Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /I tuffa utmanande lägen

I TUFFA UTMANANDE LÄGEN

MENTAL HÄLSA
Idag ser världen annorlunda ut än vad den gjorde för några månader sedan. Mänskligheten på vår vackra glob är utsatt för nya prövningar. Det djupt existentiella för dig, mig och oss alla är i centrum. Det mellanmänskliga är din och min räddning och din och min, vår, ibland stora prövning.

Här står vi just nu förenade tillsammans över hela vår planet. När vi står vid varandras sida med öppna hjärtan, kan vi alla förenas, mötas, stötta varandra och gemensamt ta oss igenom prövningens tider.


I en tid av omvälvande förändring där du och jag inte längre kan förutse framtiden så som din och min bild var tidigare är det lätt att du och jag känner oss mer utsatta, stressade, rädda och otrygga. Osäkerheten i världen för oss, våra familjers och nära och käras hälsa och ekonomi kan skaka om oss i grunden.


Vad händer med oss när vi är långt utanför vår komfortzon?


Ja, det är olika för dig och mig, vad som får oss att hamna i hög anspänning och hög grad av stress. Det är också olika hur du och jag hanterar det. En del av oss blir mer inåtvända, mindre kommunikativa, andra blir mer expressiva kanske explosiva. En del ökar på kontrollen inom allt som går att kontrollera. Andra släpper och sticker huvudet i sanden. Oändligt många varianter finns. Vi har alla olika beteendemönster. Det är ju inget som är rätt och inget som är fel i liknande situationer.


Samtidigt är det vissa faktorer som är lika för dig och mig. När vi lever i utsatthet och hög grad av anspänning och stress fungerar vi annorlunda än när vi är i harmoni. I utsatt läge är du och jag betydligt mer känsliga och saker som vi tidigare kunde hantera lättvindigt, som ”rann av oss” kryper nu under skinnet och påverkar oss betydligt snabbare och djupare. Kanske är vi ännu mer känsliga för ljud, tonläge, snabba oväntade rörelser. En medmänniskas behov och önskningar kan snabbt upplevas som ett krav från omgivningen och kännas som att det blir för mycket.


När du och jag lever i förhöjd utsatthet är vår förmåga att reflektera, fundera över och använda vår analytiska del av hjärnan, inte lika lätt tillgänglig. Det ökar risken för att du och jag lättare misstolkar varandra. Att kunna prioritera det som är mest viktigt, att ha överblick blir allt svårare.


Överlevnadsdelen av hjärnan (reptilhjärnan) har kidnappat oss och reflektionen, eftertanken, laggar efter och är mer svåråtkomlig.  I detta läge är det lätt att du och jag blir mer känsliga och reaktiva.  När vi är reaktiva är det betydligt svårare att komma till ro och att återhämta sig. Det blir svårare för dig att vara i kontakt med dig själv i ditt inre center. Att på djupet vara i kontakt med en annan medmänniska är då mindre möjligt.


Fokusera på det bästa i oss själva och varandra


Sannolikheten för missförstånd och kommunikationskrockar ökar. Att du och jag är medvetna om detta hos oss själva och varandra och strävar efter att ta ansvar för våra ”back-up beteenden” (det vill säga det som sker när vi upplever hög grad av stress, otrygghet och osäkerhet) är centralt för hur du och jag kan samverka med våra kollegor, våra partners, våra barn, våra familjer och våra vänner.  Du och jag har vår egen unika historia av livsupplevelser. I en tid av stor osäkerhet kan det som varit gömt av obearbetade händelser väckas till liv. Risken är större nu än i lugna lägen. Det bidrar till att vi inte ser helt klart.


Att du och jag nu väljer att se det bästa i oss själva och i varandra, även när vi upplever mer stress, är av högsta vikt. Nu om någonsin kan vi välja att fokusera på Kärlek, Sanning och Ansvar (Holistics värdegrund).


Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi stötta och bygga. Även om vi just nu är som utspridda satelliter, så kan vi praktisera öppet hjärta och aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnandet är en gåva som du och jag medvetet kan ge till varandra, våra ev. partners, barn, familjer och vänner just nu.


Vi möts just nu till stora delar digitalt. Vilken lycka att det är möjligt. När du och jag möts i ett fysiskt möte och i ett personligt samtal utgör 55% av vår kommunikation av kroppsspråket, 38% av rösten och 7% av ordet. När vi inte längre har fysiska möten och primärt förlitar oss till rösten väger våra ord och röstläge tyngre än tidigare. Det är värdefullt att vara medveten om det.  


Fokusera på dina behov för återhämtning


Kom ihåg att Du är viktig. Vilka är dina, just dina, behov för återhämtning? Hur ser du till att komma i kontakt med ditt centrum, din inre stillhet och den du i sanning ÄR? Den dagliga meditationen är värdefull. Naturen är en källa för återhämtning. Den påminner oss om att även efter isiga tider, kommer våren, spirande med nytt liv. Att dagligen komma ut, fylla lungorna med syre, låta solen kyssa ditt ansikte och ge dig en dos D-vitamin, är gåvor att ta emot om du väljer det.  Att röra på dig förändrar hur du känner dig och mår. Lyssna till vilka tankar du har om dig själv och säg några snälla saker varje dag till DIG själv och gärna till en medmänniska.


I denna turbulenta tid kommer din och min sårbarhet till ytan. Våra överlevnadsstrategier, beteenden kanske inte längre fungerar så väl. Att våga möta sin sårbarhet, att blotta sin utsatthet, är otroligt modigt. Sann, hållbar styrka är att ha modet att vara i kontakt med sin sårbarhet. Det öppnar nya möjligheter i livet och syresätter oss med nytt liv. Leonard Cohen skrev de vackra orden: ”There is a crack in everything, that´s how the light gets in”.


Jag önskar avsluta med att påminna dig om att DU är otroligt värdefull med just din unika energi, din egen vibration och den vackra själ som är just DU, den du i sanning ÄR.


Med kärlek,


Sonja Dunkars legitimerad psykolog, People & Culture på Holistic


People & Culture är ett uppdrag som handlar om att bidra med kunskap och utveckling inom den organisatoriska strukturella delen samt den personliga och teambaserade utvecklingen av hela organisationen och dess medarbetare. Uppdraget för People & Culture har även fokus på att Holistics starka värdegrund Kärlek, Sanning, Ansvar går från hyllade värden till värden i praktiken och blir en integrerad del av kulturen på Holistic. 


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic