Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Policy för hälsotester

Policy för hälsotester

Policy för hälsotester

Här kan du läsa mer om vår policy för hälsotester.

Policy för samtycke till behandling av personuppgifter i och med anslutning till Holistics tester (Policy för hälsotester).

Jag lämnar mina personuppgifter och samtycker till att Holistic behandlar uppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig. Våra kontaktuppgifter är: Holistic Sweden AB, org.nr. 556603-0200, Litiumgatan 10, 602 23 Norrköping, Sverige tele: 0141-69 90 00 och e-post info@holistic.se.


Personuppgifterna behandlas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”).


Vissa av uppgifterna du lämnar avser din hälsa. Uppgifter om hälsa anses vara känsliga personuppgifter (definierade som ”särskilda kategorier av personuppgifter” enligt GDPR). För att Holistic ska kunna behandla sådana personuppgifter krävs att du lämnar ditt samtycke till behandlingen.


Ditt samtycke innebär behandling av dina personuppgifter enligt följande

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som kommer behandlas är de uppgifter du lämnar till oss i samband med att du använder våra tester, dvs. namn, adress, telefonnummer, e-postadress.


För att får fram ett provresultat samlar vi in hälsouppgifter i form av information om hälsa genom blodprover, urinprover, salivprover, avföringsprover och utandningsprover samt information om kön och födelseår. Syftet med behandlingen är att identifiera dina hälsovärden för att du ska veta vilka kosttillskott du kan vara i behov av. Syftet med behandlingen av information om kön och födelseår är att vid tolkning av resultat kunna ge korrekt bedömning som kan variera med kön och ålder.


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi bearbetar dina personuppgifter genom att analysera dina prover och framställa resultat av testerna till dig.

Vilka behandlar personuppgifterna

Utöver Holistic kommer även portalleverantören att behandla dina personuppgifter. De labbföretag som gör analyserna kommer inte att behandla dina personuppgifter utan enbart ha tillgång till provets unika kod.


Alla våra konsulter och samarbetspartners är lokaliserade inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta görs genom att kontakta Holistic på/via tele: 0141-69 90 00 och mail: info@holistic.se . Om samtycket återkallas under tiden Holistic behandlar dina personuppgifter kommer Holistic att upphöra med all behandling som samtycket avser och som ligger inom Holistics kontroll, samt radera uppgifterna. OBS! Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.


För ytterligare information om vilka rättigheter du har när Holistic behandlar dina personuppgifter, samt om Holistic personuppgiftsbehandling i övrigt, vänligen se vår integritets-och cookiepolicy.Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic