Integritets- OCH COOKIEpolicy

Din integritet är viktig för oss på Holistic Sweden AB (”Holistic”). För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på bästa sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter när du ger oss information. Som personuppgift räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, så som namn, telefonnummer eller IP-adress.

Den här integritets- och cookiepolicyn (”Policyn”) innehåller information om hur vi på Holistic Sweden AB, organisationsnummer 556603–0200, behandlar personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive förordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Holistic är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med denna Policy.

Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte

Holistic samlar in personuppgifter i följande situationer:

Vi sparar din grunddata vid köptillfället för att kunna följa bokföringslagen. Enligt den är vi skyldiga att spara dina uppgifter i 7 år.

Vi sparar också dina uppgifter för att kunna fullgöra ditt köpeavtal.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Personuppgifterna behandlas genom utskick av nyhetsbrev och/eller marknadsföringsutskick via e-post och/eller sms. Dina uppgifter behandlas baserat på att du tidigare har lämnat samtycke till behandlingen.

Vi sparar dina uppgifter tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att avregistrera dig direkt enligt instruktionerna längst ner i det utskick du har mottagit.

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon är behandlingen av dina personuppgifter beroende av vad ditt ärende gäller. Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om ditt ärende kräver hantering så lagras dina uppgifter i tjugofyra (24) månader. Du har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur du gör för att återkalla ditt samtycke.

När du anmäler dig till en föreläsning eller ett event som vi anordnar måste vi kunna hantera din anmälan och kunna kommunicera med dig angående föreläsningen eller eventet ifråga. De personuppgifter som vi lagrar är ditt namn samt dina kontaktuppgifter, så som adress, e-post och telefonnummer. För vissa föreläsningar eller event kan vi också komma att inhämta uppgifter om eventuella allergier.

Personuppgifterna lagras i arton (18) månader, med undantag för uppgifter om eventuella allergier som raderas direkt efter föreläsningen eller eventet ifråga.

Om du söker jobb eller praktikplats hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera din ansökan, en så kallad intresseavvägning. Det innebär att vi efter noggrant övervägande har funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Personuppgifterna sparas i tolv (12) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid.

Om du redan är anställd eller har en praktikplats hos oss behandlar vi dina personuppgifter baserat på det avtal som vi har ingått med dig. Behandlingen av dina personuppgifter är i sådant fall nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet, och behandlingen sker under avtalstiden.

När du skickar meddelanden till oss på Instagram och/eller Facebook behandlar vi de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ditt ärende och säkerställa god service, till exempel om du kontaktar oss angående en försenad leverans eller liknande. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna skicka ut vinster efter tävlingar som vi har arrangerat i våra sociala mediekanaler.

Personuppgifterna sparas i tjugofyra (24) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid.

De uppgifter som vi behandlar om dig är i första hand de som du själv har lämnat till oss eller som vi har samlat in genom att du exempelvis har registrerat dig på vårt nyhetsbrev. Vi kan även komma att hämta eller köpa offentliga personuppgifter om dig från exempelvis SPAR, Skatteverket och andra myndigheter och aktörer. Inköp av uppgifter görs ofta genom företag specialiserade på information och adressregister. I dessa fall ansvarar Holistic Sweden AB för dina personuppgifter genom ett avtal med företaget.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att vi överför dina personuppgifter till en samarbetspartner, till exempel leverantör av nyhetsbrev.

Om cookies (webbkakor)

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra använ-darupplevelsen för dig som besökare.

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. En temporär cookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare, medan en permanent cookie sparas på din dator en längre tid.

Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller dock inte uppgifter så som namn, personnummer och e-postadress. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan din webbläsare ställas in till att automatiskt neka lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare sparade cookies. Mer information om cookies finns på webbläsarens hjälpsidor samt på Post- och telestyrelsens webbplats.

Se vår cookietabell här.

Dina rättigheter

Du har rätt enligt GDPR att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas, att användningen av uppgifterna i vissa fall begränsas och att felaktiga uppgifter rättas av oss. I vissa fall har du även rätt att begära överflyttning av dina personuppgifter till en annan leverantör (dataportabilitet).

Givetvis har du rätt att när som helst avstå från nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från oss. För att tillvarata denna rätt kan du meddela oss direkt via exempelvis telefon eller e-post. Du kan också själv avbryta e-postutskick från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det e-postmeddelande som du har mottagit från oss.

Notera att även om du spärrar dig för en viss typ av aktivitet i vårt register kan vi ändå komma att kontakta dig med viktig information, som till exempel ändrade eller uppdaterade villkor, information om avtal eller lagändringar. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har enligt GDPR.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vår strävan är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES. I det fall personuppgifter som Holistic ansvarar för ska överföras till ett land utanför EU/EES görs det i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Det innebär att det ska finnas ett beslut från EU-kommissionen om att det tredje landet säkerställa adekvat skyddsnivå eller att det har vidtagits lämpliga skyddsåtgärder. Det kan också röra sig om att vissa undantag är tillämpliga enligt GDPR, till exempel genom att du har samtyckt till att dina personuppgifter överförs till tredje land.

Publicering på Instagram och/eller Facebook innebär att en överföring av dina personuppgifter kommer att ske till USA, vilket är ett tredje land. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna skicka meddelanden till oss eller delta i våra tävlingar på sociala medier.

Ändringar av denna integritets- och cookiepolicy

Den här Policyn kan komma att ändras och den senast uppdaterade versionen hittar du alltid på vår hemsida. Om vi gör väsentliga ändringar i Policyn kan vi komma att kontakta dig direkt med mer information.

Senast uppdaterad: 2021-04-22.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om Policyn eller vår verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss:

Holistic Sweden AB
Drottninggatan 24
602 24 Norrköping
Telefonnummer: 0141-69 90 00
E-postadress: info@holistic.se
www.holistic.se