Spana in vår outlet!
Holistic logotype
Tillagd i varukorgen
Till kassan
Holistic /Holistics värld /Magasin /Zink för lukt och smak

Zink för lukt och smak

ZINK
Zink har många uppgifter i kroppen, men en av de mer spännande är att det behövs för vårt lukt- och smaksinne.

Besvär med huden, sämre smaksinne och dålig aptit. Det är tre symtom som kan uppstå vid uttalad zinkbrist. Risken att drabbas av detta är ganska liten i Sverige, men hos äldre är det inte ovanligt med måttligare brist.


Enligt flera studier har äldre ett större behov av zink på grund av faktorer som undermålig kost, nedsatt matlust och sämre upptag i tarmen.1]Vissa läkemedel kan också minska zinkupptaget.2] I den amerikanska undersökningen National Health & Nutrition Examination Survey III hade 35–45 procent av deltagarna som var över 60 år ett för lågt zinkintag.3]


Smakförändringar och zink


Uttalad zinkbrist kan det leda till ett tillstånd som kallas hypogeusi, som innebär att smakuppfattningen förändras och ger sämre förmåga att uppfatta vissa smaker.[4]


Men även för mycket zink kan ge smakförändringar. Då uppstår oftast en otrevlig metallisk smak i munnen. Den här biverkningen har rapporterats i studier där man testat zinkpastiller (sugtabletter) eller flytande kosttillskott för behandling av förkylning.[5] I de fallen har doserna vida överskridit den övre gränsen för säkert intag (25 mg för vuxna enligt europeiska Efsa och 40 mg enligt amerikanska NIH). Till exempel klagade 14 procent av deltagarna i en sådan studie på smakförändringar efter att ha sugit på en tablett med 25 mg zink varannan timme i sju dagar.[6]


Ingen saliv utan zink


Men hur kommer det sig att zink påverkar vårt lukt- och smaksinne? Forskare vid Illinois-universitet i USA har nosat upp ledtrådar till hur våra doftreceptorer fungerar. De utgörs av så kallade metalloproteiner  – proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur – och det visade sig att både zink och koppar är två metalljoner som binder extra hårt till de här receptorerna.[7]


Zink ingår också i det vanligaste enzymet (karboanhydras) som används både för luktsinnets funktion och i våra smaklökar. Dessutom behövs zink för vår produktion av saliv. Utan saliv kan smakkemikalierna inte transporteras till tungans smaklökar, som använder dem för att skilja mellan sött, salt, bittert, surt och umami.8]


Nedsatt luktsinne vid covid-19


När det gäller förändrat luktsinne i samband med covid-19 är orsaken till varför det här symtomet uppstår hos så många ännu inte klarlagd. Forskarna misstänker att viruset angriper de så kallade ACE2-receptorerna i näsans slemhinna, vilket kanske orsakar inflammation och skador på receptorer eller celler. En annan teori är att hjärnans centra som tolkar doftintryck påverkas av viruset.[9]


Samtidigt är det känt att immunförsvaret behöver zink för att fungera korrekt, och att dålig zinkstatus är en riskfaktor för svårare symtom vid covid-19.[10] Enligt en studie hade covid-19-patienter med zinkbrist sämre prognos,[11] medan en annan visade på bättre prognos när zink gavs som tilläggsbehandling i ett tidigt stadium[12]. Men några belägg för en koppling mellan zinkbrist och förändrat luktsinne efter covid-19 finns det alltså inte.
Referenser


[1] Pisano M, Hilas O. Zinc and Taste Disturbances in Older Adults: A Review of the Literature. Consult Pharm. 2016 May;31(5):267-70.


[2] Aliani M, Udenigwe CC, Girgih AT, Pownall TL, Bugera JL, Eskin MN. Zinc deficiency and taste perception in the elderly. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(3):245-50.


[3] Stewart-Knox BJ, Simpson EE, Parr H, Rae G, Polito A, Intorre F, Meunier N, Andriollo-Sanchez M, O’Connor JM, Coudray C, Strain JJ. Zinc status and taste acuity in older Europeans: the ZENITH study. Eur J Clin Nutr. 2005 Nov;59 Suppl 2:S31-6.


[4] National institutes of health. Zinc Fact Sheet for Health Professionals https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional


[5] Science M, Johnstone J, Roth DE, Guyatt G, Loeb M. Zinc for the treatment of the common cold: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ. 2012 Jul 10;184(10):E551-61. doi: 10.1503/cmaj.111990. Epub 2012 May 7.


[6] Eby GA, Davis DR, Halcomb WW. Reduction in duration of common colds by zinc gluconate lozenges in a double-blind study. Antimicrob Agents Chemother. 1984 Jan;25(1):20-4.


[7] Wang J, Luthey-Schulten ZA, Suslick KS. Is the olfactory receptor a metalloprotein? Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Mar 18;100(6):3035-9. doi: 10.1073/pnas.262792899. Epub 2003 Feb 27.


[8] Yagi T, Asakawa A, Ueda H, Ikeda S, Miyawaki S, Inui A. The role of zinc in the treatment of taste disorders. Recent Pat Food Nutr Agric. 2013 Apr;5(1):44-51.


[9] Lundström JN, Stjärne P. Förlorat luktsinne – möjligt tidigt tecken på covid-19. Läkartidningen. 2020:117:F3P9.


[10] Jothimani D, Kailasam E, Danielraj S, Nallathambi B, Ramachandran H, Sekar P, Manoharan S, Ramani V, Narasimhan G, Kaliamoorthy I, Rela M. COVID-19: Poor outcomes in patients with zinc deficiency. Int J Infect Dis. 2020 Nov;100:343-349.


[11] Carlucci PM, Ahuja T, Petrilli C, Rajagopalan H, Jones S, Rahimian J. Zinc sulfate in combination with a zinc ionophore may improve outcomes in hospitalized COVID-19 patients. J Med Microbiol. 2020 Oct;69(10):1228-1234.


[12] Carlucci PM, Ahuja T, Petrilli C, Rajagopalan H, Jones S, Rahimian J. Zinc sulfate in combination with a zinc ionophore may improve outcomes in hospitalized COVID-19 patients. J Med Microbiol. 2020 Oct;69(10):1228-1234.


Vad behöver du? Vi har vitaminer, mineraler och kosttillskott för alla typer av behov.

Holistic_icon_behov

Behov

Holistic_icon_kosttillskott

Kosttillskott

Holistic_icon_superfoods

Superfoods

Holistic_icon_hälsotester

Hälsotester

Holistic_icon_holisticsvärld

Holistics värld

Holistic_icon_favoriter

Om Holistic