ETT LIV I HÄLSA ÄR ETT LIV I BALANS

 

VÅR VÄG, HELA VÄGEN


När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna. Vi måste alla våga öppna ögonen och se vad som faktiskt pågår i världen, se orsaker och samband – det är första steget mot förändring. Steg mot en fredligare värld och en friskare planet.

Nästa steg är att vi även blir medvetna om att ingenting är för evigt och att just det är väldigt positivt. Vi lever i en värld som förändras oerhört fort, något som ställer stora krav på individer, samhällen och nationer för att ställa om till en långsiktigt hållbar utveckling för planeten. I denna förändringsprocess mår många människor dåligt, men i vår tid av konstant förändring uppstår också stora möjligheter till positiv utveckling.

Vi är dessutom sammanlänkade på fler sätt än många av oss inser. Vi måste alla ta ansvar för våra liv, vår hälsa och vår närvaro. På det sättet bidrar vi till att även ta ansvar för varandra, eftersom vi på ett djupare plan är delar av samma helhet. Holistic vill verka för att överbrygga klyftan mellan skolmedicin och alternativmedicin genom förståelsen för det goda i båda systemen och visa hur de kan verka tillsammans för att komplettera varandra.

Vi delar allt på den här planeten. Allt. När vi blir mer medvetna om det kommer de stora förändringarna i världen, både för människor och företag. Den utvecklingen vill Holistic vara med och driva. Vi vill hjälpa människor att leva sina liv i balans för att må bra till kropp och själ. Den som är frisk och i balans har mer energi och uttrycker mer kärlek, något som automatiskt sprider sig och skapar mer glädje, kärlek och energi. Vi vill skapa möjligheter att ta hand om sin hälsa på bästa sätt. Vi vill erbjuda kunskap och medvetenhet om det som är större än individen, precis så som vårt företag alltid ska vara större än tanken på att tjäna pengar. Då är vi övertygade om att hälsa och företagande blir hållbart, roligt och lönsamt på riktigt, samtidigt som vi tillsammans skapar en bättre värld! 

Läs Bertils hälsoprogram här

- Bertil Wosk, grundare

VÅR VISION

Holistic skapar en friskare och mer kärleksfull värld genom att hjälpa människor ta kontroll över sitt liv och leva medvetet, i hälsa och balans både till kropp och själ.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Holistic erbjuder kunskap och produkter inom hälsa och livsstil som hjälper människor att må bättre och att fortsätta utvecklas.


VÅR VÄRDEGRUND


Kärlek

Det finns bara kärlek. Kärleken är grundenergin i vårt solsystem och håller ihop atomer, himlakroppar, individer och samhällen med hjälp av attraktionskraften. Allt hör ihop, som löven på ett träd genom vilket det flyter en och samma sav - vi är alla förenade genom samma grundenergi. Ur kärlek kommer även glädje, som är vår inre sanna natur.

 

 


Sanning

Att vara sann innebär mer än att inte ljuga. Att vara sann mot sig själv är att aldrig bli ett offer utan se verkligheten som den är, något som leder till ödmjukhet, respekt, förståelse och empati för allt levande.

 

 


Ansvar

Att ingå i den oändliga helhet vi kallar universum, samtidigt som jag är ett eget system och centrum i mitt liv är ingen motsättning, snarare tvärtom. När jag förstår och accepterar detta på djupet, blir ansvar en självklar följd. När jag vet hur sammanlänkad jag är med allt och alla, tar jag ansvar för mig själv och mina handlingar, något som direkt påverkar min omgivning och alla jag möter och berör.

Jag förstår att mina tankar, ord och handlingar påverkar mig själv och andra, samhället vi lever i, planeten vi delar och det universum vi alla ingår i. Jag är delaktig i allt och fritar mig inte från någonting. Att ta ansvar blir en kärlekshandling.


VÅRA BYGGSTENAR

  

Kunskap har huvudrollen

Kunskap är vägen till frihet; friheten att ta ansvar för sin hälsa och sitt liv, friheten att fatta rätt beslut, friheten att känna sig trygg med sina val.

Holistics kunskap baseras på forskning samt erfarenhet från medarbetare och terapeuter. I vårt arbete är även intuition ett viktigt verktyg för att sätta forskningen i ett helhetsperspektiv och inte fastna i invanda mönster och dogmer. Vi arrangerar föredrag och kurser om hälsa, näringslära och personlig utveckling och i allt vi gör vill vi förmedla det lilla extra, det som flyttar fokus från produkter och lyfter blicken till livsstilen, till livet. Det holistiska livet.

Gå till våra kurser


Kompromisslös kvalitet

De som använder Holistics produkter ska uppleva kvaliteten på dem som den högsta på marknaden. Vi kompromissar inte utan jobbar hårt för att ta fram bästa möjliga mix av ingredienser, sammansättning
och kvalitet.

Kvalitet genomsyrar alla våra beslut, inte minst ska våra kunder kunna lita på att produkten är värd sitt pris; kvalitet kostar som det kostar, varken mer eller mindre.

Upptäck våra produkter


Effektiva produkter

Holistic säljer några av marknadens bästa och mest effektiva kosttillskott. De flesta produkter är utvecklade av teamet på Holistic för att vi ska ha full kontroll över effekt, innehåll och kvalitet. Vi strävar efter att alltid använda så rena och naturliga produkter som möjligt.

Holistics produkter ingår i ett sammanhang och löser olika problem. De är inte inriktade på en ”quick fix” av symptom utan på att balansera grundläggande obalanser och stödja kroppens egen förmåga till läkning. Genom att fokusera på det långsiktiga perspektivet får man mycket bättre resultat och många symptom blir bättre när man åtgärdat grundorsakerna.

Läs mer om vår produktfilosofi