Vitamin C – vem behöver mer?

Extra vitamin C minskar inte risken för förkylning om man tittar på befolkningen i sin helhet. MEN när man tittar närmare på vissa grupper och situationer så blir bilden en annan. En mycket intressant artikel från Universitet i Helsingfors sammanfattar ett stort antal studier på vitamin C.

Skörbjugg – ett minne blott?

Skörbjugg är den bristsjukdom som uppstår när nivån av vitamin C i plasma sjunker till under 11 µmol/L. Detta sker då intaget är mindre än 0.01 g/dag. Normalt behövs runt 0,2 g/dag för att friska personer ska hålla uppe nivån av vitamin C i plasma. Man skulle kunna tro att skörbjugg är ett minne blott, men så är det inte om man blickar ut över världen. Plasmanivåer under gränsvärdet för skörbjugg har man funnit hos:

När går det åt mer vitamin C?

Vitamin C är en antioxidant, så i alla situationer där den oxidativa stressen på kroppen ökar, ökar också förbrukningen av vitamin C. Det händer bland annat när vi får en infektion. När immunsystemet ska döda och äta upp virus och bakterier frisätts mycket fria radikaler. Dessa behövs för att döda inkräktarna, men kan också skada våra egna celler. Vid exempelvis en förkylning och lunginflammation sjunker nivån av vitamin C i plasma, i de vita blodkropparna och i urinen. En studie som gjordes redan 1973 visade att under en förkylning räckte inte 0,2 g/dag för att hålla uppe nivåerna av vitamin C i de vita blodkropparna. Då behövdes 6 g/dag.

I två kontrollerade studier som kom senare fann man en signifikant effekt av 6-8 g/dag vid förkylning. Det kan därför vara så att effekten av vitamin C, i samband med pågående förkylning, i vissa studier uteblivit på grund av att man använt för låg dos, 3-4 g/dag. Vissa rapporter föreslår så mycket som 15 g/dag vid förkylning.

Vem behöver mer vitamin C?

Extra vitamin C minskar inte risken för förkylning om man tittar på befolkningen i sin helhet. Men enligt artikeln från Universitetet i Helsingfors finns det övertygande bevis för att extra vitamin C minskar risken för förkylning eller förkortar längden på förkylningen under vissa omständigheter och i vissa grupper.

Här är några exempel:

Artikeln belyser det faktum att vi alla är olika och har olika livssituation  ̶   och därför också olika behov av näring.

Hemilä H. Vitamin C and Infections. Nutrients. 2017;9(4):339. Published 2017 Mar 29.