Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Goda tarmbakterier tar hand om hela dig

Goda tarmbakterier tar hand om hela dig

IMMUNHÄLSAMAGHÄLSAPROBIOTIKAMAGHÄLSA
Tarmfloran, det vill säga de mikroorganismer i form av bakterier, arkéer, jästsvampar och svampar som lever i våra tarmar, spelar en avgörande roll för vår hälsa. Uppemot 80 procent av vårt immunförsvar finns i tarmen och immunförsvarscellerna är beroende av tarmfloran för att fungera optimalt. Tarmfloran hjälper också till med matsmältningen och producerar viktiga ämnen som signalsubstanser, smörsyra och vitaminer.
Lactovitalis pro

TA HAND OM DE GODA BAKTERIERNA SÅ TAR DE HAN OM DIG

Tarmfloran, det vill säga de mikroorganismer i form av bakterier, arkéer, jästsvampar och svampar som lever i våra tarmar, spelar en avgörande roll för vår hälsa. Uppemot 80 procent av vårt immunförsvar finns i tarmen och immunförsvarscellerna är beroende av tarmfloran för att fungera optimalt. Tarmfloran hjälper också till med matsmältningen och producerar viktiga ämnen som signalsubstanser, smörsyra och vitaminer. I dagens samhälle äter vi ofta ensidigt, för mycket processade livsmedel och för lite fibrer vilket påverkar tarmfloran negativt. Intag av mjölksyrabakterier till exempel via kosttillskott kan stötta en hälsosam tarmflora. Holistic Lactovitalis® pro innehåller minst 20 miljarder mjölksyrabakterier per kapsel från 12 olika välstuderade stammar.

Majoriteten av mikroorganismerna i vår tarm utgörs av bakterier och de allra flesta bakterier finns i tjocktarmen. Vi har biljontals bakterier i tarmen från hundratals olika arter och totalt väger våra tarmbakterier ungefär ett kilo. Ju fler typer av goda mikroorganismer som finns i tarmen desto hälsosammare tarmflora fås eftersom olika bakterier hjälper oss på olika sätt och kompletterar varandra. Exempel på goda tarmbakterier är mjölksyrabakterier som bifido- och laktobakterier (1).


GODA TARMBAKTERIER KAN GE FÖLJANDE HÄLSOFÖRDELAR

 • Stötta matsmältningen (2)
 • Stötta immunsystemet (3)
 • Påverka vår mentala hälsa via bildning av serotonin och andra signalsubstanser (4)
 • Konkurrera ut skadliga mikroorganismer i tarmen (5)
 • Bilda vitaminer och andra hälsosamma ämnen som smörsyra (6,7)
 • Stötta tarmväggen och tarmslemhinnan vilket ger en starkare barriär och motverkar läckande tarm (2)
 • Omvandla näringsämnen så att de lättare tas upp i tarmen (2)

Lacto
Mage
Intag av mjölksyrabakterier via kosttillskott kan stötta en hälsosam tarmflora

I dagens samhälle äter vi ofta ensidigt, för mycket processade livsmedel och för lite fibrer vilket påverkar tarmfloran negativt. Lägg där till antibiotika och stress som minskar ytterligare på de goda tarmbakterierna. Brist på goda mikroorganismer i tarmen, eller överväxt av sämre arter, så kallad dysbios, kan leda till magproblem, irriterad tarmslemhinna och försvagat immunförsvar (8).


TECKEN PÅ EN OBALANSERAD TARMFLORA (9, 10)

 • Magproblem
 • Sömnproblem
 • Hudutslag och allergier
 • Sug efter socker
 • Oförklarlig trötthet eller slöhet
 • Problem med psykiska hälsan som depression eller oro
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Oförklarlig viktuppgång eller viktförlust

Eftersom de goda bakterierna i tarmen lever på kostfibrer är en varierad, fiberrik kost med mycket grönsaker, bär, frukt, rotsaker, nötter, fröer och fullkorn en viktig grund till en hälsosam tarmflora. Man kan också stötta tarmfloran med mjölksyrabakterier till exempel via kosttillskott. Mjölksyrabakterier är levande bakterier som koloniserar tarmen och kan ge en gynnsam effekt på tarmfloran (11).

Om du har symtom på obalans i tarmfloran eller matsmältningen kan du ha nytta av mjölksyrabakterier. Vid magproblem kan det också vara bra att stötta matsmältningen med tillskott av matsmältningsenzymer och/eller saltsyra till maten

TA HAND OM DIN MAGE MED LACTOVITALIS® PRO

Holistic Lactovitalis® pro är ett kosttillskott som innehåller minst 20 miljarder mjölksyrabakterier per kapsel från 12 olika, välstuderade icke-konkurrerande stammar. Alla bakterier i Lactovitalis® pro är helt mjölkfria. En bakterie som ingår i Lactovitalis® pro är L. rhamnosus GG. Studier visar bland annat att L. rhamnosus GG ger en skyddande effekt på tarmslemhinnan och tarmcellerna, hämmar skadliga mikroorganismer till exempel Salmonella samt verkar kunna minska på inflammation (12). En dubbelblindad, placebokontrollerad studie visar också att L. rhamnosus GG kan minska på diarré hos barn med rotavirus (13).

En fördel med Lactovitalis® pro är att den innehåller hela 12 av de mest potenta bakteriestammarna i tarmen. Förutom L. rhamnosus GG ingår B. lactis, B. longum 113, B. bifidum, L. acidophilus, Lc. lactis, L. casei, S. thermophilus, B. breve, L. plantarum, L. paracasei och L. salivarius. Antalet stammar är viktigare än det totala antalet bakterier i en produkt eftersom olika bakterier bidrar med olika gynnsamma effekter och kompletterar varandra (14). Forskning visar bland annat att B. lactis kan minska risken för luftvägsinfektioner hos barn (15,16), att tillskott av B. lactis eller L. casei kan förbättra immunfunktionen (17) och att L. acidophilus, B. bifidum, B. longum och B. lactis kan mildra IBS-symtom (18,19).

Mjölksyrabakterier från kosttillskott är känsliga för magsyra, matsmältningsenzymer och galla. Därför överlever inte alla bakterier passagen ner till tjocktarmen. Lösningen är att tillsätta ett skyddande hölje i kapseln som gör att bakterierna överlever passagen. Minst 90 procent av mjölksyrabakterierna i Lactovitalis® pro når tarmen levande genom en innovativ och patenterad teknik. För att optimera bakteriemiljön har burken som används till Lactovitalis® pro inbyggt torkmaterial som minskar på fukt. På så vis bevaras och förlänger förpackningen bakteriernas överlevnad samt maximerar deras effektivitet.

Förutom mjölksyrabakterier innehåller Lactovitalis® pro också FOS (fruktooligosackarider), som fungerar som en näringsrik matsäck för de goda bakterierna på deras resa till tarmen. På plats i tarmen hjälper FOS de goda bakterierna att frodas och föröka sig. Dessutom innehåller Lactovitalis® pro C-vitamin och vitamin B2.


VEM BÖR TA EXTRA MJÖLKSYRABAKTERIER?

Om du har symtom på obalans i tarmfloran eller matsmältningen kan du ha nytta av mjölksyrabakterier. Vid magproblem kan det också vara bra att stötta matsmältningen med tillskott av matsmältningsenzymer och/eller saltsyra till maten.


NÄR SKA JAG TA TILLSKOTT AV BAKTERIER?

Bakterier är hungriga och behöver mat för att överleva ända ner till tarmen där de gör nytta. Ta dem därför i samband med måltid eller tillsammans med prebiotika som är ett tillskott av fibrer som bakterierna kan leva av.


RÅD FÖR ATT OPTIMERA TARMFLORAN

 • Ät rena oprocessade livsmedel varje dag
 • Minska på socker, snabba kolhydrater och tillsatser
 • Ät varierat och kom upp i minst 75–100 olika rena livsmedel varje vecka
 • Öka intaget av kostfibrer från frukt, bär, grönsaker, fröer, nötter och baljväxter
 • Ta hand om din livsstil genom återhämtning, sömn och träning
 • Ät mjölksyrabakterier från mat och kosttillskott

Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.


Skribent: Maja Stål, Näringsterapeut

REFERENSER

1. Gomaa EZ. Human gut microbiota/microbiome in health and diseases: a review. Antonie Van Leeuwenhoek. 2020 Dec;113(12):2019-2040.

2. Paone P, Cani PD. Mucus barrier, mucins and gut microbiota: the expected slimy partners? Gut. 2020 Dec;69(12):2232-2243.

3. Belkaid Y, Hand TW. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014 Mar 27;157(1):121-41.

4. Strandwitz P. Neurotransmitter modulation by the gut microbiota. Brain Res. 2018 Aug 15;1693(Pt B):128-133.

5. Bodke H, Jogdand S. Role of Probiotics in Human Health. Cureus. 2022 Nov 9;14(11):e31313.

6. Morowitz MJ., et al. Contributions of intestinal bacteria to nutrition and metabolism in the critically ill. Surg Clin North Am. 2011 Aug;91(4):771-85, viii.

7. Svenska Livsmedelsverket, Egevärn M et al, Risk- och nyttoprofil Interaktioner mellan maten och tarmfloran – en övergripande sammanställning av kunskapsläget, 2018.

8. Inczefi O., et al. The Influence of Nutrition on Intestinal Permeability and the Microbiome in Health and Disease. Front Nutr. 2022 Apr 25;9:718710.

9. Zhang YJ., et al. Impacts of gut bacteria on human health and diseases. Int J Mol Sci. 2015 Apr 2;16(4):7493-519.

10. Xu H., et al. The Dynamic Interplay between the Gut Microbiota and Autoimmune Diseases. J Immunol Res. 2019 Oct 27;2019:7546047.

11. Sarowska J., et al. The therapeutic effect of probiotic bacteria on gastrointestinal diseases. Adv Clin Exp Med. 2013 Sep-Oct;22(5):759-66.

12. Capurso L. Thirty Years of Lactobacillus rhamnosus GG: A Review. J Clin Gastroenterol. 2019 Mar;53 Suppl 1:S1-S41.

13. Sindhu KN., et al. Immune response and intestinal permeability in children with acute gastroenteritis treated with Lactobacillus rhamnosus GG: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(8):1107-15.

14. Requena T, Velasco M. The human microbiome in sickness and in health. Rev Clin Esp (Barc). 2021 Apr;221(4):233-240.

15. Taipale T., et al. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in infancy. Br J Nutr. 2011 Feb;105(3):409-16.

16. Taipale TJ., et al. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016 Jan;79(1-1):65-9.

17. Rizzardini G., et al. Evaluation of the immune benefits of two probiotic strains Bifidobacterium animalis ssp. lactis, BB-12® and Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, L. casei 431® in an influenza vaccination model: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr. 2012 Mar;107(6):876-84.

18. Nagala R. Clinical Case Study–Multispecies Probiotic Supplement Minimizes Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. US Gastroenterology & Hepatology Review, 2011;7(1).

19. Martoni CJ., et al. Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifidobacterium lactis UABla-12 Improve Abdominal Pain Severity and Symptomology in Irritable Bowel Syndrome: Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2020 Jan 30;12(2):363.

1. Gomaa EZ. Human gut microbiota/microbiome in health and diseases: a review. Antonie Van Leeuwenhoek. 2020 Dec;113(12):2019-2040.

2. Paone P, Cani PD. Mucus barrier, mucins and gut microbiota: the expected slimy partners? Gut. 2020 Dec;69(12):2232-2243.

3. Belkaid Y, Hand TW. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014 Mar 27;157(1):121-41.

4. Strandwitz P. Neurotransmitter modulation by the gut microbiota. Brain Res. 2018 Aug 15;1693(Pt B):128-133.

5. Bodke H, Jogdand S. Role of Probiotics in Human Health. Cureus. 2022 Nov 9;14(11):e31313.

6. Morowitz MJ., et al. Contributions of intestinal bacteria to nutrition and metabolism in the critically ill. Surg Clin North Am. 2011 Aug;91(4):771-85, viii.

7. Svenska Livsmedelsverket, Egevärn M et al, Risk- och nyttoprofil Interaktioner mellan maten och tarmfloran – en övergripande sammanställning av kunskapsläget, 2018.

8. Inczefi O., et al. The Influence of Nutrition on Intestinal Permeability and the Microbiome in Health and Disease. Front Nutr. 2022 Apr 25;9:718710.

9. Zhang YJ., et al. Impacts of gut bacteria on human health and diseases. Int J Mol Sci. 2015 Apr 2;16(4):7493-519.

10. Xu H., et al. The Dynamic Interplay between the Gut Microbiota and Autoimmune Diseases. J Immunol Res. 2019 Oct 27;2019:7546047.

11. Sarowska J., et al. The therapeutic effect of probiotic bacteria on gastrointestinal diseases. Adv Clin Exp Med. 2013 Sep-Oct;22(5):759-66.

12. Capurso L. Thirty Years of Lactobacillus rhamnosus GG: A Review. J Clin Gastroenterol. 2019 Mar;53 Suppl 1:S1-S41.

13. Sindhu KN., et al. Immune response and intestinal permeability in children with acute gastroenteritis treated with Lactobacillus rhamnosus GG: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(8):1107-15.

14. Requena T, Velasco M. The human microbiome in sickness and in health. Rev Clin Esp (Barc). 2021 Apr;221(4):233-240.

15. Taipale T., et al. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in infancy. Br J Nutr. 2011 Feb;105(3):409-16.

16. Taipale TJ., et al. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016 Jan;79(1-1):65-9.

17. Rizzardini G., et al. Evaluation of the immune benefits of two probiotic strains Bifidobacterium animalis ssp. lactis, BB-12® and Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, L. casei 431® in an influenza vaccination model: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr. 2012 Mar;107(6):876-84.

18. Nagala R. Clinical Case Study–Multispecies Probiotic Supplement Minimizes Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. US Gastroenterology & Hepatology Review, 2011;7(1).

19. Martoni CJ., et al. Lactobacillus acidophilus DDS-1 and Bifidobacterium lactis UABla-12 Improve Abdominal Pain Severity and Symptomology in Irritable Bowel Syndrome: Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2020 Jan 30;12(2):363.

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic