19 maj 2018

Artros – finns orsaken i tarmen?

Man vet idag att tarmfloran påverkar allt som sker i kroppen, direkt eller indirekt. Det gäller även våra leder. Vid obalans i tarmfloran produceras inflammatoriska ämnen som till och med påverkar vad som händer med brosket på ledytorna.

En intressant studie på möss från 2018 visar kopplingen mellan tarmfloran, inflammation och artros.

Hur hänger det ihop?

Övervikt är en av de största riskfaktorerna för artros. Både i viktbärande och icke-viktbärande leder. Ökad inflammation i kroppen verkar vara länken mellan övervikt och artros. Källan till inflammationen kan vara den obalans i tarmfloran som ses vid övervikt. I studien jämförde man överviktiga möss med normalviktiga. Man tittade också på vad som hände när de fick tillskott av fibrer (oligofruktos) som gynnar tarmfloran.

Vid studiens start hade de överviktiga mössen jämfört med de normalviktiga:

Fibrer motverkar artros

Det som hände när mössen fick tillskott av fibrer som gynnar tarmfloran är mycket intressant.

Fibrer (oligofruktos) bidrog till att:

Slutsats

Bättre balans på tarmfloran gav minskad inflammation i kroppen och ledde till att brosket på ledytan började tillväxa dvs. de överviktiga mössen fick mindre artros. Så att stötta sin tarmflora är en bra idé!

Schott EM Targeting the gut microbiome to treat the osteoarthritis of obesity. JCI Insight. 2018 Apr 19;3(8).