Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Ashwagandhas positiva effekter på hjärnhälsan

ASHWAGANDHAS POSITIVA EFFEKTER PÅ HJÄRNHÄLSAN

MENTAL HÄLSA
Adaptogenen Ashwagandha är hjärnans vän. Den kan ge oss en förbättrad hjärnhälsa i form av bland annat stärkta kognitiva förmågor, minskad inflammation i hjärnan samt minskad stress och oro.

Örten Ashwagandha har varit känd för sina positiva effekter på hälsan i tusentals år, och nu får vi de vetenskapliga bevisen för dem. Det finns flera potentiella fördelar med Ashwagandha:

  • Stärker kroppens motstånd mot stress
  • Ökar aktiviteten hos vissa delar av immunförsvaret
  • Är en antioxidant och skyddar cellerna mot inflammation
  • Balanserar nervsystemet och förbättrar våra kognitiva förmågor (1)

Flera av dessa samverkar för att ge Ashwagandhas positiva effekter på hjärnan.


Minskar inflammation i hjärnan


Ashwagandha är anti-inflammatoriskt, både för kropp och knopp. Djurstudier visar att neuroinflammation som orsakats av ett gift från bakterier, lipopolysackarid (LPS) minskade med Ashwagandha. Flera viktiga markörer för inflammation gick ner och detta fick forskarna att konstatera att Ashwagandha är lovande för att motverka neuroinflammation (2). Något som i sin tur kan skydda och bevara hjärnhälsan.


Förbättrar kognitiva förmågor


Friska frivilliga fick ta Ashwagandhaextrakt 250 mg eller placebo två gånger per dag, under 14 dagar. Därefter testades deras kognitiva förmågor och det blev tydligt att Ashwagandha hade en positiv effekt. De som fått örten visade exempelvis snabbare reaktionsförmåga samt bättre resultat på tester som används för att diagnosticera depression och demens (3).


Kan motverka Alzheimers och Parkinson


Gemensamt för exempelvis Alzheimers och Parkinson är att nervceller i hjärnan förlorar sina kopplingar till varandra. Utan kopplingar får cellen inte stimulans och till slut dör den. Med tillräckligt många förlorade nervceller upplever vi symtom i form av sämre kognitiva förmågor. Ashwagandha har i flertalet studier visat sig kunna sakta ner, helt stoppa eller till och med reversera förlust av kopplingar mellan nervceller (1). Det finns också några mindre placebokontrollerade studier som visat positiva resultat på kognition, uppmärksamhet, reaktionstider samt exekutiva funktioner som minne hos patienter med nedsatta hjärnfunktioner (4).


Minskar upplevelsen av stress


När vi blir stressade påverkas hjärnans kemi negativt. En anledning till detta är att kortisolnivåerna ökar vid stress, vilket bland annat leder till att de två lugnande neurotransmittorerna – GABA och serotonin – minskar (5,6). Ashwagandha har förmågan att dämpa vår upplevelse av stress. Djurstudier indikerar att detta skulle kunna vara ett resultat av positiva effekter på våra lugnande signalsubstanser (7,8) I en studie med Ashwagandha, fann man att både deltagarnas stress och ångest minskade, nivån av kortisol sjönk och sömnen förbättrades vid intag av örten (9).


Referenser

1.Singh N, Bhalla M, de Jager P, Gilca M. An overview on ashwagandha: a Rasayana (rejuvenator) of Ayurveda. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2011;8(5 Suppl):208–213. doi:10.4314/ajtcam.v8i5S.9


2.Gupta M, Kaur G. Withania somnifera as a Potential Anxiolytic and Anti-inflammatory Candidate Against Systemic Lipopolysaccharide-Induced Neuroinflammation. Neuromolecular Med. 2018;20(3):343–362.


3.Pingali U, Pilli R, Fatima N. Effect of standardized aqueous extract of Withania somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance in healthy human participants. Pharmacognosy Res. 2014;6(1):12–18.


4.Ng QX, Loke W, Foo NX, et al. A systematic review of the clinical use of Withania somnifera (Ashwagandha) to ameliorate cognitive dysfunction published online ahead of print, 2019 Nov 19]. Phytother Res. 2019;10.1002/ptr.6552


5.Mody I, Maguire J. The reciprocal regulation of stress hormones and GABA(A) receptors. Front Cell Neurosci. 2012;6:4. Published 2012 Jan 30.


6.Cowen PJ. Cortisol, serotonin and depression: all stressed out?. Br J Psychiatry. 2002;180:99–100.


7.Mehta AK, Binkley P, Gandhi SS, Ticku MK. Pharmacological effects of Withania somnifera root extract on GABAA receptor complex. Indian J Med Res. 1991;94:312–315.


8.Tripathi AK, Dey S, Singh RH, Dey PK. Alterations in the sensitivity of 5(th) receptor subtypes following chronic asvagandha treatment in rats. Anc Sci Life. 1998;17(3):169–181.


9.J Salve, S Pate, K Debnath, D Langade. Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. 2019.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic