Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Färre vitaminer ju mer socker vi äter

Färre vitaminer ju mer socker vi äter

En studie från Lunds universitet visar att vi får i oss färre vitaminer och mineraler ju mer socker vi äter.

Vid Lunds universitets Diabetescentrum har forskare analyserat insamlade data från två stora befolkningsstudier – Riksmaten vuxna och Malmö Kost Cancer-studien – med totalt drygt 14 000 deltagare. Tillsammans innehåller de här studierna information om den svenska vuxna befolkningens kostvanor över två decennier, från 1991 till 2011.


– Vi har studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har, sett till den totala kostkvaliteten, säger Esther González-Padilla, doktorand i den ansvariga forskargruppen.


Första kartläggningen i Sverige


Tidigare forskning har visat på starka samband mellan högre intag av tillsatt socker och lägre intag av vitaminer och mineraler, men inga studier har gjorts på vuxna i de nordiska länderna. Syftet med den nya kartläggningen var därför att ta reda på hur förhållandet ser ut i Sverige.


Forskarna gjorden en uppskattning av hur mycket tillsatt socker deltagarna åt genom att först mäta mängden socker som deras kost innehöll som helhet. Sedan drog de ifrån andelen socker från intag av frukt, bär, fruktjuice och grönsaker (som är de största källorna till naturligt, dvs. inte tillsatt, socker i kosten).


De räknade ut hur stort energiintaget från det tillsatta sockret var och delade in deltagarna i sex grupper baserat på hur stor andel av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker:

  • mindre än 5%E
  • 5–7,5 %E
  • 7,5–10 %E
  • 10–15 %E
  • 15–20 %E
  • mer än 20%E

De här gränserna valdes för att kunna jämföra resultaten med befintliga rekommendationer för intag av tillsatt socker.


Omvänt förhållande mellan socker och vitaminer


Slutligen jämförde forskarna intaget av nio mikronäringsämnen hos de olika grupperna: kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, zink, vitamin C och D. De såg då ett omvänt förhållande mellan intag av tillsatt socker och det dagliga intaget av vitaminer och mineraler: ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler fick de i sig. Men inte så mycket att man kan fastställa en övre gräns för intag av tillsatt socker.


– Men även om den här studien inte ensam räcker för att ändra rekommendationerna, är den ett värdefullt bidrag till den samlade vetenskapen som ligger till grund för ändrade kostrekommendationer i framtiden, säger Esther González-Padilla.Källa: Lunds universitet. Ju mer socker desto färre vitaminer. Pressmeddelande 2020-02-19.


Studien: González-Padilla E, A Dias J, Ramne S, Olsson K, Nälsén C, Sonestedt E. Association between added sugar intake and micronutrient dilution: a cross-sectional study in two adult Swedish populations. Nutr Metab (Lond). 2020 Feb 11;17:15.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic