Spana in vår outlet
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Så vet du om du har D-vitaminbrist

Så vet du om du har D-vitaminbrist

IMMUNHÄLSAD-VITAMIN
För att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden behöver solen stå minst 45 grader över horisonten, vilket den endast gör under sommarhalvåret. Detta betyder att solen under vinterhalvåret står för lågt för att vi på våra nordliga breddgrader ska kunna bilda något D-vitamin alls.
D-vitamin

VARFÖR BEHÖVER VI D-VITAMIN?

D-vitamin påverkar cirka 2 000 gener och har därför effekter på nästan alla områden av vårt liv. Huvudsakligen får vi D-vitamin genom solens UVB-strålar som omvandlar kolesterol i huden till ett förstadium av D-vitamin som kallas för kalciferol. Detta omvandlas sedan vidare i olika steg i levern och njurarna till den aktiva formen som kallas för kalcitriol. 

För att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden behöver solen stå minst 45 grader över horisonten, vilket den endast gör under sommarhalvåret. Detta betyder att solen under vinterhalvåret står för lågt för att vi på våra nordliga breddgrader ska kunna bilda något D-vitamin alls. Att tänka på är även att du under sommarhalvåret måste exponera naken hud för solens strålar för att D-vitamin ska kunna bildas. Har du kläder som täcker huden bildas inget D-vitamin. D-vitamin är ett fettlösligt vitamin och den mängd D-vitamin som du bygger upp under sommarhalvåret lagras och förbrukas under vinterhalvåret. Därför är nivåerna av D-vitamin som lägst på våren innan vi kan bygga upp nya nivåer av D-vitamin. Det sammanfaller också med det som man kallar årstidsbundna depressioner.

VARFÖR FÅR MAN D-VITAMINBRIST?

Under vinterhalvåret står solen alltså för lågt för att vi ska kunna bilda något D-vitamin alls och även om vi lyckas fylla på depåerna under sommaren, så är det tveksamt om gemene man har tillräckliga med D-vitaminnivåer kvar under de mörka månaderna. D-vitamin bidrar bland annat till immunsystemets, musklernas och benstommens normala funktion samt att bibehålla normala tänder, normalt upptag av kalcium och fosfor samt till normala kalciumnivåer i blodet. 

Viktigt att veta är att magnesium behövs för att aktivera vitamin D, vilket innebär att du kan få svårt att öka dina halter i blodet trots intag av vitamin D om magnesiumhalten är för låg. För att komma till rätta med det kan det hjälpa att se till att man intar både D-vitamin och magnesium. 


D-VITAMINBRIST KAN GE

 • Trötthet
 • Muskelsvaghet
 • Humörförändringar
 • Nedsatt benhälsa (benskörhet)
 • Bensmärta och värk
 • Minskad immunförsvar
 • Nedsatt sårläkning
 • Depression och ångest
 • Håravfall
 • Ökad risk för kroniska sjukdomar (diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar)

D-VITAMIN OCH ÄMNESOMSÄTTNINGEN

Forskning har visat på att barn som hade övervikt eller högt blocksocker också hade risk för brist på D-vitamin. Förutom kroppsvikt - särskilt ökat bukfett - och blodsocker kunde även låga vitaminmängder förutsäga höga nivåer av skadliga fetter och skadligt kolesterol i blodet (1). 


NÅGRA AV D-VITAMINETS KÄNDA EFFEKTER PÅ ÄMNESOMSÄTTNINGEN

 • Påverkar bukspottkörteln som är det organ där insulin regleras och därmed kontrollerar blodsocker: stimulerar insulinproduktion och ökar känsligheten för insulin
 • Kontroll av inflammation via att D-vitamin reglerar immunsystemet och produktion av inflammatoriska ämnen
 • Minskar C-reaktivt protein som är kopplat till inflammation och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

D-VITAMIN FÖR DITT PSYKISKA MÅENDE

Enligt en studie som gått igenom vad forskningen säger om hur D-vitamin påverkar vårt psykiska välmående konstaterar 13 av 15 studier att låga nivåer kan kopplas till depression, OCD, panikångest och/eller ångest (2).

Eftersom D-vitamin är fettlösligt och kan lagras i fettväven är personer som är överviktiga en riskgrupp för D-vitaminbrist. Det skulle då kunna öka risken för psykisk ohälsa hos överviktiga. Forskare tog fasta på detta och lät överviktiga med mild till måttlig depression delta i en placebokontrollerad studie med tillskott av D-vitamin och zink. Resultaten efter 12 veckor visar att tillskott av D-vitamin och zink var för sig men även tillsammans kan minska symtom på depression (2).

Vi vet att i hjärnan finns mottagare, även kallade receptorer, för D-vitamin vilket indikerar att det är viktigt för hjärnans funktion och vår psykiska välmående. Dessutom har D-vitamin positiva effekter på tarmväggens integritet och tarmfloran. Eftersom vi vet att båda dessa är faktorer för psykiskt välmående ska den kopplingen inte underskattas.


Hur mycket av vitamin D som kroppen kan bilda själv beror på flera faktorer. Din hudfärg har betydelse, då mörkare hud har sämre förmåga att bilda vitaminet än ljusare hud. Därför har personer med mörkare hud som är bosatta i Sverige högre risk att drabbas av brist på vitamin D, liksom äldre personer som generellt sett spenderar mer tid inomhus

SÅ VET DU OM DU HAR D-VITAMINBRIST

Holistic D-vitamintest visar om du har tillräckliga eller otillräckliga nivåer av viktiga vitamin D i kroppen. Testet görs genom ett blodprov som du tar själv via ett stick i fingret. 

Hur mycket av vitamin D som kroppen kan bilda själv beror på flera faktorer. Din hudfärg har betydelse, då mörkare hud har sämre förmåga att bilda vitaminet än ljusare hud. Därför har personer med mörkare hud som är bosatta i Sverige högre risk att drabbas av brist på vitamin D, liksom äldre personer som generellt sett spenderar mer tid inomhus. Dessutom är det avgörande hur mycket av din hud som exponeras för solljuset, liksom årstid och solens våglängd och riktning. Under vinterhalvåret till exempel står solen så lågt på våra nordliga breddgrader att vi inte själva kan bilda vitamin D med hjälp av solljuset.

Misstänker du att du har brist på D-vitamin? Holistic har ett D-vitamintest för att du enkelt ska kunna testa ifall du har tillräckliga nivåer i blodet. Läs mer här.


REFERENSER

1. Qorbani M, Heidari-Beni M, Ejtahed HS, et al. Association of vitamin D status and cardio-metabolic risk factors in children and adolescents: the CASPIAN-V study. BMC Nutr. 2021;7(1):71. Published 2021 Nov 17. doi:10.1186/s40795-021-00477-5

2. Silva MRM, Barros WMA, Silva MLD, et al. Relationship between vitamin D deficiency and psychophysiological variables: a systematic review of the literature. Clinics (Sao Paulo). 2021;76:e3155. Published 2021 Nov 8. doi:10.6061/clinics/2021/e3155

3. Yosaee S, Soltani S, Esteghamati A, Motevalian SA, Tehrani-Doost M, Clark CCT, Jazayeri S. Effects of zinc, vitamin D, and their co-supplementation on mood, serum cortisol, and brain-derived neurotrophic factor in patients with obesity and mild to moderate depressive symptoms: A phase II, 12-wk, 2 × 2 factorial design, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition. 2020 Mar;71:110601. doi: 10.1016/j.nut.2019.110601. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31837640.

1. Qorbani M, Heidari-Beni M, Ejtahed HS, et al. Association of vitamin D status and cardio-metabolic risk factors in children and adolescents: the CASPIAN-V study. BMC Nutr. 2021;7(1):71. Published 2021 Nov 17. doi:10.1186/s40795-021-00477-5

2. Silva MRM, Barros WMA, Silva MLD, et al. Relationship between vitamin D deficiency and psychophysiological variables: a systematic review of the literature. Clinics (Sao Paulo). 2021;76:e3155. Published 2021 Nov 8. doi:10.6061/clinics/2021/e3155

3. Yosaee S, Soltani S, Esteghamati A, Motevalian SA, Tehrani-Doost M, Clark CCT, Jazayeri S. Effects of zinc, vitamin D, and their co-supplementation on mood, serum cortisol, and brain-derived neurotrophic factor in patients with obesity and mild to moderate depressive symptoms: A phase II, 12-wk, 2 × 2 factorial design, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition. 2020 Mar;71:110601. doi: 10.1016/j.nut.2019.110601. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31837640.

Rekommenderade produkter

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_experter

Digitalt behovstest

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic