Vitamin D kopplad till lägre cancerrisk

  

En högre nivå av vitamin D i blodet innebär lägre risk för att utveckla vissa former av cancer. Det visar en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal). Hitta studien här.

Studien visar att D-vitamin har en skyddande effekt mot cancer. Höga halter av vitamin D i blodet ger en 20 procent lägre risk att utveckla cancer, såväl hos kvinnor som män. Risken för levercancer minskade så mycket som 50 procent, särskilt hos män.

Låga halter av vitamin D ökar risken för bland annat benfrakturer, hjärtsjukdomar, tarmcancer, diabetes, depression och alzheimer enligt  internetmedicin.

Du kan läsa fler artiklar om D vitamin här: