Upptäck våra kit med 15% rabatt
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Ashwagandha boostar immunsystemet

Ashwagandha boostar immunsystemet

Ashwagandha är ett välkänt tillskott för att förbättra sömn och hantera stress. Örten är också ofta använd för att stärka immunsystemet. En studie testade ashwagandhas förmåga att stimulera antikroppar och immunsystemets signalämnen.

Adaptogener är ämnen som kan hjälpa oss att förbättra vår motståndskraft mot stress. Det finns flera örter som klassas som adaptogener som rosenrot, ginseng och ashwagandha. Förutom effekten på upplevd stress kan ashwagandha förbättra immunsystemet och fungera som antioxidant genom att den kan plocka upp fria radikaler.


Aktiva ämnen i örten


Ashwagandhas roll som immunstimulerande ämne anses bero på innehållet av withanolida glykosider. Effekterna av dessa glykosider har i djurstudier bland annat visat sig vara stimulans av immuncellerna makrofager samt splenocyter som finns i mjälten och är förstadium till bland andra T-celler, B-celler och NK-celler.


Denna studies syfte var att testa hur ashwagandharot och -blad påverkar immunsvaret hos människor. Det gjordes genom att friska medelålders fick ta antingen placebo eller ashwagandha under 30 dagar. Därefter mättes skillnaden i immunsystemet.


Som en förlängning av studien fick därefter även placebogruppen testa ashwagandha under 30 dagar. Det gjordes under vad som kallas open-label. Det vill säga deltagarna var medvetna om att de fick aktiv behandling.


Ashwagandha stimulerar immunsystemet


Efter den 30 dagar blinda perioden hade gruppen som fått ashwagandha fler antikoppar av olika typer (IgA, IgM, IgG), signalämnen för immunsystemet (INF-gamma och IL-4) samt vita blodkroppar av olika subtyper(CD45+, CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ och NK celler).


I placebogruppen minskade istället antalet vita blodkroppar.


Efter studiens förlängning, på dag 60, hade de som tidigare fått placebo och nu testat ashwagandha - ökat antikroppar, signalämnen och vita blodkroppar. De som fått ashwagandha hela tiden fortsatte att förbättra sina markörer för immunförsvaret.


Slutsatsen av studien blir att ashwagandha signifikant kan förbättra immunsystemet hos friska personer och vara ett stöd vid risk för infektioner.Referens


Tharakan A, Shukla H, Benny IR, Tharakan M, George L, Koshy S. Immunomodulatory Effect of Withania somnifera (Ashwagandha) Extract—A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled Trial with an Open Label Extension on Healthy Participants. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(16):3644. https://doi.org/10.3390/jcm10163644