Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Naturliga knep vid urinvägsinfektion

Naturliga knep vid urinvägsinfektion

KVINNOHÄLSA
Urinvägsinfektion, igen? Visste du, att daglig konsumtion av tranbärsexktrakt kan signifikant minska antalet urinvägsinfektioner utan de biverkningar som antibiotika ger. Även mjölksyrabakterier kan minska problemet med återkommande urinvägsinfektioner och förkorta infektionstiden. Förutom tranbär och probiotika finns det andra tillskott att utforska för att lindra och förebygga urinvägsinfektioner. 
Tranbär

Det kliar och svider, kissnödig jämt. Urinvägsinfektioner drabbar många kvinnor och flera vill gärna välja naturliga alternativ. Därför är en studie som jämför tranbärs effekter med antibiotika mot urinvägsinfektion intressant.

Under vissa omständigheter är urinvägsinfektioner vanligare än annars. Det kan handla om kvinnligt kön, i klimakteriet, har obalans i tarmfloran eller om du vid en operation behöver få en kateter.


TILLSKOTT AV TRANBÄR GAV NOLL INFEKTIONER

Italienska forskare bestämde sig för att närmare undersöka fallet med kateter och gav tillskott av tranbär till en grupp personer som fått en sådan efter operation. Studien hade ingen placebogrupp vilket är en svaghet men det finns flera andra studier där man sett effekterna av tranbär på urinvägsinfektion.

Under de fyra veckor fick patienterna tranbärsextrakt och följdes sedan under 3 månader. Så länge studien pågick inträffade inget fall av urinvägsinfektion.

Dessutom rapporterade patienterna som fick tranbär färre symtom på urinvägsinfektion, hade färre röda blodkroppar i urinen och färre bakterier i urinen.


HUR FUNGERAR TRANBÄR MOT URINVÄGSINFEKTION?

För att bakterierna ska kunna bli tillräckligt många i urinröret och orsaka infektion behöver de bilda något som kallas för biofilm där bio står för i biologisk. De binder sig samman till en hinna som kan vara svår för kroppen att bryta upp.

Tranbär innehåller flera gynnsamma ämnen som förhindrar att biofilm kan bildas och minskar dessutom inflammation. Utöver det gör tranbär urinen mer sur, vilket bakterier inte uppskattar.


FÖRKORTADE INFEKTIONSTIDEN

I en annan dubbelblind placebokontrollerad studie, deltog 90 kvinnor mellan 18 och 55 år som hade diagnostiserats med mer än två urinvägsinfektioner under de senaste sex månaderna eller mer än tre urinvägsinfektioner de senaste 12 månaderna. Studien visade att intag av tranbärsextrakt och mjölksyrabakterier kan minska problemet med återkommande urinvägsinfektioner och förkorta infektionstiden. Behovet av antibiotika minskade också.


E. COLI

E. coli är en vanlig bakterie som finns i tarmen som orsakar omkring 85 procent av alla urinvägsinfektioner. För att orsaka infektion måste E. coli fästa vid slemhinnan i urinblåsan med hjälp av två trådformade utskott som kallas för pili. Dessa kan blockeras med två naturliga ämnen, ett för varje pili.

Det ena är tranbärens aktiva ämne, som gör det svårt för bakterier att fästa vid urinvägens slemhinna genom att blockera en av bakteriens två pili.

Det andra ämnet är D-mannos som blockerar bakteriens andra pili. Resultatet blir att bakterien inte kan fästa utan spolas ut med urinen. En studie visar att återfallen av problemet med urinvägsinfektion kan minska med hjälp av D-mannos. Deltagarna i studien var kvinnor med akut urinvägsinfektion. Två gånger om dagen fick de 1 500 mg D-mannos under tre dagars tid. Sedan en gång per dag i ytterligare tio dagar. Bland de som under sex månader fortsatte med D-mannos fick endast 4,5 procent av deltagarna återfall jämfört med 33,3 procent av dem som inte åt D-mannos.


HOLISTIC URIBALANS

Holistics Uribalans innehåller bland annat tranbärsextrakt men även D-mannos och mjölksyrabakterier. Då obalanser i både tarmflora och floran i underlivet ökar riskerna för urinvägsinfektion kan det vara en god idé att inta ovan nämnda ämnen om du frekvent råkar ut för urinvägsinfektioner. Hälsa handlar i alla avseenden om balans, och god hälsa kopplat till urinvägarna är inget undantag. Ta hand om dig och dina urinvägar!

Referenser

Cotellese R, Ledda A, Belcaro G, Cesarone MR, Scipione C, Scipione V, Dugall M, Feragalli B, Riva A, Allegrini P, Petrangolini G, Togni S. Anthocran® Phytosome®: Prevention of Recurring Urinary Infections and Symptoms after Catheterization. J Diet Suppl. 2021 Oct 10:1-13. doi: 10.1080/19390211.2021.1972074. Epub ahead of print. PMID: 34632933.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19390211.2021.1972074

Koradia P, Kapadia S, Trivedi Y, Chanchu G, Harper A. Probiotic and cranberry supplementation for preventing recurrent uncomplicated urinary tract infections in premenopausal women: a controlled pilot study. 2019; Volume 17, 2019 – Issue 9.

Foxman B, Epidemiology of urinary tract infections: transmission and risk factors, incidence, and costs. Infect Dis Clin North Am 2003; 17:227-241.

Domenici L, Monti M, Bracchi C, Giorgini M, Colagiovanni V, Muzii L, Benedetti Panici P. D-mannose: a promising support for acute urinary tract infections in women. A pilot study. 2016; (13):2920-5.

Cotellese R, Ledda A, Belcaro G, Cesarone MR, Scipione C, Scipione V, Dugall M, Feragalli B, Riva A, Allegrini P, Petrangolini G, Togni S. Anthocran® Phytosome®: Prevention of Recurring Urinary Infections and Symptoms after Catheterization. J Diet Suppl. 2021 Oct 10:1-13. doi: 10.1080/19390211.2021.1972074. Epub ahead of print. PMID: 34632933.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19390211.2021.1972074

Koradia P, Kapadia S, Trivedi Y, Chanchu G, Harper A. Probiotic and cranberry supplementation for preventing recurrent uncomplicated urinary tract infections in premenopausal women: a controlled pilot study. 2019; Volume 17, 2019 – Issue 9.

Foxman B, Epidemiology of urinary tract infections: transmission and risk factors, incidence, and costs. Infect Dis Clin North Am 2003; 17:227-241.

Domenici L, Monti M, Bracchi C, Giorgini M, Colagiovanni V, Muzii L, Benedetti Panici P. D-mannose: a promising support for acute urinary tract infections in women. A pilot study. 2016; (13):2920-5.

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic