Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – en recension

”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” en bok om läkemedelsindustrin, av professor Peter Gøtzsche.

Recensionen är skriven av Bertil Wosk.

Mediciner är ibland nödvändiga och räddar liv och vi är glada att de finns när vi behöver dem. Men mediciner tar också liv. I USA och Europa har vi den högsta medicinkonsumtionen i världen. Läkemedel skördar hundratusentals dödsoffer per år, och är den tredje främsta dödsorsaken i Europa och USA, näst efter hjärtkärlsjukdom och cancer.

Läkemedelsindustrin förvränger fakta och använder sig av maffialiknande metoder för att sälja sina produkter. Flera visselblåsare vittnar om att organiserad brottslighet genomsyrar läkemedelsbolagens verksamhet. Den ansedde danske forskaren Peter Gøtzsche väcker uppmärksamhet med boken ”Dödlig mediciner och organiserad brottslighet: Hur läkemedelsjättarna korrumperat vården”.

Professor Peter Gøtzsche är en röst att lyssna på, inte minst på grund av att han är chef på Nordic Cochrane Centre i Köpenhamn, som är ett välrenommerat och oberoende forsknings- och informationscenter. Bland mycket annat undersöker Cochrane Center huruvida det finns evidensbaserad forskning bakom olika typer av behandlingsmetoder och läkemedel. Centret gick i bräschen för att medicin inte ska användas om det inte finns bevis för att den fungerar.

Peter Gøtzsche hade lovat sig själv att inte skriva en bok om de brott som begås av läkemedelsindustrin och den korrumperade läkarkåren, som han själv tillhör, eftersom det redan finns så många bra böcker på temat. Sommaren 2012 ändrade han sig. Bakgrunden till beslutet var en ansökan som han själv och doktoranden Anders Jørgensen hade lagt in hos European Medicine Agency (EMA) om att få ta del av rättegångsprotokoll och kliniska studier för två bantningspiller.

Ansökan avslogs med motiveringen att kommersiella intressen därmed skulle skadas. Efter många års överklaganden tog frågan en ny vändning när EMA fick en ny chef som tillät en helt ny öppenhet i enlighet med EU:s riktlinjer. Peter Gøtzsche hade vid det laget så mycket dokumentation i denna och andra frågor att han ville publicera fakta. Han hade funnit bevis för att de tio största läkemedelsbolagen i världen hade begått så allvarliga (och upprepade) brott att de uppfyllde kriterierna för organiserad brottslighet. Utpressning, pengatvätt, förskingring och mutor är bara några exempel på vad som ingår i läkemedelsindustrins verksamhet.

I boken citeras den tidigare vice ordföranden för läkemedelsbolaget Pfizer: ”Det finns skrämmande likheter mellan läkemedelsindustrin och maffian. Maffian tjänar absurt mycket pengar, så gör även läkemedelsbolagen. Båda ägnar sig åt organiserad brottslighet med mord (killings and deaths) som följd. Maffian mutar politiker och andra, så gör även läkemedelsindustrin.”

Bokens förord är anmärkningsvärt nog skrivet av Richard Smith, tidigare chefredaktör på tidskriften British Medical Journal, en av de mest ansedda medicinska tidskrifterna för publicering av medicinsk forskning. Han skriver: ”På säkra grunder tillhandahåller Peter Gøtzsche bevis för att läkemedelsindustrin har köpt läkare, akademiker, tidskrifter, yrkes- och patientorganisationer, universitetsinstitutioner, journalister och politiker. Samma metoder används av maffian.”

Han fortsätter: ”De miljardbelopp i dollar som läkemedelsbolagen tvingas betala i skadestånd i samband med rättegångar betraktas i själva verket som omkostnader för löpande affärsverksamhet.”

I boken undersöker Peter Gøtzsche en rad medicinska områden och han drar slutsatsen att psykiatrin är läkemedelsbolagens paradis. Psykofarmaka är det mest korrumperade området. Eftersom det är svårt att definiera psykisk ohälsa lämnas utrymme för godtycke. Trots att medicinen inte fungerar kan behandlingsresultaten framstå som positiva, skriver Gøtzsche.

”Jag är inte någon ’antipsykiatri-typ’. Jag känner till utmärkta psykiater som avvaktar med att ge läkemedel till patienter som kommer till psykiatrin för första gången. Jag vet också att viss medicin kan vara behjälplig i vissa lägen. Men mina studier på området leder till obekväma slutsatser, nämligen att det skulle vara bättre för samhället om dessa läkemedel inte funnes eftersom läkarna inte kan hantera dem. Psykofarmaka orsakar mer skada än nytta.”

Gøtsche ställer frågorna som inte många vill ställa: ”Hur kommer det sig att vi tillåter läkemedelsbolagen att ljuga så mycket, begå upprepade brott och bidra till tusentals dödsfall utan att vi gör någonting? Varför sätts inte de ansvariga i fängelse?” Hans forskning visar att läkemedel står för den tredje främsta dödsorsaken hos befolkningen efter hjärtsjukdomar och cancer.

Här ett utdrag ur boken

”Läkemedelsindustrin säljer inte läkemedel utan lögner om läkemedel, det är den främsta orsaken till att vi äter så mycket medicin. Detta är vad som skiljer läkemedel från så mycket annat i livet… Praktiskt taget allt vi vet om medicin är vad bolagen själva väljer att berätta för läkare och allmänhet. Orsaken till att patienter litar på medicinen de tar är att de överför sin tillit till läkarna på den medicin som skrivs ut. Patienter inser inte att läkare inte alls har samma kunskap om läkemedel som de har om sjukdomar, fysiologi och psykologi. I själva verket vet läkarna mycket lite om läkemedel eftersom uppgifterna har genomgått en noggrann ’frisering’ av läkemedelsbolagen.”

Peter Gøtzsche är inte den enda

Peter Gøtzsche är inte den första som avslöjar att läkemedelsindustrin förvränger fakta för att sälja sina produkter. Samtliga ledande, väl ansedda, medicinska tidskrifter har gjort liknande avslöjanden under årens lopp. Bland dessa märks The Lancet, The Journal of the American Medical Association och The New England Journal of Medicine.

Peter Gøtzsche är också bara den senaste i raden av visselblåsare från etablissemanget. Marcia Angell har skrivit en uppmärksammad bok med titeln The Truth about the Drug Companies – How they Deceive Us and What to Do About It (ung: Sanningen om läkemedelsbolagen – Hur de förråder oss och vad vi kan göra åt det). Marcia Angell var under två decennier redaktör för den ansedda tidskriften The New England Journal of Medicine.

Marcia Angell påvisar i sin bok att den nuvarande kommersialiseringen och korruptionen inom medicinsk forskning tog fart efter den amerikanske presidenten Ronald Reagans tillträde 1981. Då genomdrevs en serie lagar (Bayh-Dole Act) som tillät universitet och mindre företag att ta patent på de medicinska upptäckter som gjorts i samband med forskning sponsrad av The National Institute of Health. Forskning som betalats med offentliga medel blev på så vis en lukrativ affärsverksamhet. Den omsätter årligen läkemedel till ett värde av 200 miljarder dollar.

Marcia Angell visar också, bland mycket annat, vilka summor läkemedelsindustrin spenderar på lobbyister. 2002 hade handelsorganisationen Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 675 anställda lobbyister (varav 26 f d kongressmedlemmar) till en kostnad av mer än 91 miljoner dollar.

Ett utdrag ur Peter Gøtzsches bok behandlar de böter som företagen har fått. Se nedan:

Företag År Bötesbelopp  Typ av brott
    (Miljoner USD)  
Abbott 2003 622 Olaglig marknadsföring
  2012 1500 Bedrägeri; olaglig marknadsföring;
  mutning
AstraZeneca 2003 355 Ekonomiskt bedrägeri; mutning
  2010 520 Olaglig marknadsföring, mutning
Bristol-Myers Squibb 2003 670 Bedrägeri
  2007 515 Olaglig marknadsföring; mutning
Eli-Lilly 2009 1400 Olaglig marknadsföring; bedrägeri
Glaxo-SmithKline  2004 175 Blockering av marknadsföring
  2006 3100 Korruption
  2009 750 Bedrägeri
  2011 3000 Olaglig marknadsföring; bedrägeri
Johnson & Johnson  2012 1100 Olaglig marknadsföring;
Lundbeck 2013 126 Brott mot kartellagen
Merck 2007 670 Mutning av läkare och sjukhus;
  bedrägeri
Novartis 2010 423 Olaglig markrnadsföring
Pfizer 2009 2300 Falsk marknadsföring
Purdue Pharmacy 2007 635 Lögner om deras preparat
Schering-Ploug 2004 346 Returkommission
Serono Lab 2006 740 Korruption
Tap Pharmaceuticals (Abbott) 2001 875 Ekonomiskt bedrägeri

Vad kan man göra åt det?

Lynne McTaggart, är en undersökande journalist med särskilt fokus på evidensbaserade upptäckter kring vetenskap, andlighet och hälsa. Hon beskriver Gøtzsche som ett viktigt språkrör för att belysa läkemedelsföretagens oseriösa och brottsliga, metoder. Hon beskriver hur Gøtzsche tagit tillfället i akt då han talade på ett möte med temat ”Samarbete med läkemedelsindustrin – är det så farligt?” Han inledde med att säga att en av mötets sponsor, Pfizer, ålagts böter på 2,3 miljarder dollar för olovlig marknadsföring. Och fjolårets sponsor, Merck, har varit ansvariga för tusentals människors död till följd av vilseledande och falska uppgifter kring ett av sina läkemedel.

McTaggart konstaterar att medicin inte i första hand borde få vara ett sätt för läkemedelsindustrin att tjäna pengar. Hon förespråkar bland annat följande:

  • Ett oberoende finansieringssystem för att finansiera alla medicinska försök, oavsett om det gäller läkemedel eller andra former av behandlingar
  • Att ett års undervisning om kost och alternativa metoder bör ingå i läkarutbildningen
  • Att läkemedelföretagens möjligheter till inflytande bör inskränkas
  • Att läkare bör premieras för att använda alternativa behandlingar

Denna bok har fått stor uppmärksamhet

Även Hans Peter Söndergaard, docent, chefsöverläkare, Kris- och traumacentrum, Karolinska institutet, Stockholm har recenserat boken i Läkartidningen.

Boken tilldelades 1:a pris i British Medical Association Book Awards 2014. Vill du läsa hela boken så heter den:

  • Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare. Med ISBN 978-18-46-19884-7.

Den finns nu även på svenska och heter:

  • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet: hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården med ISBN: 978-91-87-20737-2.
Det här inlägget postades i Artiklar, Bertil har ordet, Myndigheter och organisationer och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.