28 september 2020

Magstark = rik på bakterier

För att vara magstark behöver man ha en artrik mikroflora, alltså många olika arter av mikroorganismer i tarmen. Jaha, kanske du tänker? Vad finns det för belägg för det? Och hur får man i så fall en sådan? Vi ska se!

Trädgården i tarmen

Bästa sättet att slippa ogräs i rabatten är att fylla den med de blommor man vill ha. Då finns det inte utrymme för ogräset att etablera sig. Samma sak i tarmen. Har vi en artrik bakterieflora som ”fyller” slemhinnorna i tarmen så finns inte mycket utrymme för sjukdomsframkallande bakterier att fästa och växa i antal. Bakterierna konkurrerar om mat och plats, de producerar ämnen som hämmar konkurrenterna och bildar ämnen som skapar det pH de själva trivs i. Ju mer artrikt ett ekosystem är, desto mer stabilt och motståndskraftigt.

Avföringstransplantation lär oss mycket

Patienter med återkommande diarré på grund av infektion med Clostridium difficile kan behandlas med transplantation av avföring från en frisk individ. Ofta kan de ha behandlats med flera olika antibiotika för att få bukt med infektionen, men utan resultat. Men effekten av avföringstransplantation är häpnadsväckande! I en studie på 16 individer blev 81 procent bra efter första infusionen med avföring, efter andra infusionen var 93,8 procent bra. Endast 31 procent av de som fick Vancomycin (antibiotika) blev bra.[1] Varför är det då så effektivt? Jo, före infusion av avföring hade patienterna en betydligt mer artfattig mikroflora än donatorerna, vilket gjord att Clostridium difficile kunde härja fritt. Men vid provtagning 14 dagar efter infusionen hade artrikedomen hos patienterna ökat markant och var nu lik den hos donatorerna. Så en artrik mikroflora var mer effektiv än antibiotika i kampen mot infektionen.

Varierad kost ger artrik mikroflora 

Vad kan man då själv göra för att få en mer artrik mikroflora? Ät så varierat du bara kan! Ju mer varierad kost desto mer artrik kommer din mikroflora att bli. Varför? Jo, för att alla mikroorganismer har sin favoritmat, så äter du många olika råvaror så ger du mat åt många olika mikroorganismer. På Taymount Clinic[2]  i Storbritannien arbetar man med avföringstransplantationer. Avföringen från de donatorer man använder analyseras regelbundet. Man ser i dessa analyser en direkt koppling mellan hur många olika råvaror donatorn ätit under senaste veckan/veckorna och antalet olika arter i tarmfloran. Effekten kommer snabbt. Inom sju dagar kan tarmfloran helt byta riktning.

50 – 100 råvaror i veckan

Börja med målsättningen 50 råvaror per vecka. Öka sedan till 100. Med råvaror avses även kryddor, teer, ingredienser i drycker med mera. Varje råvara får bara antecknas en gång per vecka. Skriv upp varje råvara du äter på en lista. Du kommer troligen märka att 50 råvaror inte är så svårt, men att 100 kräver ansträngning. Men det är det värt!

En varierad kost ger en artrik mikroflora, som gör dig magstark.


[1] van Nood E, Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J Med. 2013 Jan 31;368(5):407-15.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23323867

[2] www.taymount.com