16 mars 2022

NAC effektivt för att avgifta tungmetaller

NAC står för n-acetylcystein och är en lättupptaglig form av aminosyran cystein. Cystein har flera roller i kroppen, till exempel som stöd för detox och för att bilda en av våra viktigaste antioxidanter glutation. Studier visar att med tillskott kan vi minska halterna av tungmetaller i kroppen.

Cystein är en aminosyra vi bildar från metionin och serin. NAC (n-acetylcystein) är den form vi vanligtvis tar cystein i som tillskott.

NAC har många möjliga fördelar, vid bland annat: 

En av de största fördelarna med NAC är att det ger en av de tre byggstenarna för att bilda glutation. Glutation är en av våra viktigaste antioxidanter vi bildar själva och förutom cystein ingår glycin och glutamin. 

Glutation har viktiga uppgifter i kroppen som att: 

Gifter från omgivningen 

Även om vi gärna skulle vilja leva i en ren värld ser det inte alltid ut så. Rökning och avgaser är självklara källor till ämnen vi behöver avgifta oss från, men ibland slinker toxiner in i kroppen med sånt vi äter till vardags. Som fisk eller fullkorn (2). 

Då är det bra att veta att det finns ämnen som stöttar avgiftningen från toxiner vi får i oss. NAC är ett sådant exempel. Djurstudier har bekräftat att tillskott av NAC i samband med kvicksilveröverskott ger en effektiv minskning av tungmetallnivåer (3).

NAC minskade blynivåer 

En grupp personer som i sitt arbete utsattes för bly fick möjlighet att delta i en randomiserad och placebokontrollerad studie med tillskott av NAC. 

Grupp 1: Placebo

Grupp 2: 1x 200 mg NAC

Grupp 3: 2x 200 mg NAC

Grupp 4: 2x 400 mg NAC

Målet med studien var att se hur tillskott av NAC påverkade nivåerna av glutation i röda blodkroppar samt att se hur enzymer relaterade till glutation jobbade i både röda och vita blodkroppar. Slutligen mättes också nivån av oxidativ stress i deltagarnas röda blodkroppar. 

Resultaten av studien sammanfattas så här: 

Forskarna säger så här om resultaten av sin studie: 

“NAC minskar oxidativ stress i arbetare som utsatts för bly genom att stimulera bildning av glutation. (4)”

 

Referenser 

  1. Gaucher C, Boudier A, Bonetti J, Clarot I, Leroy P, Parent M. Glutathione: Antioxidant Properties Dedicated to Nanotechnologies. Antioxidants (Basel). 2018 Apr 27;7(5):62. doi: 10.3390/antiox7050062. PMID: 29702624; PMCID: PMC5981248.

  2. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1 

  3. Quig D. Cysteine metabolism and metal toxicity. Altern Med Rev. 1998 Aug;3(4):262-70. PMID: 9727078.

  4. Kasperczyk S, Dobrakowski M, Kasperczyk A, Ostałowska A, Birkner E. The administration of N-acetylcysteine reduces oxidative stress and regulates glutathione metabolism in the blood cells of workers exposed to lead. Clin Toxicol (Phila). 2013 Jul;51(6):480-6. doi: 10.3109/15563650.2013.802797. Epub 2013 Jun 4. PMID: 23731375.