Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Blir man smartare av att dricka varm choklad?

Blir man smartare av att dricka varm choklad?

Flavanoler, en typ av växtkemikalie som det finns gott om i kakao, verkar kunna göra hjärnan smidigare enligt ny forskning.

Brittiska och amerikanska forskare har visat att friska vuxna som fick göra ett test av sin mentala förmåga presterade bättre om de först druckit en kakaodryck med hög halt av antioxidanter, så kallade flavanoler.[1]


Effekt på kognitiv prestation


– Tidigare studier har visat att mat med mycket flavanoler är bra för blodkärlens hälsa, men det här är första gången som man sett en positiv effekt på hjärnans kärlfunktion och kognitiv prestation hos unga friska vuxna, berättar brittiska forskaren Catarina Rendeiro vid Birminghams universitet. Hon ledde undersökningen tillsammans med två professorer i psykologi vid Illinois universitet i USA, Monica Fabiani och Gabriele Gratton.


De lät 18 friska män i åldern 18–40 år utföra ett kognitivt test i tre omgångar. Den första genomfördes precis vid studiestarten och de två andra efter att deltagarna fått dricka en av två olika kakaodrycker. Den ena drycken innehöll hög dos flavanoler och den andra en mycket låg dos. Varken forskarna eller deltagarna visste vilka som fick vilken dryck vid de två tillfällena.


Omkring två timmar efter intaget av drycken fick deltagarna andas in luft med 5 procent koldioxid. Det är ungefär hundra gånger mer koldioxid än i vanlig luft.


– Det är en standardmetod för att belasta blodkärlen i hjärnan och se hur väl kroppen svarar, säger Gabriele Gratton. Den typiska reaktionen är att blodflödet till hjärnan ökar för att tillföra mer syre och avlägsna mer koldioxid.


Tre gånger så hög syresättning


Forskarlaget mätte försökspersonernas syresättning i frontala kortex, det område i hjärnan som ansvarar för planering, beteendestyrning och beslutsfattande. Till sin hjälp hade de nära-infraröd spektroskopi, en teknik som använder ljus för att upptäcka förändringar i blodflödet till hjärnan


– Den gör att man kan se hur väl hjärnan skyddar sig mot överskottet av koldioxid, säger Monica Fabiani.


Sedan fick studiedeltagarna utföra en rad uppgifter och lösa problem som blev successivt svårare.


Hjärnresponsen hos de flesta deltagarna var både snabbare och kraftigare när de druckit kakaon med mycket flavanoler jämfört med före testerna och efter att de druckit kakaon med lite flavanoler.


– Den maximala syresättningen var mer än tre gånger så hög efter att de intagit kakaon med hög flavanolhalt jämfört med kakaon med låg flavanolhalt, och syresättningsreaktionen var ungefär en minut snabbare, berättar Catarina Rendeiro.


Snabbare problemlösning


Deltagarna presterade också bättre på de mest utmanande kognitiva testerna efter den flavanolrika kakaodrycken, och de var 11 procent snabbare på problemlösning än vid studiestarten och efter att de druckit kakao med låg flavanolhalt. Däremot var det ingen mätbar skillnad i prestation vid de enklare uppgifterna.


– Våra resultat visar på tydliga fördelar för deltagarna som fick den flavanolrika drycken, men bara när uppgiften var tillräckligt komplicerad, säger Catarina Rendeiro. Det kan kopplas till resultaten för ökad syresättning: hjärnan behöver mer syre för att hantera svårare problem. Det tyder på att flavanoler kan vara särskilt effektivt vid kognitivt arbete som ställer höga krav.


Deltagarnas respons på intaget av flavanoler varierade också. Fyra av de 18 försökspersonerna hade inga signifikanta skillnader i syresättning efter att intaget av flavanoler, och deras prestation under testet förbättrades inte heller. Intressant nog hade de här fyra deltagarna också högst syresättning i hjärnan redan vid studiestarten.


– Det här ger ytterligare bevis för kopplingen mellan ökad syresättning i hjärnans blodkärl och ökad kognitiv förmåga, menar Catarina Rendeiro.


Flavanoler


Flavanoler är en typ av antioxidanter som finns i många frukter och grönsaker, men främst i kakao. Även mörk choklad med hög kakaohalt innehåller större mängder. Sedan kommer grönt te, äpplen och rött vin som eftersläntrare. Flavanolerna är pigmentämnen som ger växterna deras färg, men flera faktorer kan påverka innehållet i våra livsmedel, bland annat bearbetning och hantering. 

Exempelvis visade en undersökning att det fanns mindre flavanoler i skalet på äpplen som låg i plastpåsar i butiken jämfört med i äpplen i lösvikt.[2] Det finns många forskningsrön som bekräftar flavanolernas positiva egenskaper.

En befolkningsstudie som nyligen gjorts i England tyder till exempel på att de som får i sig mest flavanoler i kosten har lägre blodtryck.3] Inte så konstigt kanske att Carl von Linné döpte kakaosläktet till Theobroma sombetyder ”gudarnas föda”. 
Referenser


[1] Gratton G, Weaver SR, Burley CV, Low KA, Maclin EL, Johns PW, Pham QS, Lucas SJE, Fabiani M, Rendeiro C. Dietary flavanols improve cerebral cortical oxygenation and cognition in healthy adults. Sci Rep. 2020 Nov 24;10(1):19409.


[2] Chen CS, Zhang D, Wang YQ, Li PM, Ma FW. Effects of fruit bagging on the contents of phenolic compounds in the peel and flesh of ‘Golden Delicious’, ‘Red Delicious’, and ‘Royal Gala’ apples. Scientia Horticulturae. 2012; 142:68-7.


[3] Ottaviani JI, Britten A, Lucarelli D, Luben R, Mulligan AA, Lentjes MA, Fong R, Gray N, Grace PB, Mawson DH, Tym A, Wierzbicki A, Forouhi NG, Khaw KT, Schroeter H, Kuhnle GGC. Biomarker-estimated flavan-3-ol intake is associated with lower blood pressure in cross-sectional analysis in EPIC Norfolk. Sci Rep. 2020 Oct 21;10(1):17964.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic