15 september 2019

Doften av natur lugnar

Att vara i naturen har en lugnande effekt på kroppen och sinnet. Men frågan är vad det är i naturen som lugnar? En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att doften av natur har stor betydelse.

Parken och skogen lugnar

De 154 deltagarna i studien fick, i en virtuell verklighet, uppleva antingen en stad, en park eller en skog. De fick både se, höra och känna doften av miljöerna. Exempelvis doftade skogen av gran och ett antal svampar. Samtidigt utsatte man dem för små elstötar för att skapa en måttlig stressrespons och sedan noterades hur snabbt kroppen återhämtade sig från stressen.

Doften påverkade mest

Till skillnad från stadsmiljön hade både parken och skogen en lugnande inverkan, både fysiskt och psykiskt. Och det intressanta i just denna studie är att man kunde notera att doften av natur hade större påverkan än synintrycket och att höra ljudet av fågelsång. Vad kan det bero på? En förklaring kan vara att intrycket av dofter processas på ett speciellt sätt i hjärnan. Andra sinnesintryck går först till talamus och passare sedan ett antal synapser innan de når områden i hjärnan som påverkar stressresponsen. Men signaler från luktsinnet behöver bara passera två synapser innan de når hypotalamus och amygdala, områden i hjärnan som påverkar stressresponsen.

Bra att tänka på

Med tanke på resultaten i studien så bör man, enligt forskarna, inte bara fokusera på att grönområden som planläggs ska se vackra ut, utan att andra sinnen också ska stimuleras.

Hedblom, M., Gunnarsson, B., Iravani, B. et al. Reduction of physiological stress by urban green space in a multisensory virtual experiment. Sci Rep 9, 10113 (2019).