document: /blogg/Kropp-halsa/leder-och-muskler/V%C3%A4gen%20till%20starka%20ben
document: /blogg/Kropp-halsa/leder-och-muskler/F%C3%B6rsvar%20mot%20inflammation
document: /blogg/Kropp-halsa/leder-och-muskler/Fibromyalgi%20%E2%80%93%20inflammation%20i%20hj%C3%A4rnan

KROPP OCH HÄLSA

LEDER OCH MUSKLER

Fibromyalgi – inflammation i hjärnan

Många med fibromyalgi kämpar inte bara med själva sjukdomen, utan också med den misstro de kan möta både inom vården och samhället i stort. Men forskare har faktiskt kunnat se att personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan.

Klicka här för att läsa

Försvar mot inflammation

Det är många faktorer som kan öka inflammationen i kroppen. Man vet idag att tarmfloran påverkar allt som sker i kroppen, direkt eller indirekt.

Klicka här för att läsa

Vägen till starka ben

Sedan 30 år tillbaka är benskörhet en av de stora folksjukdomarna. Enligt WHO är cirka 200 miljoner personer i världen drabbade av osteoporos. Sjukdomen är den näst dyraste efter stroke. Vårdkostnaderna i Sverige uppgår till 4,6 miljarder kr per år.

Klicka här för att läsa