Om cookies (webbkakor)

När du an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på din da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om din an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för dig som besökare. In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om din en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller inte uppgifter som t.ex. namn, per­son­num­mer och e-postadress. Om du inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ditt besök på vår webb­plats kan du än­dra det i in­ställ­ningarna för din web­bläsare så att den inte tillåter cook­ies. 

Läs vår integritetspolicy här.

 

Lista över våra cookies och vad dom används till

_pc_vis

Ett sätt för innehållshanteringssystemet (CMS) att identifiera återkommande besökare så innehållet kan personaliseras och anpassas. Upphör efter 1 år.

_pc_tvs

Innehållshanteringsystemets behållare för personaliseringen. Upphör efter 1 år.

_pc_ses

Sessions-cookie där innehållshanteringsystemets sparar tillfälliga variabler. Upphör när sessionen går ut (webbläsarefönstret stängs ner t ex).

_gid

Google Analytics-cookie som används för att särskilja användare. Upphör efter 24 timmar.

_gat

Google Analytics-cookie som används för att reglera och stoppa viss data. Upphör efter 1 minut.

_ga

Google Analytics-cookie som används för att särskilja användare. Upphör efter 2 år.

PHPSESSID

Sessions-cookie som används av systemet för att sätta tillfälliga variabler som webbsidan behöver för att fungera korrekt. Upphör när sessionen går ut (webbläsarfönstret stängs ner t ex).