Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Brist på B-vitaminer vanligt i samband med psykisk ohälsa

Brist på B-vitaminer vanligt i samband med psykisk ohälsa

MENTAL HÄLSAB-VITAMIN
I en artikel publicerad i Maturitas 2017 går man igenom forskningsläget kring B-vitaminer och depression. Artikeln visar att B-vitaminer har otroligt stor påverkan på vår mentala hälsa. Den visar också hur B-vitaminer kan motverka depression och andra psykiska problem. Lite överraskande kanske genom att faktiskt motverka inflammation.[1]

Vad visar forskningen?


B-vitaminer har stor betydelse för vår hälsa och brist på dessa har kopplats till psykiska problem inklusive depression. Några B-vitaminer verkar vara särskilt viktiga för vår hjärna däribland B1, B3, B6, folsyra (B9) och B12.


B1 (Tiamin): Brist på vitamin B1 kan kopplas till depression.2] En grupp äldre kvinnor med måttlig brist på B1 fick under 6 veckor fick tillskott av detta vitamin vilket resulterade i ett allmänt större välmående, mer energi, bättre sömn och mindre symtom på depression. 3]


B3 (Niacin, nikotinsyra): Redan på 50-talet fann man att brist på vitamin B3 kunde ha samband med schizofreni, depression och oro. Tillskott av B3 har visat sig förbättra symtom som oro, irritabilitet och depression.4]


B6 (Pyridoxin): B6 verkar vara det vitamin som är allra mest kopplat till depression. Kanske på grund av att B6 så starkt påverkar signalsubstanser i hjärnan som har att göra med vårt mentala välmående. Brist på B6 kan ge depression och oro och tillskott har i studier visat sig fungera bra.5], 6]


Folsyra (B9): Efter en genomgång av 11 studier kunde man konstatera att låga nivåer av folsyra kan associeras med depression.7] Intressant att veta är att personer som svarar dåligt på antidepressiva mediciner kan vara just de som har brist på folsyra och att tillskott av folsyra i dessa fall kan förbättra effekten av medicinering.8]


B12 (Cobalamin): Brist på B12 verkar tyvärr vara vanligt och kan ge svår depression, försämrat minne och mental utmattning mm. Hos äldre med depression är B12-brist vanligt. Tillförsel av B12 via spruta eller tillskott har signifikant förbättrat symtom på depression.9],10]


B-vitaminer och inflammation


Allting i kroppen hänger ihop på något vis. Det gäller sannerligen för immunsystemet och nervsystemet. Dessa system kommunicerar ständigt med varandra. Obalanser i immunsystemet ger obalanser i nervsystemet och påverkar därmed hur vi mår mentalt. Hos deprimerade personer producerar immunsystemet mer inflammatoriska ämnen än normalt vilket påverkar hjärnans biokemi. Inflammation kan alltså orsaka nedstämdhet och depression.


Hur kommer då B-vitaminer in i bilden?  Jo samtliga B-vitaminer motverkar inflammation och är viktiga för ett balanserat immunsystem. Flera studier som man refererar till i artikeln publicerad i Maturitas 2017,  visar att brist på något av de olika B-vitaminerna leder till ökad inflammation vilket blir till skada för nervsystemet.


Alla B-vitaminer viktiga


Det är viktigt att veta att B-vitaminer påverkar och samverkar med varandra. Det är därför viktigt att kroppen får tillgång till alla B-vitaminer. Om man inte gjort analys som visar att man specifikt har brist på ett B-vitamin är en bra grundregel därför att tillföra hela spektret. Och om man intar ett enskilt B-vitamin i lite högre dos så bör man efter en tid lägga till ett komplex med alla övriga B-vitaminer.


Referenser


[1] Mikkelsen K The effects of vitamin B on the immune/cytokine network and their involvement in depression. Maturitas. 2017 Feb;96:58-71 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28041597


[2]. G. Zhang, H. Ding, H. Chen, X. Ye, H. Li, X. Lin, et al., Thiamine nutritionalstatus and depressive symptoms are inversely associated among olderChinese adults, J. Nutr. 143 (2013) 53–58.


[3]. L.J. Smidt, F.M. Cremin, L.E. Grivetti, A.J. Clifford, Influence of thiaminsupplementation on the health and general well-being of an elderly Irishpopulation with marginal thiamin deficiency, J. Gerontol. 46 (1991)M16–M22.


[4]. L.J. Thompson, R.C. Proctor, Depressive and anxiety reactions treated withnicotinic acid and phenobarbital, N. C. Med. J. 14 (1953) 420–426.


[5]. R. Shiloh, A. Weizman, N. Weizer, P. Dorfman-Etrog, H. Munitz,Antidepressive effect of pyridoxine (vitamin B6) in neuroleptic-treatedschizophrenic patients with co-morbid minor depression—preliminaryopen-label trial, Harefuah 140 (2001) 369–373, 456.


[6]. F. Holsboen, O. Benkert, L. Meier, A. Kreuz-Kersting, Combined estradiol andvitamin B6 treatment in women with major depression, Am. J. Psychiatry142 (1985) 658.


[7]. S. Gilbody, T. Lightfoot, T. Sheldon, Is low folate a risk factor for depression?A meta-analysis and exploration of heterogeneity, J. Epidemiol. CommunityHealth 61 (2007) 631–637.


[8]. A. Coppen, C. Bolander-Gouaille, Treatment of depression: time to considerfolic acid and vitamin B12, J. Psychopharmacol. (Oxf.) 19 (2005) 59–65.


[9]. E.U. Syed, M. Wasay, S. Awan, Vitamin B12 supplementation in treatingmajor depressive disorder: a randomized controlled trial, Open Neurol. J. 7(2013) 44–48.


[i][10]. J.G. Walker, P.J. Batterham, A.J. Mackinnon, A.F. Jorm, I. Hickie, M. Fenech,et al., Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitivedecline in community-dwelling older adults with depressivesymptoms—the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial, Am. J.Clin. Nutr. 95 (2012) 194–203.

[/i]

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic