Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Bekämpningsmedel och ADHD – koppling?

BEKÄMPNINGSMEDEL OCH ADHD – KOPPLING?

MENTAL HÄLSA
Kan bekämpningsmedel, organofosfater, bidra till ADHD? Gör det någon större skillnad att äta ekologiskt? Studier ger intressanta och viktiga svar.

Organofosfater och ADHD


Bekämpningsmedlen organofosfater används för att bekämpa insekter. Man vet att dessa organofosfater är skadliga för nervsystemet. Barn är extra känsliga eftersom hjärnan är under utveckling och eftersom de inte kan avgifta toxiner lika bra som vuxna. I en studie deltog 1 139 barn mellan 8-15 år. Av dessa visade 119 barn symtom på ADHD. Man mätte halterna av metaboliter från organofosfater i urinen och fann att de barn som låg över medianvärdet på den vanligaste metaboliten DMAP (dimetyltiofosfat), hade dubbelt så stor risk för ADHD jämfört med barn där ingen DMAP kunde detekteras i urinen.[1]


Organofosfater – stor påverkan på hälsan


2015 kom en rapport där man, förutom för ADHD, också fann sannolika samband mellan exponering för organofosfat-bekämpningsmedel och autism, fetma, typ-2 diabetes och infertilitet hos män. Man beräknade också att de negativa effekter som dessa organofosfater, speciellt klorpyrifos, har på människans IQ kostar EU omkring 146 miljarder Euro årligen.[2]  Klorpyrifos har aldrig varit godkänt inom det svenska jordbruket och förbjöds för inomhusbruk 2008. Ändå framhåller Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att vi är ungefär lika exponerade här som i andra länder i Europa och som i USA eftersom vi äter mycket importerad mat.[3]


Äta ekologiskt gör skillnad


I en studie från USA fann man att  barn som åt konventionellt odlad mat hade nio gånger högre nivå av metaboliter från organofosfat-bekämpningsmedel i urinen jämfört med de barn som åt ekologisk mat. Forskarna drog slutsatsen att konsumtion av ekologiska frukter, grönsaker och juicer skulle kunna sänka nivån av skadliga organofosfater hos ett barn från att ligga över gränsvärdena till under.[4] Att äta ekologiskt gör alltså skillnad.


1] Bouchard, Maryse F et al. “Attention-deficit/hyperactivity disorder and urinary metabolites of organophosphate pesticides.” Pediatrics vol. 125,6 (2010): e1270-7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3706632/


2] Leonardo Trasande, R. et. al. Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 100, Issue 4, 1 April 2015, Pages 1245–1255, https://doi.org/10.1210/jc.2014-4324


[3] https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/nyheter/aldre-nyheter/2015/3/vad-ar-samhallskostnaden-for-hormonstorande-amnen/


[4] Curl CL et al Organophosphorus pesticide exposure of urban and suburban preschool children with organic and conventional diets. Env health Perspect 2003; 111:377-82 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241395/

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic