Dags att äta ogräs!

De växer överallt, behöver inte odlas, inte vattnas och tål en miljö som får andra växter att ge upp. Dessutom är de ofta mer näringsrika än de finaste grönsaker i vi pysslat om till max. Vi pratar om ogräs.

En gåva till alla

Ogräs växer överallt omkring oss. Även inne i städer finns gott om ätliga ogräs. Helt gratis! Till och med under värsta torkan står många ogräs stolta kvar  ̶  tillgängliga för alla. En undersökning från Baltimore visade att en grupp på 105 personer som brukade plocka vilda växter och ogräs tillsammans plockade 170 olika sorters växter och svampar. De med låg inkomst plockade fler olika sorter och i större mängd än de med medelinkomst.[1] Men är det gott då? Ja, många ogräs är riktigt goda. I en underökning från San Fransisco konstateras att av de 15 vanligaste ogräsen var 11 ätliga och 9 hade ”kulinarisk kvalitet”.[2] Mums!

En fantastisk källa till näring

Flera studier visar samma sak. Ogräs är ofta mer näringsrika än de grönsaker vi odlar. Vi kan ta två exempel – våtarv och svinmålla. Våtarv är det vanligaste ogräset i Sverige och fyller så gott som varje öppen bit jord i rabatten med sina små gröna blad och vita blommor. Svinmålla råder det inte heller någon brist på. I en studie från Italien jämförde man näringsinnehållet i ogräs med vanliga grönsaker. Svinmållan visade sig vara helt överlägsen grönsaker och våtarven bättre än många grönsaker och i klass med spenat och mangold, sånär som på innehållet av magnesium. [3] Svinmålla innehöll också mycket oxalsyra vilket bör undvikas vid njurproblem. Oxalsyra minskar också upptaget av kalcium. Andra livsmedel med mycket oxalsyra är rabarber och spenat.[4]

Innehåll mg/100 g

                             Natrium            Kalium               Magnesium     Kalcium

Svinmålla          5                          1286                   117                     438                     

Våtarv                11                        748                     36                        93                       

Broccoli             20                        408                     25                        88

Kål                       16                        240                     21                        4

Sallad                 10                        243                     11                        34

Spenat               65                        566                     66                        97

Mangold           149                     490                     69                        96

Några ätliga ogräs

Gröndrink på ogräs!

Mixa en näve ätliga ogräs exempelvis svinmålla, våtarv, kirskål, maskros (bara 1 ̶ 2 blad) med 2 ̶ 3 dl vatten. Sallad, spenat och annat grönt kan också användas. Sila av och njut!


[1]  Synk CM, Kim BF, Davis CA, Harding J, Rogers V, Hurley PT, et al. Gathering Baltimore’s bounty: Characterizing behaviors, motivations, and barriers of foragers in an urban ecosystem.Urban Forestry & Urban Greening. 2017;2.

[2] Altieri M, Pallud C, Arnold J, Glettner C, Matzen S. An Agroecological Survey of Urban Agriculture Sites in the East Bay, California; 2014.

[3] V, Bianco & Elia, Antonio & Santamaria, Pietro. (1996). Nutritional value and nitrate content in edible wild species used in Southern Italy. Proceedings 3rd IS on Diversification of Vegetable Crops. ACTA HORTICULTURAE. 467. 71-87. 10.17660/ActaHortic.1998.467.7.

[4] https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/oxalsyra