26 oktober 2019

Kan tillagningen av maten påverka tarmfloran?

Hur du tillagar din mat påverkar din tarmflora. Forskarna bakom en ny studie har visat att personer som åt raw food, fick en annorlunda bakteriesammansättning jämfört med personer som åt tillagad mat.

Maten du äter innehåller näring till din kropp, men också till ditt mikrobiom. De ämnen som finns i till exempel sötpotatis varierar, beroende på om den är rå eller tillagad. I en ny studie som gjorts vid Harvard, har forskarna använt sig av just sötpotatis för att undersöka om det spelar någon roll för tarmflorans sammansättning om den äts tillagad eller rå.

Rå eller tillagad sötpotatis påverkar tarmfloran

Forskarna lät möss äta sötpotatis tillagad eller rå under en tid. Resultatet blev en skillnad i sammansättningen av mikrober i tarmen. De kunde också se förändringar i vilka gener hos mikroberna som var aktiva samt vilka ämnen de producerade i tarmen. Ämnen som mikrober producerar används många gånger för att kommunicera med immunförsvaret. Raw food-mössen gick även ner i vikt. Efter sötpotatisen fick mössen mumsa på vanlig potatis, majs, ärtor, morötter och rödbetor – rå eller tillagad – och det bekräftade forskarnas resultat att tillagningssättet har en stor roll för tarmfloran.

Även människors tarmflora förändras

Därefter fick en kock i uppdrag att laga mat till en grupp försöksdeltagare. Menyerna var antingen raw food eller tillagad mat. Det låter som ett rätt angenämt experiment att delta i, eller hur? Varje dag i tre dagar fick de äta den ena menyn och sedan lämna avföringsprov. Därefter provade de den andra dieten och lämnade prov igen. Forskarna kunde konstatera att även människors tarmflora påverkas på samma sätt som försökdjurens, även om det inte stämde helt i detaljer som vilka bakterier det gällde.

Tillagad mat – lättare att absorbera 

Vad det beror på att tarmfloran ändras om man äter raw food eller tillagad mat är ännu inte helt klarlagt. Forskarna bakom studien menar att tillagad mat lättare tas upp i tunntarmen och där har vi relativt få mikrober som kan ta del av den. Den råa maten tar sig troligen istället längre ner i tjocktarmen, som är allt annat än steril och raw food göder då mikrobiomet där. Å andra sidan innehåller en del raw food ämnen som är antimikrobiella och kan minska vissa typer av bakterier.

Utgående ifrån den här studien verkar en kombination av tillagad mat och raw food vara det bästa. Tillagad mat för näringsupptaget och raw food för mikrofloran.

  1. Rachel N. Carmody et al.  2019
  2. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190930114546.htm