MAGE & TARM

Postbiotika – en hjälp vid läckande tarm

Hört talas om postbiotika? Det är ämnen från bakterier som har förmågan att stimulera vårt immunförsvar och kan vara läkande för tarmen.

Först lärde vi oss om probiotika (levande bakterier som ger en positiv påverkan på hälsan), sedan prebiotika (fibrer som gynnar nyttiga bakterier genom att göda dem) och nu postbiotika. Med den sista termen menar man ämnen som kommer från bakterier. Det kan vara delar av cellväggen eller från insidan av bakterien.

Immunförsvaret reagerar på bakterier genom att känna igen denna typen av ämnen. Därför är det inte förvånande att det skulle gå att påverka immunförsvaret, bara genom att göra dessa tillgängliga i tarmen.

Postbiotika och läckande tarm

Den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri, är känd för att främja en god tarmhälsa. Därför ville forskare undersöka om postbiotika från samma bakterie, kunde hjälpa vid akut leverskada hos möss. De utsatte mössen för ett ämne från bakterier, kallat LPS, som är välkänt för att orsaka läckande tarm.

Därefter fick mössen postbiotika från Lactobacillus reuteri. Analysen visade att leverskadan minskade och även mängden proinflammatoriska ämnen i blodet minskade jämfört med kontrollgruppen.

Forskarna menar att orsaken var att postbiotikan motverkade den läckande tarmen, och att LPS togs upp till blodet.

Entusiastiska forskare

En tarm som har en välfungerande barriär mot omvärlden är en grundsten för fysisk och psykisk hälsa. Forskarna bakom studien blev därför allra mest imponerade av postbiotikans förmåga att läka den läckande tarmen.

De avslutar med att påpeka att mer forskning behövs men om postbiotika lyckas hjälpa till att bibehålla en frisk tarmvägg, kan det ge många fördelar och användningsområden.

Referenser

Anderson RC. Are Postbiotics the Long Sought-After Solution for a Leaky Gut?. J Nutr. 2019;149(11):1873–1874

https://www.researchgate.net/publication/335750647_Are_Postbiotics_the_Long_Sought-After_Solution_for_a_Leaky_Gut

Dela med dig av din kommentar här ...