21 FEBRUARI 2021

Omega-3: Bättre återhämtning efter träning

Människor med mer omega-3 i blodet verkar få bättre återhämtningspuls efter träning. Ju snabbare pulsen återgår till det normala efter ett motionspass, desto bättre för hjärthälsan.

Vi vet att omega-3-fetter är bra för hjärt-kärlsystemet på flera sätt – de skyddar mot kronisk inflammation, högt blodtryck, höga trigycerider och ansamling av blodplättar. Och nu visar en ny studie att de har en annan välgörande effekt på hjärtat.[1]

Upptäckte ett samband

Forskare vid Fatty Acid Research Institute i USA har analyserat data från nära 14 000 friska kvinnor och män som fått göra olika tester i tio års tid. Bland annat har de fått testa sina omega-3-värden och mäta sin återhämtningspuls, det vill säga hur mycket deras hjärtrytm saktat ner en minut efter maximal fysisk aktivitet.

När forskarna jämförde deltagarnas återhämtningspuls med deras omega-3-index* – upptäckte de ett signifikant samband. De justerade resultaten efter deltagarnas ålder, maximal METS (ett mått på kardiorespiratorisk kondition**), BMI och rökningsstatus, men sambandet kvarstod.

Större effekt hos kvinnor

Enligt resultatet kan ett omega-3-index som är 2 procentenheter högre än genomsnittet kopplas till bättre pulsåterhämtning. Effekten var tydligare hos kvinnor än män, men statistiskt signifikant hos båda könen.

– Det här ger nya ledtrådar om hur viktiga omega-3-fettsyrorna är för hjärtats hälsa, säger William Harris som är medförfattare till studien och som är medskapare av omega-3-indexet.

Resultaten stämmer väl överens med tidigare studier som tyder på att sämre pulsåterhämtning ökar risken för plötslig hjärtdöd, och att högre nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan kopplas till lägre risk för plötslig hjärtdöd.

Omega-3-index (O3I) är ett mått på hur stor andel av fettsyrorna som finns i röda blodkroppar är EPA och DHA. Ett lågt O3I är < 4 %, ett normalt O3I är 4–8 % och ett optimalt O3I är > 8 %.[2]

* Kardiorespiratorisk kondition (CRF) visar hur bra hjärt-kärlsystemet och lungorna är på att förse skelettmusklerna med syre under långvarig fysisk aktivitet. Det primära måttet på CRF är VO2-max (maximal syreupptagningsförmåga).

Referenser


[1] Farrell SW, DeFina LF, Tintle N, Barlow CE, Leonard D, Haskell WL, Berry JD, Willis BL, Pavlovic A, Harris WS. Higher omega-3 index is associated with more rapid heart rate recovery in healthy men and women. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2020 Dec;163:102206.

[2] Region Östergötland. Fettsyrasammansättning i röda blodceller och omega-3 index. https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/70688/omega3index.pdf