näringsbristen i världen. Behov av mer järn är alltså inget som bara kan gälla veganer och vegetarianer. Men, precis som för zink, är biotillgängligheten för järn sämre i växtbaserad kost än i kost som innehåller inslag från animaliska källor. Växtbaserad kost innehåller bara icke-hemjärn, en form av järn som har ett sämre upptag. Närvaro av vitamin C, fisk och kött förbättrar upptaget av icke-hemjärn, men upptaget hämmas av exempelvis fytinsyra och polyfenoler från te, vissa örtteer, kaffe och vin.

Järn behövs vid tillverkning av dopamin. Dopamin har stor påverkan på vår energi och förmåga till mentalt fokus. Exempelvis visar en sammanställning av vetenskapliga studier en koppling mellan lågt ferritin (brist på järn) och ADHD.[5] Vegetabiliska källor till järn är fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

Aminosyror för hjärnans kemi

Alla behöver vi få i oss tillräckligt med protein och fullvärdigt protein det vill säga protein som innehåller alla essentiella aminosyror. För att åstadkomma det behöver man som vegan och vegetarian, över dagen, kombinera flera olika vegetabiliska proteinkällor som ärtor, bönor, quinoa, ris, nötter och fröer.[6] Aminosyror är bland annat nödvändiga för hjärnans kemi och vår mentala hälsa. Varför? Jo, flera aminosyror är råmaterial till hjärnans neurotransmittorer. Vid nedstämdhet och depression är flera av neurotransmittorerna påverkade, bland annat serotonin, dopamin och noradrenalin.

Neurotransmittor                Nödvändig aminosyra

Dopamin                                    Tyrosin**

Acetylkolin                                Fosfatedylserin, acetyl-l-karnitin

GABA                                          Glutamin

Serotonin                                   Tryptofan*

Glutamat                                   Glutamin

Noradrenalin                            Tyrosin**

*Essentiell aminosyror **Tyrosin produceras i kroppen från den essentiella aminosyran fenylalanin


[1] Rizzo G, et al. Vitamin B12 among Vegetarians: Status, Assessment and Supplementation. Nutrients. 2016;8(12):767

[2] Erasmo Barbante Casella, Marcelo Valente, Jessie Medeiros de Navarro, Fernando Kok. Vitamin B12 deficiency in infancy as a cause of developmental regression. Brain Dev. 2005 Dec; 27(8): 592–594.

[3] Gabriel Nowak, Bernadeta Szewczyk, Andrzej Pilc. Zinc and depression. An update. Pharmacol Rep. 2005 Nov-Dec; 57(6): 713–718.

[4] http://matkalkyl.se/naringsamnen61.php

[5] Wang Y, Huang L, Zhang L, Qu Y, Mu D. Iron Status in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2017;12(1):e0169145.

[6] https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/fullvardigt-protein-fran-vegetabilier/

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Hjärnan renas när du sover

Känner du dig klarare i huvudet efter en god natts sömn? Faktum är att du rent bokstavligt blir klarare, eller rättare sagt renare, i huvudet när du sover. En studie publicerad i Science förklarar mer.

Vågor sköljer igenom hjärnan

När vi sover går elektriska vågor genom nervcellerna och hjälper hjärnan att lagra in minnen. Men det händer mer än så. Vågor av ryggmärgsvätska sköljer också genom hjärnan och tar med sig slaggprodukter som bildats. Ryggmärgsvätska är en genomskinlig vätska som ligger som en stötdämpare runt hjärna och ryggmärg, och inne i hjärnans hålrum. Ryggmärgsvätskan tar också med sig näring till vävnaden och alltså skräp därifrån.

Vågorna hänger ihop

Det man funnit i studien publicerad i Science är att dessa vågor hänger ihop. När vi befinner oss i icke-REM sömn sköljer stora vågor av ryggmärgsvätska igenom hjärnan direkt efter att en elektrisk signal avfyrats igenom nervcellerna. Så den ena vågen följer på den andra. Blodflödet inne i hjärnan minskar vilket gör att ryggmärgsvätskan strömmar in för att fylla det tomrum som då uppstår  ̶  och på vägen tar den med sig skräpet som bildats runt nervcellerna. Allt detta utan att vi behöver anstränga oss ett dugg.

Man kan återigen konstatera att kroppen är helt fantastisk.

Fultz NE. et al. Coupled electrophysiological, hemodynamic, and cerebrospinal fluid oscillations in human sleep. Science 01 Nov 2019:628-631

 

 

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Vitamin C – vem behöver mer?

Extra vitamin C minskar inte risken för förkylning om man tittar på befolkningen i sin helhet. MEN när man tittar närmare på vissa grupper och situationer så blir bilden en annan. En mycket intressant artikel från Universitet i Helsingfors sammanfattar ett stort antal studier på vitamin C.

Skörbjugg – ett minne blott?

Skörbjugg är den bristsjukdom som uppstår när nivån av vitamin C i plasma sjunker till under 11 µmol/L. Detta sker då intaget är mindre än 0.01 g/dag. Normalt behövs runt 0,2 g/dag för att friska personer ska hålla uppe nivån av vitamin C i plasma. Man skulle kunna tro att skörbjugg är ett minne blott, men så är det inte om man blickar ut över världen. Plasmanivåer under gränsvärdet för skörbjugg har man funnit hos:

 • 14 procent av männen och 10 procent av kvinnorna i USA
 • 19 procent av män och 13 procent av kvinnorna i Indien
 • 23 procent av barnen och 39 procent av kvinnorna i Mexiko
 • 73-93 procent av männen i västra Ryssland
 • 40 procent av äldre som lever på institutioner i Storbritannien

När går det åt mer vitamin C?

Vitamin C är en antioxidant, så i alla situationer där den oxidativa stressen på kroppen ökar, ökar också förbrukningen av vitamin C. Det händer bland annat när vi får en infektion. När immunsystemet ska döda och äta upp virus och bakterier frisätts mycket fria radikaler. Dessa behövs för att döda inkräktarna, men kan också skada våra egna celler. Vid exempelvis en förkylning och lunginflammation sjunker nivån av vitamin C i plasma, i de vita blodkropparna och i urinen. En studie som gjordes redan 1973 visade att under en förkylning räckte inte 0,2 g/dag för att hålla uppe nivåerna av vitamin C i de vita blodkropparna. Då behövdes 6 g/dag.

I två kontrollerade studier som kom senare fann man en signifikant effekt av 6-8 g/dag vid förkylning. Det kan därför vara så att effekten av vitamin C, i samband med pågående förkylning, i vissa studier uteblivit på grund av att man använt för låg dos, 3-4 g/dag. Vissa rapporter föreslår så mycket som 15 g/dag vid förkylning.

Vem behöver mer vitamin C?

Extra vitamin C minskar inte risken för förkylning om man tittar på befolkningen i sin helhet. Men enligt artikeln från Universitetet i Helsingfors finns det övertygande bevis för att extra vitamin C minskar risken för förkylning eller förkortar längden på förkylningen under vissa omständigheter och i vissa grupper.

Här är några exempel:

 • Individer som ligger för lågt på vitamin C. I en liten studie på 28 män som hade måttligt låg nivå av vitamin C, 30 µmol/L, minskade risken för förkylning med 45 procent och längden på förkylningen med 59 procent när de fick 1 g vitamin C/dag.
 • Fysisk påfrestning  ̶  idrott, värme och kyla. I fem olika studier fann man att vitamin C halverade risken för förkylning hos maratonlöpare i Sydafrika, militärer på vinterövning i Kanada och hos skolbarn på skidläger i Schweiz.
 • Kontakt med barn. Extra vitamin C minskade antalet dagar deltagarna behövde stanna hemma med 46 procent hos de som hade kontakt med små barn, men bara 17 procent hos de som inte hade kontakt med små barn.
 • Känslighet för förkylning. Hos de som normalt hade 2-3 förkylningar per vinter bidrog vitamin C till att antalet dagar de behövde stanna hemma minskade med 43 procent jämfört med bara 13 procent hos gruppen som normalt hade 0-1 förkylning per vinter.
 • Män större nytta än kvinnor. I en studie på simmare fann man en halvering av längden och intensiteten av förkylningen hos de manliga simmarna, men ingen effekt hos de kvinnliga.

Artikeln belyser det faktum att vi alla är olika och har olika livssituation  ̶   och därför också olika behov av näring.

Hemilä H. Vitamin C and Infections. Nutrients. 2017;9(4):339. Published 2017 Mar 29.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

I tuffa utmanande lägen

Idag ser världen annorlunda ut än vad den gjorde för några månader sedan. Mänskligheten på vår vackra glob är utsatt för nya prövningar. Det djupt existentiella för dig, mig och oss alla är i centrum. Det mellanmänskliga är din och min räddning och din och min, vår, ibland stora prövning.

Här står vi just nu förenade tillsammans över hela vår planet. När vi står vid varandras sida med öppna hjärtan, kan vi alla förenas, mötas, stötta varandra och gemensamt ta oss igenom prövningens tider.

I en tid av omvälvande förändring där du och jag inte längre kan förutse framtiden så som din och min bild var tidigare är det lätt att du och jag känner oss mer utsatta, stressade, rädda och otrygga. Osäkerheten i världen för oss, våra familjers och nära och käras hälsa och ekonomi kan skaka om oss i grunden.

Vad händer med oss när vi är långt utanför vår komfortzon?

Ja, det är olika för dig och mig, vad som får oss att hamna i hög anspänning och hög grad av stress. Det är också olika hur du och jag hanterar det. En del av oss blir mer inåtvända, mindre kommunikativa, andra blir mer expressiva kanske explosiva. En del ökar på kontrollen inom allt som går att kontrollera. Andra släpper och sticker huvudet i sanden. Oändligt många varianter finns. Vi har alla olika beteendemönster. Det är ju inget som är rätt och inget som är fel i liknande situationer. 

Samtidigt är det vissa faktorer som är lika för dig och mig. När vi lever i utsatthet och hög grad av anspänning och stress fungerar vi annorlunda än när vi är i harmoni. I utsatt läge är du och jag betydligt mer känsliga och saker som vi tidigare kunde hantera lättvindigt, som ”rann av oss” kryper nu under skinnet och påverkar oss betydligt snabbare och djupare. Kanske är vi ännu mer känsliga för ljud, tonläge, snabba oväntade rörelser. En medmänniskas behov och önskningar kan snabbt upplevas som ett krav från omgivningen och kännas som att det blir för mycket. 

När du och jag lever i förhöjd utsatthet är vår förmåga att reflektera, fundera över och använda vår analytiska del av hjärnan, inte lika lätt tillgänglig. Det ökar risken för att du och jag lättare misstolkar varandra. Att kunna prioritera det som är mest viktigt, att ha överblick blir allt svårare.

Överlevnadsdelen av hjärnan (reptilhjärnan) har kidnappat oss och reflektionen, eftertanken, laggar efter och är mer svåråtkomlig.  I detta läge är det lätt att du och jag blir mer känsliga och reaktiva.  När vi är reaktiva är det betydligt svårare att komma till ro och att återhämta sig. Det blir svårare för dig att vara i kontakt med dig själv i ditt inre center. Att på djupet vara i kontakt med en annan medmänniska är då mindre möjligt. 

Fokusera på det bästa i oss själva och varandra

Sannolikheten för missförstånd och kommunikationskrockar ökar. Att du och jag är medvetna om detta hos oss själva och varandra och strävar efter att ta ansvar för våra ”back-up beteenden” (det vill säga det som sker när vi upplever hög grad av stress, otrygghet och osäkerhet) är centralt för hur du och jag kan samverka med våra kollegor, våra partners, våra barn, våra familjer och våra vänner.  Du och jag har vår egen unika historia av livsupplevelser. I en tid av stor osäkerhet kan det som varit gömt av obearbetade händelser väckas till liv. Risken är större nu än i lugna lägen. Det bidrar till att vi inte ser helt klart.

Att du och jag nu väljer att se det bästa i oss själva och i varandra, även när vi upplever mer stress, är av högsta vikt. Nu om någonsin kan vi välja att fokusera på Kärlek, Sanning och Ansvar (Holistics värdegrund). 

Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi stötta och bygga. Även om vi just nu är som utspridda satelliter, så kan vi praktisera öppet hjärta och aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnandet är en gåva som du och jag medvetet kan ge till varandra, våra ev. partners, barn, familjer och vänner just nu. 

Vi möts just nu till stora delar digitalt. Vilken lycka att det är möjligt. När du och jag möts i ett fysiskt möte och i ett personligt samtal utgör 55% av vår kommunikation av kroppsspråket, 38% av rösten och 7% av ordet. När vi inte längre har fysiska möten och primärt förlitar oss till rösten väger våra ord och röstläge tyngre än tidigare. Det är värdefullt att vara medveten om det. 

Fokusera på dina behov för återhämtning

Kom ihåg att Du är viktig. Vilka är dina, just dina, behov för återhämtning? Hur ser du till att komma i kontakt med ditt centrum, din inre stillhet och den du i sanning ÄR? Den dagliga meditationen är värdefull. Naturen är en källa för återhämtning. Den påminner oss om att även efter isiga tider, kommer våren, spirande med nytt liv. Att dagligen komma ut, fylla lungorna med syre, låta solen kyssa ditt ansikte och ge dig en dos D-vitamin, är gåvor att ta emot om du väljer det.  Att röra på dig förändrar hur du känner dig och mår. Lyssna till vilka tankar du har om dig själv och säg några snälla saker varje dag till DIG själv och gärna till en medmänniska. 

I denna turbulenta tid kommer din och min sårbarhet till ytan. Våra överlevnadsstrategier, beteenden kanske inte längre fungerar så väl. Att våga möta sin sårbarhet, att blotta sin utsatthet, är otroligt modigt. Sann, hållbar styrka är att ha modet att vara i kontakt med sin sårbarhet. Det öppnar nya möjligheter i livet och syresätter oss med nytt liv. Leonard Cohen skrev de vackra orden: ”There is a crack in everything, that´s how the light gets in”. 

Jag önskar avsluta med att påminna dig om att DU är otroligt värdefull med just din unika energi, din egen vibration och den vackra själ som är just DU, den du i sanning ÄR. 

Med kärlek,

Sonja Dunkars legitimerad psykolog, People & Culture på Holistic

People & Culture är ett uppdrag som handlar om att bidra med kunskap och utveckling inom den organisatoriska strukturella delen samt den personliga och teambaserade utvecklingen av hela organisationen och dess medarbetare. Uppdraget för People & Culture har även fokus på att Holistics starka värdegrund Kärlek, Sanning, Ansvar går från hyllade värden till värden i praktiken och blir en integrerad del av kulturen på Holistic.

Publicerat i Artiklar | 2 kommentarer

Att gurgla – kan det minska risken för infektion?

Många japaner har som vana att gurgla för att skölja rent halsen. Det anses minska risken för luftvägsinfektion. Kan det verkligen göra skillnad? Och vad har kvalster med det hela att göra?

Bara vatten kan göra skillnad

I en studie följde man 387 personer under 60 dagar. Hos de som fick gurgla med vanligt vatten 3 gånger per dag minskade risken för förkylning med 40 procent. Och hos de som ändå blev förkylda gjorde vatten-gurglandet att symtomen från luftvägarna mildrades. Om detta stämmer är det onekligen ett väldigt billigt sätt att minska antalet förkylningar.[1] Vad skulle kunna vara förklaringen till denna effekt? 

Ämne från kvalster – ger mer virus

En förklaring kan vara kopplad till dammkvalster. Dessa små kvalster utsöndrar ett ämne, ett proteas, som visat sig öka förmågan hos virus att orsaka infektion. Hos möss har små mängder av detta proteas visat sig öka mängden virus i lungorna upp till 100 gånger.[2] Forskare tror att gurglandet med vatten kan minska risken för infektion tack vare att man då sköljer bort en del av det proteas, från dammkvalster, som fastnat i halsen. Om dammkvalster har denna effekt blir man ju onekligen också sugen på att ta ett extra varv med dammsugaren attt vädra sina täcken och kuddar oftare.

Gurgla med jod?

Att jod är antiseptiskt är känt sedan länge. Att gurgla med jod borde ju därför vara optimalt kan man tänka. I studien som nämns ovan1 fick vissa faktiskt gurgla med ett gurgelvatten som innehåller jod, Povidon joderad. Povidon joderad hade i den studien, konstigt nog, inte den skyddande effekt mot förkylning som rent vatten hade. Men i en annan studie från 2018 undersökte man den antibakteriella och antivirala effekten av Povidon joderad. Studien gjordes in vitro. Man tittade på olika bakterier och virus. Efter bara 15 sekunders kontakt med Povidon joderat hade mängden bakterier minskat med 99,999 procent och mängden virus med 99,99 procent.[3]

Gurgelvatten med jod, Povidon joderad, finns på svenska apotek. Användningsområdet är ”för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg.”[4]

Så kanske dags att göra som japanerna  ̶  gurgla, gurgla!


[1] Satomara K et. al. Prevention of upper respiratory tract infections by gargling: a randomized trial. Am J Prev Med. 2005 Nov;29(4):302-7.

[2] T. Akaike, H. Maeda, K. Maruo, Y. Sakata, K. Sato Potentiation of infectivity and pathogenesis of influenza A virus by a house dust mite protease.

J Infect Dis. 1994 Oct; 170(4): 1023–1026.

[3] Eggers M, Koburger-Janssen T, Eickmann M, Zorn J. In Vitro Bactericidal and Virucidal Efficacy of Povidone-Iodine Gargle/Mouthwash Against Respiratory and Oral Tract Pathogens. Infect Dis Ther. 2018;7(2):249‐259.

[4] https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20081117000019

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Fira nässeldagen med nässelsmoothie

Nässlans dag infaller första söndagen i maj varje år. Visste du att en tesked nässelpulver täcker dagsbehovet av C-vitamin? Nässlor är stärkande, mineral- och vitaminrika växter som passar extra bra i en smoothie.

Recept Nässelsmoothie

 • 2 äpplen
 • 1 citron
 • ½ avokado
 • 3 cm färsk ingefära
 • 1 msk Holistic Nässla eller en näve färska nässlor
 • ½ gurka
 • 1 dl mandelmjölk eller hasselnötsmjölk

Gör så här:

Börja med att skölja och skala äpplena. Skär bort kärnhusen och skär äpplena i bitar som du lägger i blendern. Skölj och skala citronen och lägg den sedan i blendern. Dela, ta bort kärnan och gröp ur avokadon. Skala och grovhacka ingefäran. Mixa sedan alla ingredienserna i blendern. Häll upp och servera smoothien.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar