Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Träning för mental hälsa

TRÄNING FÖR MENTAL HÄLSA

TRÄNING
Vi människor är anpassade för ett liv i rörelse. Det är numera välkänt att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Exempelvis kan fysisk träning förebygga utvecklingen av depression.

Kondition – ett skydd?


Träning och mindre risk för depression – hör detta ihop? En studie från 2013 visade att individer med bättre kondition upplevde färre mentala symtom av utbrändhet och depression än de med sämre kondition. Bland det mest intressanta med resultaten var att de individer som rapporterat en hög stressnivå, men med måttlig eller god kondition, rapporterade färre symtom av depression och utbrändhet. Samma mönster kunna inte hittas bland de individer som inte rapporterat hög stressnivå, vilket inte är så konstigt då man inte heller kan förvänta sig en hög rapportering av mentala symtom i denna grupp. Att vara i bra fysisk form verkar alltså kunna utgöra ett skydd mot mental ohälsa bland individer som upplever en hög nivå av stress.[i] Att röra på sig känns ännu mer viktigt om vi samtidigt ska kunna hantera en stressig vardag.


En mer effektiv hjärna


Genom forskning blir det mer tydligt att vår livsstil påverkar våra hjärnor. En studie, publicerad i ”Frontiers in ageing neuroscience”, visade att den grupp som fått bättre kondition också hade fått en mer effektiv hjärna. I studien lottades 60-åringar till två grupper där den ena gruppen skulle promenera, så att de fick upp pulsen ett par gånger i veckan, och den andra skulle göra lugna stretchövningar lika ofta. Försökspersonerna undersöktes med magnetkamera och fick göra diverse psykologiska tester före och efter. Resultaten visade att de 60-åringar somfått bättre flås också fått bättre resultat på minnes-, besluts- och kreativitetstester. Promenaderna hade gjort hjärnans kopplingsmönster bättre, bland annat mellan pannlob och tinninglob – som är det område som påverkas allra mest när vi åldras. De psykologiska testerna visade att försökspersonernas förmåga att ta initiativ, planera framåt och att koncentrera sig hade ökat.[ii]


Bättre minne med träning


När vi tränar tycks även hjärnans åldrande kunna bromsas. Forskning visar att volymen av hippocampus, som är viktigt för minnet, krymper 1–2 procent per år hos äldre vuxna, vilket i sin tur kan leda till nedsatt minne och ökad risk för demens[iii]. En studie visar att träning ökade volymen på den främre delen av hippocampus med 2 procent, vilket ersatte åldersrelaterad volymförlust med 1 till 2 år. I denna studie deltog 120 äldre vuxna som slumpmässigt delades upp i två gruppen. I den ena gruppen skulle deltagarna träna måttligt intensiv aerob träning (träning där du inte får syrebrist och mjölksyra). I den andra gruppen skulle deltagarna göra stretchövningar. Båda gruppen utförde sina övningar tre gånger i veckan under ett års tid. Precis som väntat hade hippocampus ökat bland de deltagare som utförde aerob träning. Hos den kontrollgrupp som gjort stretchövningar hade hippocampus däremot minskat i volym, med ungefär 1,4 procent. [iv]


Referenser


[i] Gerber M, Lindwall M, Lindegård A, Börjesson M, Jonsdottir IH. Cardiorespiratory fitness protects against stress-related symptoms of burnout and depression. 2013.


[ii] Voss MW, Prakash RS, Erickson KI, Basak C, Chaddock L, Kim JS, Alves H, Heo S, Szabo AN, White SM, Wójcicki TR, Mailey EL, Gothe N, Olson EA, McAuley E, Kramer AF. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. 2010.


[iii] Raz N, et al. Regional brain changes in aging healthy adults: General trends, individual differences and modifiers. Cereb Cortex. 2005


[i][iv] Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, Kim JS, Heo S, Alves H, White SM, Wojcicki TR, Mailey E, Vieira VJ, Martin SA, Pence BD, Woods JA, McAuley E, Kramer AF. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. 2011.

[/i][/i][/i]

Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic