24 oktober 2021

Omega-3 och gurkmeja mot migrän - fungerar det?

Genom att kombinera omega-3 och gurkmeja kan antalet migränattacker och hur svåra de blir, minskas. Detta på grund av att dessa näringsämnen, enligt en placebokontrollerad studie, minskar nivåer av ett särskilt ämne.

Migrän kan verkligen förstöra dagar, ja till och med veckor. Det vet alla som drabbats. Kanske har du migrän ibland eller ganska ofta. Oavsett är det intressant att veta mer om hur attacker kan förhindras.

Symtomen är luriga och kan utlösas av sådant som är ganska vanligt i vår vardag:

Inflammation ökar migrän

När vi har inflammation leder det till att blodkärlen blir mer “kladdiga”, det är lättare för celler att fastna där. Det grundar sig i att när vi har en akut infektion ska immunförsvarscellerna kunna stanna till på rätt ställe för att bekämpa inkräktarna. Men idag har vi med vår västerländska livsstil ofta en kroniskt låggradig inflammation som ligger och puttrar hela tiden.

Ett ämne som styr denna kladdighet heter vascular cell adhesion mediator eller VCAM. Nivåerna av detta ämne styrs av inflammationen i kroppen - mer inflammation ger mer VCAM - och har kunnat kopplas till hur svår huvudvärken hos personer med migrän är.

Studie för att minska attacker

Det var just biokemin vid migrän forskare bakom denna nya studie ville undersöka närmare. Kurkumin, det aktiva ämnet i gurkmeja, och omega-3 är båda kända för att vara antiinflammatoriska.

Studieupplägget var enligt följande:

Grupp 1: 1200 mg EPA, 600 mg EPA samt 200 mg andra fettsyror. Plus 80 mg av lättupptagligt kurkumin.

Grupp 2: 1200 mg EPA, 600 mg EPA samt 200 mg andra fettsyror. Plus en kapsel kurkumin placebo.

Grupp 3: Två kapslar omega-3-placebo. Plus 80 mg av lättupptagligt kurkumin.

Grupp 4: Två kapslar omega-3-placebo. Plus en kapsel kurkumin placebo.

Deltagarna fick svara på enkäter om sin migrän, hur ofta den kom och vilka symtomen var, samt svårighetsgrad.

Dessutom togs blodprover där man mätte hur mycket VCAM som fanns i blodet samt hur mycket som producerades i cellerna.

Kombinationen var bäst

Det allra bästa visade sig vara att kombinera omega-3 och kurkumin. Grupp 1 fick alltså störst minskning i sin migrän. De gick från i snitt 2,72 attacker per vecka till 0,62 attacker per vecka.

Även grupp 2 hade statistiskt säkerställt mildare huvudvärk.

Tendensen till mindre svår migrän fanns också i grupp 3 men den var inte statistiskt signifikant.

Deltagarnas upplevelse av huvudvärk kunde också kopplas till förekomst av VCAM. De med minst antal attacker och svårighet hade också fått störst minskning av VCAM.

Referenser

  1. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran
  2. https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/migran
  3. Abdolahi, M., Karimi, E., Sarraf, P. et al. The omega-3 and Nano-curcumin effects on vascular cell adhesion molecule (VCAM) in episodic migraine patients: a randomized clinical trial. BMC Res Notes 14, 283 (2021). https://doi.org/10.1186/s13104-021-05700-x

Dela med dig av din kommentar här ...