Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Nödvändiga kosttillskott vid fetmaoperationer

Nödvändiga kosttillskott vid fetmaoperationer

MAGHÄLSAB-VITAMINJÄRN
De senaste fem åren har det i Sverige genomförts 6800 fetmaoperationer i genomsnitt per år. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för nödvändig postoperativ kosttillskottsbehandling. Här följer en kort sammanfattning av artikeln som du kan läsa i sin helhet här.

Fetmaoperationerna påverkar näringsupptaget på olika sätt eftersom magsäcken påverkas. Magsäcken är extremt viktig för frisättningen av vitamin B12 och mineraler ur maten. B12 och mineraler som järn och zink finns bundna till protein i maten, och dessa behöver brytas ner för att frisätta mineralerna och B12. Proteinnedbrytningen sker med hjälp av magsäcksenzymet pepsinogen som aktiveras i sur miljö. Minskad mängd magsyra och kortare tid i sur miljö som följd av operationen bidrar därför till ett minskat järnupptag. Vitamin B12 tas visserligen upp i slutet av tunntarmen, men upptaget sker med hjälp av ett protein som bildas i magsäcken som heter intrinsic factor. Samtliga fetmaoperationer minskar magsäcksvolymen och försämrar upptaget av B12 och mineraler.


Traditionellt har endast kvinnorna ordinerats järn, men enligt SOR:s (Scandinavian Obesity surgery Registry) årsrapport (klicka här för att komma till rapporten) har även män järnbrist. Andelen opererade som utvecklar anemi med åren ökar, och 5 år efter operationen har 17,4 procent av kvinnorna och 18,4 procent av männen utvecklat järnbrist.


I tolvfingertarmen och tunntarmen sker normalt 90 procent av allt näringsupptag, bland annat kalcium, vitamin D, järn, zink, samt andra mineraler och spårämnen. Mer än 50 procent av personer med fetma har låga D-vitaminnivåer redan innan operationen. Vitamin D tillhör gruppen fettlösliga vitaminer, och upptaget påverkas av försämrat näringsupptag. Graden av malabsorption varierar med operationstyp och är störst vid den operationen där man gör ”duodenal switch” där man tar bort en del av tarmen, efter vilken patienten kan uppvisa mycket låga D-vitaminnivåer som kräver omfattande substitution.


De vanligaste bristtillstånden efter fetmaoperationer gäller:

  • järn
  • vitamin B12
  • vitamin D

En mycket stark rekommendation är att komplettera kostinnehållet för samtliga fetmaopererade patienter med järn, vitamin B12 och D-vitamin/kalcium. Baserat på försiktighetsprincipen bör även så kallade multivitamin- och mineralpreparat ges.


Det rekommenderade kosttillskottet bör innehålla en daglig mängd på minst 45–60 mg järn, minst 350 mikrogram vitamin B12, minst 500 mg kalcium och 800 E vitamin D. Dessutom bör tillskottet innehålla folat, tiamin och zink, oftast i form av multivitamin- och mineraltablett 1 × 1–2.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic